Прескочи към главното съдържание на страницата
фокус на броя: Специално юбилейно издание

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Интермитентни внезапни епизоди на диспнея

    Пациент от старчески дом на 62 год. постъпва с оплаквания от задух. Наскоро е бил изписан от отделението за интензивно лечение след лечение на уросепсис с полиорганна недостатъчност. Докато е бил в болницата, той се е нуждаел от вазопресори и механична вентилация повече от три седмици.

    След изписването пациентът е прекарал няколко епизода на остра респираторна недостатъчност. Епизодите са внезапни и самоограничаващи се, преминават бързо с минимална интервенция, като инхалаторни помпи, допълнителен кислород или препозициониране на главата. Белите дробове са чисти на аускултация. Епизодите са възникнали, когато пациентът е легнал с леко повдигната глава или когато в седнало положение протяга ръка напред. Проведено е образно изследване (3D изобразяване на белодробното дърво с КТ), без клинични находки. Също така е направена и КТ томография в трансверзалната равнина, на която е видима неправилна форма на трахеята на ниво T7-T8.

    (Фиг. 1, Фиг. 2)

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнезата на пациента, физикалния преглед и находките от образното изследване, кое от следните е най-вероятната диагноза?

    • А. Остър белодробен оток.
    • Б. Гастроезофагеален рефлукс с внезапна аспирация и пневмония.
    • В. Трахеомалация.
    • Г.  Белодробна увреда, причинена от механичната вентилация.
    • Д. Пневмония и ателектаза, причинена от механичната вентилация.    Виж още

    Практически тестове

    Жена на 32 години постъпва в спешно отделение с оток и болка в десен долен крайник, започнали след 6-часово пътуване с автомобил. Проведена е Доплерова сонография, която установява дълбока венозна тромбоза. Пациентката няма анамнеза за дълбока венозна тромбоза, нито за белодробна тромбоемболия. Приема орални контрацептиви през последните две години. Фамилно обременена за рекурентна дълбока венозна тромбоза. Телесната температура е 36.2°C, артериалното налягане е 112/78 mmHg, сърдечната честота е 86/мин., а дихателната честота е 14/мин. Няма клинични данни, насочващи към белодробен тромбоемболизъм. Кое от следните е най-вероятната причина за дълбока венозна тромбоза при пациентката?