Прескочи към главното съдържание на страницата
 
Фокус на броя: Гастроентерология и Ендокринология

В този брой ще прочетете статии от областта на ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА и подбрани теми от ЕНДОКРИНОЛОГИЯТА.

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Дискомфорт при дълбока палпация в горен десен квадрант на корема у здрава жена

    37-годишна жена посещава кабинета на лекаря си за рутинен профилактичен преглед. Тя няма оплаквания или придружаващи заболявания. Има анамнеза само за пролапс на митралната клапа. Жената не пуши, не пие алкохол и не употребява наркотици. От клиничния преглед се установява систоличен шум 2/6 над аускултаторното място на митралната клапа. Дълбоката палпация в десен хипохондриум провокира лек дискомфорт и болка. Останалата част от прегледа е нормална.

    Назначени са лабораторни и образни изследвания. Лабораторните изследвания, включващи пълна кръвна картина и измерване на серумната глюкоза, креатинин, общ холестерол, триглицериди, АЛАТ, АСАТ, ГГТ и алкална фосфатаза, са в референтни граници. Скоростта на утаяване на еритроцитите е леко ускорена (26 mm/час – нормални стойности <20 mm). При ехография на коремни органи се установява добре отграничена зона с разнородна ехографска характеристика в десен чернодробен дял. Проведена е КТ на корем с контрастна материя (Фиг. 1и Фиг. 2).

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнезата, статуса и КТ находката, кое от следните е вярната диагноза?

    • А. Хепатоцелуларен карцином.
    • Б. Пиогенен абсцес.
    • В. Киста.
    • Г. Ехинококова киста.
    • Д. Метастатичен карцином.
    А.    Хепатоцелуларен карцином.
    Б. Пиогенен абсцес.
    В. Киста.
    Г. Ехинококова киста.
    Д. Метастатичен карцином.

    Виж още

    Практически тестове

    10-месечно момиче е доведено до кабинета на педиатъра, защото е тревожна и раздразнителна. Родена е от нормална бременност и от раждането си е в добро здраве. Предишният ден родителите й забелязали, че е нервна, по-малко активна и не се храни, както обикновено. През нощта е вдигнала температура 38.5°C и през по-голямата част от нощта е плачела. Родителите съобщават, че често дърпа лявото си ухо. При прегледа температурата й е 39°C , дихателната честота е 24/min, пулсът е 140/min. Детето не е интоксикирано, но продължава да е раздразнително. Зениците реагират на светлина еднакво двустранно. Лигавиците са влажни, гърлото не е зачервено. Лявата тъпанчева мембрана е изпъкнала, зачервена и неподвижна при пневматична отоскопия. Дясната тъпанчева мембрана е подвижна и незачервена. Няма анамнеза за ушни инфекции и обрив по тялото и крайниците. Имунизирана е според актуалния имунизационен календар. Каква е най-подходящата следваща стъпка в лечението?