Прескочи към главното съдържание на страницата
 
Фокус на броя: Ендокринология и ревматология

В този брой ще прочетете статии от областта на ендокринологията и ревматологията.

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Зачервени стави на пръстите на ръцете

    Пациентка на 45 години е с оплаквания от една година от зачервени петна върху ръцете, гърдите и горната част на гърба. Отскоро има затруднения при вдигане на ръцете, за да сресва косата си и при изкачване на стълби.

    Прегледът на кожата разкрива еритематозни петна по дорзалната повърхност на метакарпо-фалангеалните стави, проксималните и дисталните интерфалангеални стави (Фиг. 1). Големи площи със зачервяване на кожата и теленагиектазии се установяват в горната част на гръдния кош, гърба и раменете (Фиг. 2).

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнезата и клиничната картина кое от следните е най-вероятната диагноза?

    • A. Porphyria cutanea tarda.
    • Б. Склеродермия.
    • В. Системен lupus erythematosus.
    • Г. Полимиозит.
    • Д. Дерматомиозит.
    A.     Porphyria cutanea tarda.
    Б.     Склеродермия.
    В.     Системен lupus erythematosus.
    Г.     Полимиозит.
    Д.     Дерматомиозит.

    Виж още

    Практически тестове

    56-годишен мъж постъпва в болница с инфекция, за която се изисква приложение на интравенозни антибиотици. От анамнезата става ясно, че той има алергия към пеницилин. Кое от следните е правилно по отношение на избора на антибиотици в тази ситуация?