Прескочи към главното съдържание на страницата
 
Фокус на броя: УНГ и ОФТАЛМОЛОГИЯ

Този брой разглежда проблеми в областта на УНГ и ОФТАЛМОЛОГИЯТА

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Промени в ретината и намаление на зрението

    32-годишен пациент е с оплаквания от двустранно размазано зрение, което прогресира от няколко месеца. Рутинното офталмологично изследване не установява отклонения.

    Размазването е по-изразено в лявото око и се придружава от замъгляване. Не съобщава за болка, сърбеж, секреция, оток, скотоми или нарушено нощно зрение. От 13 години има установен захарен диабет, който е инсулинозависим.

    Пациентът е с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа. Има артериална хипертония, дислипидемия и хронична артериална недостатъчност на крайниците, довела до ампутация на левия крак под коляното. Зрителната острота на пациента е 20/50 в дясното око и 20/100 в лявото око. При оглеждане на дясната ретина се установяват разпространени кръвоизливи, бели памукообразни ексудати и атеросклероза на ретиналните артериоли и задебеление на венозните съдове (виж придружаващата фигура). Въпреки, че огледът на лявата ретина е затруднен от задната субкапсуларна катаракта, се откриват кръвоизливи и памукообразни ексудати. (Фиг. 1)

    ВЪПРОС:

    Предвид анамнезата и клиничния преглед, кое от следните е най-вероятната диагноза?

    • А. Макулна дегенерация свързана с възрастта.
    • B. Оклузия на v. centralis retinae.
    • C. Диабетна ретинопатия.
    • D. Друзи.
    • E. Пигментозен ретинит.
    A. Макулна дегенерация свързана с възрастта.
    B. Оклузия на v. centralis retinae.
    C. Диабетна ретинопатия.
    D. Друзи.
    E. Пигментозен ретинит.

    Виж още

    Практически тестове

    21-годишен HIV-позитивен мъж с брой на CD4+ клетки 42/mm3 се консултира с офталмолога си по повод на размазано зрение и плаващи петна в дясното му око. Отрича да има болка. Кое от следните следва да се изключи на първо място?