Прескочи към главното съдържание на страницата
 
Фокус на броя: кардиология, ревматология, ендокринология

В този брой ще чете теми от  Кардиология, Ревматология, Ендокринология.

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Задух и суха кашлица при пациент с ревматоиден артрит

    73-годишна жена се явява за преглед с оплаквания от три седмици от задух при натоварване, непродуктивна кашлица и интермитентна треска. Нейните придружаващи заболявания са ревматоиден артрит с доказано плевропулмонално засягане, което първоначално е било лекувано с кортикостероиди. Осем месеца преди постъпването за преглед пациентката започва да приема метотрексат в допълнение към кортикостероидния режим поради лош клиничен отговор и странични ефекти от първоначалното лечение. Терапията с метотрек­сат подобрява съвместните симптоми и позволява да се намалят стероидите. Пациентката има и анамнеза за рак на гърдата, който е лекуван с лечебна мастектомия преди 17 години; не е използвана никаква радиация или химиотерапия. Тя отрича употребата на тютюн или професионални рискови фактори, увреждащи белите дробове.

    От физикалния преглед пациентката е афебрилна и е имала тахипнея и дребни влажни хрипове двустранно в основите, които са били по-изявени от лявата страна. Също така е имало и плеврално триене вляво. Сърдечният удар е изместен наляво с акцентиран втори сърдечен тон. Установено е леко ставно сковаване с ранна улнарна девиация, но без подуване в лакътната или гривнената става и от двете страни. Клинично значими находки от лабораторните резултати са парциално налягане на кислорода 55 mmHg, при атмосферен въздух, левкоцити – 6 900 за mm3 (6.9 ×109 per L). Рентгенографията на гръден кош 10 месеца по-рано показва минимално ретикулонодуларна находка в базалните сегменти на БД двустранно. Резултатите от тестването на белодробната функция по време на приема показват тежък рестриктивен дихателен дефект, с дифузен капацитет на въглероден оксид (DLCO) – 38% от прогнозираната стойност за възрастта.

    ВЪПРОС:

    На база на анамнезата и физикалния преглед, коя е най-вероятната диагноза?

    • А. Прогресивен плевропулмонален ревматоиден артрит.
    • B. Белодробен тромбемболизъм.
    • C. Плевропулмонална токсична реакция на БД към метотрексат.
    • D. Опортюнистична пневмония.
    • E. Реактивирана белодробна туберкулоза.

    Виж още

    Практически тестове

    55-годишен мъж постъпва за преглед при личния си лекар с увеличаващ се задух при усилие. Отрича да има гръдна болка, диафореза, гадене или по­връщане. Той е участвал в осем автомобилни произшествия през последните 3 години. От анамнезата значима е хипертонията, за която приема диуретик. Температурата му е 37.2°C (99.0°F), кръвното налягане е 121/82 mmHg, пулсът е 85/мин., скоростта на дишане е 14/мин., а кислородното насищане е 99% на въздуха в помещението. Физикалният преглед е важен за изчисляване на индекс на телесна маса – 35 kg/m2, ССС – дифузно и странично изместена punctum maximum с максимална интензивност и S3 галоп. Кое от следните е най-подходящата следваща стъпка за диагностициране на най-вероятното му основно състояние?