Прескочи към главното съдържание на страницата
 
Фокус на броя: Кардиология и Неврология

В този брой ще прочетете статии от областта на КАРДИОЛОГИЯТА и подбрани теми от НЕВРОЛОГИЯТА.

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Необичайна причина за болки в гърдите

    Жена на 67 години, с механична митрална клапа, се представя в спешното отделение с температура от два дни, внезапна поява на разкъсваща, субстенална болка в гръдния кош и следната електрокардиограма (ЕКГ) (Фиг. 1). Трябва да се отбележи, че пациентката е приета в болницата месец по-рано по повод транзиторна исхемична атака (ТИА), която се проявила със слабост и изтръпване на дясната ръка. При проведената тогава компютърна томография на мозъка не са открити изменения. При транзезофагеална ехокардиография е установена нормално функционираща механична митрална клапа, която е била поставена две години по-рано. Хронологичното проеследяване на коагулационния статус показва, че всички скорошни стойности на INR са в рамките на терапевтичния диапазон. (виж. Фиг. 1).

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнезата, клиничния преглед и проведените изследвания, кое от следните е най-вероятно?

    • А. Тромботичен остър инфаркт на миокарда.
    • Б. Клапен ендокардит с коронарна емболизация.
    • В. Инсуфициенция на механичната клапа.
    • Г. Аортна дисекация.
    • Д. Перикардит.

    Виж още

    Практически тестове

    29-годишна жена постъпва в спешно отделение с оплаквания от преди три седмици, когато се събудила от тъпа, продължителна гръдна болка, която се появявала 3-4 пъти седмично оттогава. Тя е пушач, никога не е претърпявала инфаркт на миокарда (МИ) или да е имала болка в гърдите в миналото. Липсва фамилна анамнеза за ранно настъпил миокарден инфаркт. Резултатите от ЕКГ са нормални. Изследването на сърдечните ензими (креатин киназа, креатин киназа – MB фракция, тропонин Т) е отрицателно. Ако по време на гръдната болка е била извършена коронарна ангиография, кое от следните е най-вероятно?