Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


ІIІ Научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст”

Текст A
  • зала 6, НДК, гр. София
    -
    Организатор:

    Арбилис

    https://bit.ly/2GIbmoc

По инициатива на Фондация  „Академия Кардиология”  и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис”, в периода 15 – 17 май 2020 г., в зала 6, НДК ,гр. София, ще се проведе Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”.
Конференцията акцентира върху профилкатичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г. Хората в тези възрастови групи съставляват основната част от населението, това са лица в трудоспособна възраст, обичайно считани за здрави. Проблем при тях е неоптималната профилактика, късна ранна диагностика на заболяванията, непридържане към терапия. Има специфични заболявания, характерни за тази възраст, за които се говори рядко и се прави малко на ниво общество. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.