Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


IV научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”‚ Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора

Текст A
  • ОНЛАЙН
    -
    Организатор:

    Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“

    https://bit.ly/3s85Q4G

Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г.
Тематиката е разнообразна поради голямото разнообразие на заболяванията в млада и зряла възраст. Отново ще се обърне внимание на профилактичните стратегии, ранното откриване и лечение на заболяванията и интердисциплинарния подход при младите пациенти.