Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


Национална конференция на българското дружество по дерматологична хирургия

Текст A
 • х-л Маринела, гр. София
  -
  Организатор:

  Българското дерматохирургично дружество

  https://bulsds.com/bg/

Българското дерматохирургично дружество - БДДХ отправя покана към всички колеги, приятели, дерматолози, дерматохирурзи, лицево-челюстни хирурзи, пластично-възстановителни хирурзи, онкохирурзи, лъчетерапевти, съдови хирурзи,  утвърдени, както  и млади, но и бъдещи специалисти, да посетят втория национален конгрес на дружеството на 13-14 март тази година, който ще се проведе в хотел Маринела, София.

Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специалисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги и от други Западно- европейски страни, оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.

Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти (с дерматохирургична насоченост),  която се базира изцяло на нашия клиничен опит през последните години, но същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опити на колегите от други страни.

Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията и онкохирургията, които го превръщат в широкоспектърен и дават предпоставка за интерес и изява от страна на разнородна група от специалисти.

В тазгодишният конгрес от основно значение ще бъдат темите насочващи вниманието към рак, рака на кожата- в частност меланома на кожата и стъпките, които са необходими за неговата превенция, правилна диагностика и лечение:

 • Медикаментозно индуцирани кожни тумори- мит или реалност?
 • Иновативна нова хирургична терапия за кожен меланом: иновации от България!
 • Редки дерматологични заболявания и редки кожни тумори- клиничен мениджмънт.
 • Авансирали кожни тумори- хирургични техники или консервативна терапия?
 • Редки микотични и терапевтично резистентни инфекции от Индия!