Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


ОТМЕНЕНА ЗА 2021 г.! VIII годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология с международно участие

Текст A
  • НДК, зала 8, ет. 5, гр. София
    -
    Организатор:

    Българската асоциация по медицинска онкология

    https://bit.ly/37XcBvR

Основната тема отново ще бъдат новостите в диагностиката и комплексното лечение на солидните злокачествени тумори, съобщени по време на ASCO 2020.

В научното събитие са поканени да участват всички медицински специалисти, проявяващи интерес към онкологичната наука – колеги, пряко ангажирани с лечението на злокачествени новообразувания, както и със съответни диагностични методи, студенти, медицински сестри, пациентски организации.