Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


Trakia Medical Congress

Текст A
  • Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора
    -
    Организатор:

    Медицински факултет към Тракийски университет

    http://

Пълната програма на TMC 2019 включва:

- Лекции на утвърдени професионалисти и пионери в различни области на медицината. 
- Практически обучения. 
- Избор на най-добър научен постерен проект и презентация чрез жури. 
- Научно състезание/Социално събитие.