Прескочи към главното съдържание на страницата

Конгреси


Трета национална конференция по хепатология

Текст A
  • х-л Рамада, гр. София
    -
    Организатор:

    Българското дружество по гастроентерология

    http://bsg.bg/bg/HEPATOLOGY_III_2017.html

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в Третата Национална конференция по хепатология, която ще се състои на 08-09 декември 2017 г. в гр. София, РАМАДА София Сити Център.Темата на тазгодишната конференция е посветена на автоимунните чернодробни заболявания, а именно автоимунния хепатит, първичния билиарен холангит (първична билиарна цироза), първичния склерозиращ холангит и вариантните им, припокриващи се форми. Медико-социалното значение на тази група заболявания е голямо, въпреки че честотата им в нашата страна е относително ниска. Изявата и протичането на заболяването варират в широки граници от безсимптомно до бързо прогресираща чернодробна болест, изискваща чернодробна трансплантация. Свързани са с различни други имуномодулирани увреждания и заболявания. Диагнозата, лечението и оценката на прогнозата им създават редица трудности в клиничната практика. И тази година млади гастроентеролози ще представят научни проекти и клинични случаи.

 

С уважение:

Проф. Л. Матева, Председател на  БАИЧД

Проф. Крум Кацаров, Председател на БДГЕ

ПРОГРАМА