Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Байер подобрява информираността за слепотата и зрителните увреждания

Текст A


Нови данни сочат, че приблизително 1.35 млрд. души по света страдат от значителна степен загуба на зрението. 

Повечето случаи на загуба на зрение могат да бъдат предотвратени или лекувани, което подчертава спешната необходимост от по-добра информираност за увреждането на зрението.

 

На 12.10.2017 г. се отбеляза Световният ден на зрението и Байер, заедно с Международната агенция за превенция на слепотата (IAPB), подчертава значимостта на очното здраве и необходимостта да се увеличат ресурсите и да се подобри инфраструктурата за очна грижа в световен мащаб. Според настоящите прогнози, без наличието на инвестиции или специфични дейности, до 2050 г. 115 милиона души в света ще изгубят зрението си, което представлява тройно увеличение спрямо статистиката за 2015 г. Отбелязван за пета поредна година, Световният ден на зрението призовава общността на офталмолозите „Да отдадем значимото на зрението“ и да подобрим изхода от заболяването за онези, които са засегнати от загуба на зрението и/или слепота, които могат да бъдат предотвратени.

През 2015 г. почти 1.35 млрд. души по света са били засегнати в значителна степен от загуба на зрението, като в по-голямата си част тези случаи е можело да бъдат лекувани, или да бъдат предотвратени посредством решения, които са известни, доказани, изпробвани и изключително финансово ефективни.

„Байер е силно ангажирана с борбата срещу слепотата и зрителните увреждания, които могат да бъдат предотвратени и се гордее, че може да подобрява изхода на заболяването при пет от водещите причини за загуба на зрението при хора в трудоспособна възраст и при населението в старческа възраст. Въпреки че сме направили сериозни стъпки в офталмологията, все още има големи възможности за напредък, които могат да позволят все повече хора, засегнати от зрителни увреждания или слепота, да подобрят зрението си,” заяви Екатерина Карпузова, Търговски директор, Фармацевтични продукти, Байер България ЕООД.

За да отбележи Световния ден на зрението, IAPB и организациите-членки днес обявиха последните данни в световен мащаб за слепотата и загубата на зрението, събрани в Атлас на зрението на IAPB. Атласът на зрението на IAPB включва последните оценки за разпространението на слепотата и зрителните увреждания посредством интерактивни карти и достъпни инфографики. Въпреки че зрителните увреждания са намалели през последните 25 години, днес съществува още по-голяма необходимост да се постигне повече, за да се пребори това световно предизвикателство. Пълният Атлас на зрението можете да намерите на уебстраницата на IAPB: http://atlas.iapb.org/.

Байер се гордее, че още веднъж може да окуражи любителите и професионалните фотографи по света да участват в Международен конкурс за фотография по случай Световния ден на зрението, 2017 под наслов: „Да отдадем значимото на зрението“ (‘Make Vision Count’). Целта на конкурса е да подчертае важността на очното здраве и да илюстрира значимостта на зрението посредством фотографията. Победителите ще бъдат обявени на 16 октомври 2017 г.

 

За Световния ден на зрението

Световният ден на зрението (СДЗ) се отбелязва ежегодно всеки втори четвъртък на месец октомври с цел подобряване на информираността и привличане на вниманието в световен мащаб върху слепотата и зрителните увреждания. Координиран от Международната агенция за превенция на слепотата, тазгодишният Световен ден на зрението ще бъде отбелязан на 12 октомври и ще е съпътстван от призива „Да отдадем значимото на зрението“, а основният фокус ще е върху скрининга чрез очни прегледи.
Световният ден на зрението е част от Глобалната инициатива за елиминиране на слепотата, която може да бъде предотвратена до 2020 година „VISION 2020“ на IAPB и е съвместна програма със Световната здравна организация (СЗО).
В подкрепа на Глобалния план за действие 2014-2019 на Световната здравна организация: „Към универсално очно здраве“ в рамките на Глобалната инициатива „VISION 2020“, водещата тема на Световния ден на зрението е „Универсално очно здраве“.

Байер: Наука за по-добър живот

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2016 г. в Групата работят около 115,200 служителя, а компанията реализира продажби в размер на 46.8 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.7 млрд. евро. Тези цифри включват бизнеса с високотехнологични полимери, който беше пуснат на фондовата борса като независима компания под името Ковестро на 6 октомври 2015 г. За повече информация посетете www.bayer.com.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.