Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Хроничната умора може да е свързана с дисбаланс в микробиома?

Текст A

Учените са открили абнормни нива на специфични чревни бактерии, свързани със синдрома на хроничната умора, при пациенти със и без синдром на раздразненото черво. Изследването, публикувано в сп. Microbiome, е сред първите, които разграничават дисбалансите в чревните бактерии при индивиди със синдром на хроничната умора и синдром на раздразненото черво.

Синдромът на хроничната умора е комплексно, инвалидизиращо заболяване, характеризиращо се с екстремна умора след усилие и други симптоми, сред които болки в мускулите и ставите, когнитивна дисфункция, нарушения на съня и ортостатизъм. До 90% от лекуващите се пациенти също имат и синдром на раздразненото черво.

Учените проследили 50 пациенти и 50 съответстващи здрави контроли в четири центъра за клинични изпитвания. Изследвани са бактериални видове във фекални проби и имунни молекули в кръвни проби. Резултатите са красноречиви: нивата на отделни чревни бактериални видове (Faecalibacterium, Roseburia, Do­rea, Coprococcus, Clostridium, Ruminococcus, Co­probacillus) са силно свързани със синдрома на хроничната умора; обилното им наличието в комбинация изглежда е предсказуемо за поставяне на диагноза. Според учените хората, страдащи от синдром на хроничната умора, имат различна комбинация от чревни бактерии и свързаните с тях метаболитни нарушения, които могат да повлияят на тежестта на заболяването им.

"Нашият анализ предполага, че можем да бъдем в състояние да разделим пациентите на подтипове, като анализираме техния индивидуален фекален микробиом, казва един от авторите на изследването. "Подобно на синдрома на раздразненото черво, синдромът на хроничната умора може да включва нарушаване на двупосочната комуникация между мозъка и червата, медиирано от бактериите, техните метаболити и молекулите, на които влияят. Чрез идентифициране на конкретните бактерии, сме една крачка по-близо до по-точна диагноза и съответно по-целенасочени терапии".


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.