Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Индексът на телесна маса - от ключово значение при развитието на множествена склероза

Текст A

Ново проучване открива връзка между количеството на липидите в кръвта и влошаването на състоянието на пациенти с множествена склероза, които са с наднормено тегло и затлъстяване.

Проучването проследява наскоро диагностицирани с МС пациенти в рамките на две години. Изследователите открили, че тези, които били с наднормено тегло или затлъстяване имали по-високи нива на церамидите (вид липиди) в кръвта, които предизвикват метилиране на ДНК на моноцитите. Моноцитите имат способността, достигайки до мозъка да увредят нервните клетки. Поради тази причина две години след поставянето на диагнозата им, участниците в проучването с най-високи нива на церамиди и моноцити с метилирана ДНК имали най-сериозна загуба на двигателни способности и най-значима мозъчна увреда.

Патриция Касачия, професор в The Graduate Center споделя: „Нашето проучване установи важна връзка между нивото на церамидите, ИТМ и прогресията на МС. Открихме, че хората с МС с наднормено тегло и затлъстяване имат по-високи нива на церамиди от хората с МС, които са с нормален ИТМ и тези с наднормено тегло, които страдат от други заболявания. Това е важно,т.к. и преди сме откривали церамиди в церебро-спиналната течност на пациенти с МС, но ги отдавахме на увеличените усилия на тялото да рециклира увредения миелин. В това проучване открихме по-високи нива на церамиди при пациенти с МС и наднормено тегло от тези при пациенти с нормална телесна маса, предполагайки че свръхизобилието на тези липиди може да се дължи не само на увредените мозъчни клетки, но и на увеличен прием на сатурирани мастни киселини.”

Методология

Били набрани две групи пациенти. В първата група участвали 54 пациенти на възраст от 18 до 60 години с висок или нормален ИТМ, изследвани с ЯМР за идентифициране на признаци на мозъчна увреда, клиничен преглед за установяване на точно тегло и други здравословни проблеми, лабораторни кръвни тестове за анализ на типовете циркулиращи липиди и бели кръвни клетки. В референтна група участвали 91 пациенти с МС със същите характеристики. Били включени и допълнителни контролни кохорти от здрави пациенти със същите вариации в ИТМ.

Изследователите открили, че пациентите с МС и висок ИТМ имали по-високи нива на церамиди и повече циркулиращи моноцити от здравите хора със същия ИТМ. МС пациентите с висок ИТМ показали влошаващи се симптоми и повече мозъчни лезии на ЯМР в сравнение с пациентите с МС с нормална телесна маса. Изследователите твърдят, че церамидите могат да навлязат в моноцитите и да променят начина, по който тези клетки разчитат генетичната информация, кодирана в тяхната ДНК. Тези епигенетични промени били намерени в моноцитите на пациенти с МС и висок ИТМ.

Доказателство

Откритието на церамиди в ядрата на моноцитите и способността им да индуцират епигенетични промени предполага, че сатурираните мастни киселини може би имат дълготрайни функционални ефекти, които с времето влошават протичането на МС. Накратко, лошите диетични навици може да имат негативни последствия при здрави хора, но те имат още по-вреден ефект върху пациенти с МС, защото разрушаващия се миелин при тях води до дори по-високи нива на церамиди.

Това проучване ни дава поглед върху влиянието на околната среда върху поведението на клетките на индивида. Нашите открития предполагат, че увеличените нива на сатурирани масти в резултат на вредни диетични навици са една от възможните причини за епигенетични промени при напредналата МС, което ни дава начална точка за потенциална интервенция.”, споделят учените.

Откритието подкрепя концепцията за нутри-епигеномиката (способността на храната да модифицира начина, по който геномната информация се разчита от всяка клетка) и идеята, че факторите на начина на живот, като диета и тегло, могат да функционират като модификатори на болестите. Допълнителни проучвания на по-големи кохорти са нужни за валидиране на настоящите открития. По-нататъшно проучване е необходимо и за установяване дали специфичните диетични интервенции и оптимизирането на теглото могат да бъдат полезни за подобряване състоянието и намаляване прогресията на заболяването при пациенти с МС.

„Това проучване е вълнуващо от клинична гледна точка, защото хвърля светлина върху потенциално важен механизъм, който може да ни помогне да обясним клиничните ни наблюдения при прогнозиране състоянието на пациенти с МС и наднормено тегло. Очакваме с нетърпение да продължим работата си върху тази важна тема чрез бъдещи клинични проучвания за оценка на влиянието на контрола върху теглото и храненето при МС.”, споделя професор Касачия.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.