Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Лесен въпросник за оценка на риска от ХОББ

Текст A

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е прогресиращо заболяване, при което се затруднява дишането. Водещата причина за ХОББ е тютюнопушенето – повечето хора с ХОББ са настоящи или бивши пушачи. Въпреки това продължителното излагане на други белодробни дразнители също повишават риска от ХОББ – химически изпарения, замърсяване на въздуха, прах и дим от изгарянето на дърва.

Основният тест за поставяне на диагнозата ХОББ е функционалното изследване на дишането, т.нар. спирометрия. При този безболезнен тест изследваният диша в една тръба, свързана с малка машина, която измерва колко въздух се издишва и колко бързо става това.

Проучва се лесен и прецизен инструмент за скрининг за ХОББ. Целта на проучването, публикувано в сп. Respirology, е да се изчисли колко често се среща ХОББ при пациенти, посещаващи личните си лекари по някаква причина, да се прецени колко полезен за тях би бил скринингът, както и дали разработеният инструмент за скрининг е подходящ. Изследователите поканили пациенти на възраст 40 и повече години, бивши и настоящи, пасивни и активни пушачи, да попълнят кратък въпросник и след това да се подложат на спирометрия.

Анализът на попълнените въпросници, заедно с данните от медицинската документация, разкрива наличието на седем прогностични фактора: пол, възраст, брой пакетогодини, задух, кашлица, експекторация, както и дали е провеждана досега спирометрия. Пакетогодината e показател, който се изчислява като се умножат изпушените кутии цигари на ден по броя на годините, през които се пуши. По този начин един пакет (20 цигари) на ден в продължение на 1 година е една пакетогодина.

Резултатите сочат, че скрининговият инструмент с успех открива поне 76% от случаите, които след спирометрия попадат в категорията ХОББ. Учените открили, че заклетите пушачи на възраст над 50 год. със задух, които са провеждали спирометрия в миналото, са били пациентите с най-висок риск от ХОББ.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.