Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Могат ли генетичните варианти да предсказват риска от депресия при младите хора?

Текст A

Ново проучване разглежда генетичния състав на хиляди възрастни с депресия, за да се опита да намери точен начин за предсказване на това кои деца и юноши са изложени на риск да развият този проблем. Изследователите идентифицират генетичен риск, който може да помогне за прогнозиране на риска от депресия в младите хора.

Много фактори определят риска от депресия при човека, като се включват както генетични, така и фактори на околната среда, като преминаване през трудни житейски събития или приемане на лекарства с определени странични ефекти. Въпреки това, макар вече да знаем някои от вероятните рискови фактори, не винаги е лесно да се предвиди кой е най-застрашен от депресия, особено в началото на живота.

Наскоро изследователи от институции от цял ​​свят обединили усилията си, за да проучат дали могат да намерят начин за прогнозиране на риска от депресия на дете или подрастващ, като анализират генетичния състав на възрастни с депресия и получат „карта" на вероятните рискови нуклеинови последователности. Техните усилия, казват изследователите, целят да улеснят разбирането кои индивиди са изложени на по-висок риск от психични здравни събития. Изследователите идват от Института по психиатрия „Макс Планк” и Университета Лудвиг-Максимилианс в Мюнхен, Германия, Университета Емори в Атланта, Джорджия, Университета в Коимбра в Португалия и Университета на Хелзинки във Финландия.

Те изчисляват оценка на полигенния риск - количествено определяне на възможните ефекти на различни комбинации от генетични вариации - като се използват констатациите на консорциума за психиатрична геномика, който разглежда данни от над 460 000 възрастни. Комплексният генетичен риск - идва на помощ.

Изследователите обясняват, че на индивидуална основа различните генетични варианти, които предишните проучвания са свързали с депресията, не оказват значимо влияние върху риска от депресия.

„Резултатът от полигенния риск първо се изчислява от генетични данни, получени от много голям брой възрастни с депресия" обяснява единият от авторите.

След тази първа стъпка изследователите оценяват риска в групи деца и юноши на възраст 7-18 години, от които 279 са имали симптоми на депресия, а 187 са здрави. Последната действа като контролна група.

Изследователите също така разглеждат ефекта от ранните преживявания на тормоз върху психичното здраве на младите участници, тъй като това е доказан рисков фактор за депресия. Това позволява на изследователите да покажат колко важна е стойността на полигенния риск при оценката на риска от депресия.

Изследователите смятат, че резултатите от това проучване и други подобни изследвания биха могли в бъдеще да помогнат на експертите по психично здраве да определят кои млади хора са изложени на най-голям риск от развитие на депресия, което би позволило прилагане на стратегии за превенция, където е уместно.

Съавторът на Елизабет Биндер нарича това „първото проучване, целящо да покаже, че оценката на полигенния риск, изчислена от възрастни с депресия, може да се използва за идентифициране на рискови деца преди изява на клинични симптоми."

Въпреки че Биндер признава, че работата по намирането на най-добрите методи за идентифициране на младите хора, изложени на риск от проблеми с психичното здраве, не спира с това проучване, тя счита, че това е важна първа стъпка към по-ефективно прилагане на по-добри превантивни стратегии.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.