Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Ново високотехнологично решение дава възможност за подобряване качеството на здравеопазването в България

Текст A

Аналитичното приложение Danny Analytics позволява оценка на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии чрез обработване и анализ на големи масиви от клинични данни

Българската ИТ компания Sqilline, разработваща технологични решения за управление и анализ на големи масиви от данни в реално време, представи за пръв път в България най-новото си аналитично приложение Danny Analytics. Този нов високотехнологичен софтуерен продукт предоставя на специалистите в областта на съвременната медицина и фармация възможности за оценка и анализ на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии в областта на онкологията и кардиологията.

Danny Analytics е решение, изградено от Sqilline върху работещата под SAP HANA платформа Danny. Той интегрира информация от множество различни източници като болнични информационни системи, регистри и др. и предоставя бързи,обобщени анализи в реално време на огромна база от клинични данни. Приложението осигурява усъвършенствани инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни за пациентите в т.ч. различни възможни диагнози, терапии и конкретни клинични показатели. Наред с това, анализира как конкретни фактори влияят върху подобряване състоянието на пациентите и позволява сравнение на ефективността на различните видове лечение с цел подобряване грижата за пациентите.

Впрягайки мощта на съвременните информационни технологии, това решение има за цел да осигури на лекари, фармацевтични и изследователски компании, както и всички заинтересовани държавни институции най-съвременно средство за:

  • Лесно достъпни и визуализирани клинични данни от болнични информационни системи, електронни здравни досиета или други регистри;
  • Оценка на клинични показатели в реално време – огромни масиви от данни/пациенти се сравняват и анализират за секунди;
  • Идеи и тенденции при голяма пациентска популация;
  • Пациентски профили и история на заболяването – изчерпателно и ефективно е-досие, вкл. клинични пътеки, процедури, диагностика, назначаване на план за лечение (исторически, текущ) и др.;
  • Събиране и обобщаване на реални данни чрез приложение за споделяне на информация и знания между лекарите, фармацевтични и изследователски компании;
  • Информативни аналитични отчети;
  • Сигурност на данните.

За фармацевтичните компании приложението позволява по-добро проследяване и оценка на реалните данни от проведените терапии, което спомага за достъпа на пазара на новите лекарства чрез качествен анализ, базиран на резултати от реалната практика в онкологията и кардиологията.

Danny Analytics ще подпомогне държавните здравни институции в процеса на трансформация на здравните грижи на база анализа на проведения терапевтичен подход и оценката на ефективността и безопасността,което ще повиши качеството, ефективността и добавената стойност на грижите за пациента.

„Съвременната оценка на здравните технологии е основана на добавената стойност, заплащането за ефект и поставянето на пациента в центъра на този процес. Без данни от реалната практика обаче, това не е постижимо. Представеният от Sqilline алгоритъм е първи по рода си за България, при това базиран върху най-съвременна платформа и с пълен потенциал да осигури необходимия инструментариум за оценка в реално време на ползите и ефекта от новите технологии. Това ще гарантира използването на таргетирани и ефикасни лекарствени терапии за пациентите, което е от ключово значение за бъдещото развитие на здравеопазването в страната ни“, заяви д-р Борислав Борисов, бивш директор на ИАЛ и член на International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research.

В момента с Danny Analytics се обработват и анализират данни от няколко водещи онкологични болници в София и страната.

Sqilline е водещ партньор на SAP за Европа в областта на прецизната медицина и здравеопазването. Екипът на компанията изгражда първата аналитична платформа, изградена на базата на SAP HANADatabase,и разработва решението Danny Analytics в помощ на две от най-мащабните области на медицинските здравни грижи – онкологията и кардиологията за Централна и Източна Европа.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.