Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


НСБАЛХЗ внедри последно поколение апаратура за имунологични изследвания на злокачествени заболявания

Текст A

Четири специализирани апарата от най-висок клас вече функционират в лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в столицата. Внедрена е апаратура за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и за изследвания на имуноглобулини. Апаратурата дава възможност да бъде разпознат с много висока точност всеки тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалният им модел на развитие или болестните отклонения, както и да разграничи здравите от злокачествените клетки, патологичните имуноглобулини от нормалните, остатъчни или възстановяващи се след лечението имуноглобулини. Прецизността е толкова голяма, че може в реално време да се открие една ракова клетка сред други 100 000. Апаратурата ще се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, но могат да се изследват и други тумори и тъкани.

Новият флоуцитометър, който е първият по рода си у нас, е от най-ново поколение и има възможност да категоризира до 14 отделни параметъра върху всяка една от стотици хиляди до милиони клетки, анализирани в реално време. Апаратът позволява да се покрият най-високите стандарти за диагностика в хематологията. Възможностите му осигуряват задължителната оценка на броя и жизнеспособността хемопоетичните стволови клетки при трансплантация. Високотехнологичното изследване е много важно и за проследяване на т. нар. „минимална измерима остатъчна болест“ и е един от основните стандарти в световната хематология за определянето на последващото лечение.

Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в НСБАЛХЗ разполагат и с уникална за страната комбинация от две автоматизирани системи за имунохистохимия и ин ситу хибридизация на биопсичен материал от най-ново поколение, което дава съществени предимства. Става възможно да се изследват голям брой биопсични проби за внушителен брой маркери и да се установи характерът на болестния процес не само в кръвотворната и лимфоидна система, но и в други тъкани и органи.

Новият имуноанализатор е единствен в страната и позволява изключително прецизно да се определи видът и количеството на имуноглобулините, които се синтезират като елемент на нормалния имунитет, но при някои злокачествени заболявания на кръвта те са патологично завишени. Автоматизираният имуноанализатор измерва и най-дискретните нива на патологичните имуноглобулини, отделните им субкласове, нивата на леки вериги и двойки тежки/леки вериги. В същото време анализът дава пълна картина на нивата на хуморалния имунитет на организма, чието възстановяване в последните години се налага като много важен показател за реалния успех на лечението.

„Новите апарати се отличават с изключителна прецизност. Дават ни възможности да работим с много повече клинично одобрени биомаркери и са със значително по-висока производителност. Това ни гарантира, че ще сме в състояние да предоставим навременна и адекватна високоспециализирана диагностика на всички пациенти от цялата страна, които имат нужда“, каза началникът на Лабораторията по клинична имунология в болницата проф. Маргарита Генова.

„Обновяването на апаратурата ни позволява да отговорим на най-високите стандарти на непрекъснато развиващата се медицинска наука и практика. Правилното лечение зависи от правилната диагноза, а с тази модерна техника ще имаме още по-добра възможност да дадем индивидуална оценка на протичането на заболяването при всеки отделен пациент“, каза изпълнителният директор на НСБАЛХЗ доц. Бранимир Спасов.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.