Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Открит е молекуляр­ният механизъм на честите алергии в развитите страни

Текст A

Изследователите са открили молекулярен механизъм, който може да обясни защо алергиите се срещат по-рядко в развиващите се страни. Това откритие, описано в сп. Immunology, може да бъде първата стъпка към разработването на нови методи на имунотерапия за предотвратяване на алергии.
Отдавна знаем, че алергиите се срещат много по-често в западните страни, без да знаем причината за това. Популярна е хигиенната хипотеза, която предполага, че имунната ни система трябва да е в контакт с достатъчно микроорганизми, когато сме млади, за да бъде в състояние да произвежда подходящите имунни отговори по-късно в живота.
В това проучване екип от учени изследва дали антигените от обикновен вид паразитен червей, който засяга хората (Schistosoma mansoni), реагират кръстосано с антигени от фъстъци, т.е. дали протеините на червея и на фъстъците задействат същия имунен отговор? Установява се, че антителата реагирали кръстосано с няколко протеини във фъстъците и по-специално с един, за който е известно, че играе ключова роля в пре­дизвикването на алергична реакция при хора.
Може да звучи странно, че фъстъците и червеите имат нещо общо, което би могло да накара имунната система да генерира един и същ отговор. Въпреки това резултатите сочат, че протеините от тези два на пръв поглед съвсем различни организми всъщност имат идентични маркери върху тях, което означава, че имунната система ги възприема по същия начин и ги атакува с подобни антитела.
Тези открития са важни по две причини. На първо място, тези научни разработки хвърлят светлина върху молекулните механизми, които стоят зад наблюдението, че страни с по-висока честота на паразитните инфекции имат съответно ниска честота на алергия. На второ място, тази работа може да доведе до нови методики за лечение на алергиите.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.