Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Пчелите може да ни помогнат да разберем как хората вземат решения

Текст A

Ново изследване, публикувано в сп. Scientific Reports, изследва поведението на пчелната колония и установява, че тя се подчинява на същите закони, както човешкият мозък, когато е изправена пред стимули и трябва да се вземе решение. Но едно ново проучване възбужда интереса в тази област, тъй като изследователите от университета в Шефилд от Обединеното кралство разглеждат поведението на суперорганизмите, за да анализират съществуващите психологически закони и да проучат аспектите на вземането на решения.

Изследователите, ръководени от Andreagiovanni Reina, са първите, които показват, че поведението на пчелите може да се подчинява на същите психофизични закони като човешкия мозък, когато трябва да диференцират различни сензорни сигнали и да вземат решения въз основа на тях. Откритията може да доведат до съставяне на нови, по-прости и по-ефективни начини за изучаване на човешкия мозък.

Рейна и колегите му са проучили валидността на трите основни психосоциални закона върху поведението на колония от пчели. Това са законът на Pieron, на Hick-Hyman и на Weber. Изследователите искали да видят дали тези закони се прилагат към процеса, чрез който пчелите „решават” кое място да използват за създаване на кошер.Те вземат това решение като „разглеждат” места с много подходящи условия и ги сравняват с варианти, които са с неподходящи такива.

Проучването установило, че пчелните колонии се подчиняват на същите три основни психосоциални закона по време на техния процес на вземане на решения, точно както човешкият мозък.

"Изследването също така подкрепя възприемането на пчелните колонии като подобни на цялостни организми или още по-добре, суперорганизми, съставени от голям брой напълно развити и автономни индивиди, които взаимодействат помежду си, за да предизвикат колективен отговор".


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.