Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Профилактичната здравна програма на МБАЛ ВИТА - в подкрепа на лечението на значимите за обществото заболявания

Текст A

МБАЛ ВИТА продължава своята успешна профилактична здравна програма, която е част от дейностите по промоция на здравето и профилактика на значимите за обществото заболявания.

Според д-р Савчев - управител на ВИТА: „Превантивните дейности представляват модерен европейски начин за преоценка и усъвършенстване процесите на опазване и повишаване здравето на населението. По време на пандемията всички ние разбрахме на практика необходимостта от обществено осъзнаване на социално-икономическите и здравни ефекти от превантивните мероприятия, насочени към навременно откриване и своевременното лечение на здравните проблеми.

В синхрон с развиващото се медицинско познание, Европейската политика за здраве през XXI век е базирана на здравната промоция и разглежданата в органична свързаност с нея профилактика на болестите.

Въпреки поетите ангажименти на България на международно и европейско ниво, в страната ни отсъства активна държавна политика в областта на профилактиката и здравната промоция, а въпросните дейности се провеждат в условията на ограничени финансови ресурси.

Затова МБАЛ и ДКЦ ВИТА разработиха стройна профилактична здравна програма с поглед към навременното лечение и профилактика на заболяванията.“

Профилактичната здравна програма на ВИТА включва ежемесечни безплатни прегледи, по време на които достъп до нашите висококвалифицирани специалисти има всеки пациент, независимо от своята платежоспособност и социален статус. Това е възможност всеки гражданин безплатно да се докосне до услугите на частното здравеопазване по здравен проблем, с който се бори.

Ето списък на безплатните прегледи, които ще бъдат реализирани до края на 2020 година:

  • Август - безплатни прегледи на пациенти с оплаквания, свързани с жлъчно-каменната болест.
  • Септември – безплатни прегледи на деца с гръбначни изкривявания.
  • Октомври – безплатни прегледи при офталмолозите на ВИТА.
  • Ноември – безплатни прегледи за проблеми, свързани с простатата.
  • Декември – безплатни прегледи при ендокринолозите на хора с болестно затлъстяване.

 

В профилактичната програма на ДКЦ и МБАЛ ВИТА освен безплатните прегледи, са включени и групи за взаимопомощ и консултации по разнообразни здравни проблеми, семинари, лекции и периодични срещи по обществено-значими здравни проблеми.

Лекарите от ВИТА, които работят в повече от 35 медицински специалности, се включват активно в събития и мероприятия, организирани от нашите партньорски организации в областта на фармацевтичната и здравна индустрия.

Идеята на ръководството на болницата е чрез тази програма достъп до частното здравеопазване да получават все повече български граждани, както и да бъде издигнато максимално нашето здравеопазване до нивото на европейските стандарти.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.