Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Проучване може да ни помогне да разберем ефекта на йонизиращата радиация върху човешките клетки

Текст A

Aминокиселините, "градивните блокове" на протеините в живите клетки, се разпадат до йони под действие на йонизираща радиация. Ново проучване показва какво се случва, когато йонизиращите лъчи се сблъскат с аминокиселината глутамин.

Увреждащият ефект на радиацията върху човешките тъкани е добре позната от ядрени катастрофи, като тези в Чернобил и Фукушима. Дълготрайните ефекти върху здравето на оцелели след такива катастрофи, включително повишен риск от онкологични заболявания, от части са причинени от влиянието на нискоенергийно излъчване. Учените проучват ефекта на радиацията върху аминокиселините, който е по-слаб от влиянието върху ДНК.

Изследователите използват масспекртрометрия, за да измерят съотношението маса/заряд, определяйки природата на фрагментите, образувани при облъчването на глутамин. В същото време се създават модели на електронната и геометричната структура на аминокиселината и нейните фрагменти, използвайки квантова механика. Наблюдаваните модели на фрагментиране се различават в зависимост от дозата на радиация, която молекулите получават, като експерименталните резултати биват подкрепени от симулациите. Авторите на проучването вярват, че то ще постави основите за разбиране на ефекта от йонизиращата радиация върху човешките клетки и ще повиши селективността на радиотерапевтичните лъчи върху туморни клетки.

Източник: Springer


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.