Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Разкрита е молекулната основа на зрението

Текст A

Изследователи разкриват молекулярната 3D структура на протеиновия комплекс, участващ във вертебралното зрение, откритие, което има огромно влияние за нашето разбиране на биологичните процеси на сигнализация и създаването на нови дизайни на повече от една трета от медикаментите на пазара.

Откритията обясняват как фотонните сигнали биват преработени от окото и още как най-голямото семейство от мембранни протеини - G-протеин-свързаните рецептори (GPCR) - работят при хората.

Те са включени в почти всички биологични процеси в човешкото тяло - възприятието на светлината, вкуса, мириса, в регулацията на сърдечната честота и контракцията на мускулите - и са таргет за повече от 30% от лекарствата, които използваме днес.

Има повече от 800 GPCRs в човешкото тяло. Отговорни са за възприятието на редица сигнали от околната среда и индуцират кореспондиращи отговори вътре в клетката. При вертебралното зрение, рецепторът родопсин е способен да разпознае сигнала само от един фотон и чрез активация на G-протеинова каскада от последващи ефектори да го амплифицира около 100 000 пъти.

Изследователите използват крио-електронен микроскоп, за да опишат атомната структура на родопсин-трансдукционния комплекс. Структурите не само описват молекулярната база на вертебралното зрение, но разкриват и преди това непознатият механизъм за това как GPCR активират G-протеините.

Чрез научаване повече за това как различните рецептори се куплират специфично с различни G-протеини, изследователите се надяват да добият по-ясна представа за разработването на дизайни на лекарства, които специфично да регулират GPCR сигнализирането, това е и в основата на новите модели за таргетни медикаменти.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.