Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Респираторни инфекции в детска възраст и глутенова ентеропатия

Текст A

Зачестяването на глутеновата ентеропатия предизвиква изследователите да открият всички фактори, които играят роля в етиопатогенезата. Глутеновата ентеропатия е имунно-медиирано заболяване, което засяга около 1% от населението по света. Изследванията сочат като потенциално начало на глутеновата ентеропатия инфекциите в детството при деца, които са генетично предразположени.

Ново кохортно проучване, публикувано в сп. Pediatrics, изследва в продължение на 6 години група кърмачета, за които е известно, че са изложени на риск от развитие на глутенова ентеропатия (ГЕ). Целта на изследването е "да се проучи връзката между ранните клинични събития (включително инфекции) и развитието на ГЕ в проспективна кохорта от генетично предразположени деца". Проследени са 373 италиански новородени с най-малко един роднина с глутенова ентеропатия. Провеждани са кръвни изследвания на всеки 4 седмици през първите 6 месеца, на всеки 3 месеца до навършване на една година, на 6 месеца, на възраст от 1 до 3 години и след това веднъж годишно до навършване на 6-годишна възраст. В проучването 6% от децата са били диагностицирани с ГЕ на 3-годишна възраст, 13.5% на 5-годишна възраст и 14% на 6-годишна възраст. Установено е, че респираторните инфекции през първите две години от живота са довели до двойно увеличаване на риска от развиване на ГЕ.

Авторите добавят: "Възможно е ранната инфекция да стимулира генетично предразположен имунен профил, който допринася за преминаването от поносимост към непоносимост спрямо глутена". Според тях имунната реакция към инфекциите може да модулира естествения имунитет чрез механизми, които могат да доведат както до толерантност, така и до нетолерантност. Необходимо е да се направят повече изследвания, но връзките между инфекциите в детска възраст и последващото развитие на ГЕ изглеждат все по-сериозни.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.