Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Започва проект за последваща домашна грижа за недоносени и деца с увреждания

Текст A

Днес в болница „Шейново“ беше поставено началото на иновативен за България проект за последваща домашна грижа за недоносени и деца с увреждания. II САГБАЛ „Шейново“ е първата в страната, която ще даде възможност на семейства на родени в болницата недоносени или увредени деца да получат безплатна домашна грижа от екип специалисти – социален работник и медицинско лице. Помощта е безвъзмездна и започва от момента на раждането и продължава 3 години. Проектът се реализира с подкрепата на Диаконията на гр. Франкфурт и българо-немската фондация „Приятели 2006“ и ще включва както медицински грижи за новороденото и обучение на родителите, така и помощ за емоционалното адаптиране на близките на детето към новата ситуация в живота им.

Раждането преди термин е причина за редица по-леки или по-тежки здравословни проблеми, които могат да се появят при детето. Голяма част от недоносените бебета, особено тези родени под 1500 гр., страдат от мозъчни нарушения (кръвоизливи), които в дългосрочен аспект могат да доведат до детска церебрална парализа, епилепсия, нарушено нервно-психическо развитие. Продължителните специализирани грижи и наблюдението в домашна среда ще дадат възможност всяко отклонение в здравословното състояние на детето да бъде забелязано много рано и семейството да бъде насочено към съответния специалист, като по този начин ще се намали рискът от трайно увреждане и забавяне в развитието му.

В световен мащаб всяка година се раждат над 15 милиона недоносени бебета, което съответства на повече от 1 на 10 от всички раждания. През последните 20 години честотата на преждевременните раждания се увеличава процентно в повечето страни. В България също всяко десето новородено е недоносено. Въпреки рисковете, когато за недоносените се полагат адекватни грижи и родителите и медицинският персонал обединяват усилията си, все по-голям процент от тези деца оцеляват и порастват здрави и неувредени.

На срещата пред гости от Столична община, неправителствени организации, както и лекари от водещи медицински заведения, д-р Михаел Фразе (ръководител на Организацията за диаконична работа за Франкфурт на Майн) ще разкаже за немския дългогодишен опит по работата в задачи с такова социално значение, а д-р Румен Велев (директор на IIСАГБАЛ „Шейново“) представи фактите за значимостта на подобни проекти и тяхната роля за семействата на недоносени и деца с увреждания най-вече с цел тяхното пълноценно развитие и интегриране в обществото ни.

Диаконията във Франкфурт е една от най-големите организации в Германия за оказване на грижи, свързани със социална подкрепа. Тя работи по моделни проекти за ранно подпомагане на деца с увреждания и тяхното пълноценно интегриране в обществото. Една от основната й дейности е свързана с подпомагане на развитието на децата, консултирането на родителите, роднините и на други близки до семейството лица, както и интердисциплинарна съвместна работа с лекари, терапевти и възпитатели в дневни детски заведения.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.