Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 10 2008

BioGaia – естествен пробиотик, осигуряващ оптимална имунологична и функционална активност на храносмилателната система

виж като PDF
Текст A
В. Зарчева, Н. Тодорова, Ц. Георгиева, П. Петров, М. Русинова, А. Николова, Е. Бадаланова, П. ПанчевBioGaia е естествен пробиотик от нова генерация. Активната съставка - Lactobacillus reuteri protectis се изолира от майчината кърма, при около 5-10% от кърмачките. При ферментация на въглехидратите, този пробиотик образува млечна и оцетна киселина, които синергично инхибират патогенните чревни бактерии – Е. coli, S. typhimurium, P. aeruginosa, Shigella spp., C. jejuni, S. mutans, B. cereus, L. monocytogenes, C. perfrigens, S. aureus, H. pylori, Y. enterocolitica, C. albicans, F. samiaciens, A. flavus.  
 
Lactobacillus reuteri protectis единствен от всички лактобацили отделя ройтерин, който възпрепятства развитието на патогенни чревни бактерии, без да потиска нормалната чревна флора. L. reuteri protectis (BioGaia) потенцира имунологичната реактивност на пациента като балансира чревната микрофлора. Тези ефекти на пробиотика намаляват значително рисковете от бактериални – аеробни, анаеробни и гъбични заболявания на храносмилателната система. Приложението му при болни пациенти облекчава клиничната картина, скъсява продължителността на боледуването и значително намалява усложненията както по време на острия стадий, така и на тези с по-късна проявява с лоша прогноза за здравето. Приложението на BioGaia дори и с профилактична цел ограничава развитието на H. рylori, който е причинител на над 60% от гастродуоденитите и язвата на стомаха, лимфоми и др.  
 
Инфекцията с C. Jejuni е възможно да протече тежко, особено при имунокомпрометирани пациенти и при кърмачета с развитие на обща бактериална инфекция или да бъде причина за развитие на хроничен колит. Известна е непрестанно нарастващата резистентност на патогенните бактерии към антибиотиците, които не винаги намаляват значително тежестта на клиничната картина, както и продължителността на протичането. Антибиотичната терапия понякога довежда до усложнения – дисбиоза, алергии, кандидоза. Естественият продукт BioGaia (L. reuteri protectis), приложен профилактично и терапевтично, както и като модулатор на имунологичната реактивност, осигурява благоприятно състояние на храносмилателната система, без патогенни бактерии и гъби. При пациенти с антибиотично лечение BioGaia предотвратява развитието на дисбиоза, на фунгинозна диария и псевдомембранозен колит, причинен от C. dificile. Уместно е BioGaia да се прилага след приключването на лечебните курсове с макролиди, клиндамицин, ципрофлоксацин и имипенеми, поради чувствителност на този пробиотик към тези антибиотици. Lactobacillus reuteri съдържа ксилитол, който инхибира патогенните орални бактерии. По този начин намалява рискът от кариеси и лош дъх в устата – BioGaia е много подходящо средство на избор и при вирусни чревни инфекции поради потенциращото му действие върху чревния имунитет.  
 
Съобщени са клинични наблюдения при деца с ротавирусни и други вирусни гастроентерити, лекувани с BioGaia, които са установили бързо повлияване на симптомите и скъсяване продължителността на боледуването. Подобрявайки храносмилателния процес BioGaia показва много добър ефект и при функционални отклонения на храносмилателната система – синдром на раздразнен колон, колики при кърмачета. Колкото са по-съвършени храносмилателните възможности, толкова по-малки са рисковете за алергични заболявания. Поради това е особено подходящ при кърмачета на изкуствено или смесено хранене, които са фамилно обременени с алергични заболявания. BioGaia няма нежелани лекарствени реакции, не се разрушава от храносмилателните ензими и стомашната солна киселина и оцелява по цялото протежение на храносмилателния тракт.  
 
Ние приложихме BioGaia при деца на възраст от 6 седмици до 7 год. и наблюдавахме клиничните му ефекти при следните състояния:  
-   Остри гастроентерити – 22;  
-   Колики при кърмачета – 25;  
-   Деца с антибиотична терапия – 17.  
Децата са лекувани в инфекциозно и детско отделение на УМБАЛ „Св. Ана” АД. Част от тях са наблюдавани и лекувани амбулаторно.  
 
Гастроентерити  
Децата с гастроентерити бяха на възраст от 6 месеца до 3 год. със следните клинични форми:  
-   Ротавирусни гастроентерити – 10;  
-   Вирусна чревна инфекция – неуточнена – 7;  
-   Бактериални гастроентерити – 5 (E.coli – 3, S. typhimurium - 2).  
 
Клиничното протичане беше средно тежко при 10, тежко при 5 и леко при 7 деца. Децата с леки прояви на интоксикация и дехидратация бяха лекувани с BioGaia и перорална рехидратация. Стационарното лечение е проведено с глюкозо-солеви разтвори, корекция на КАС с натриев бикарбонат 8.4%, антипиретици и BioGaia три пъти по 5 капки. Прилаган е антибиотикът амикацин. При трима от заболелите е установен E. coli и при двама - S. typhimurium.  
 
При всички деца в сравнение с предишните случаи с аналогични заболявания, възраст и тежест на протичане, лекувани патогенетично и симптоматично с BioGaia установихме:  
-   По-бързо повлияване на фебрилно-интоксикационния, диарийния и дехидратационен синдром;  
-   Значително подобряване на апетита и толеранса към храната от втория ден от началото на заболяването;  
-   Липса на усложнения;  
-   По-кратък престой в отделението – не повече от 3 дни;  
След изписването е препоръчвана 1 доза (5 капки) дневно в продължение на 20 дни при кърмачета и 7-10 дни при деца над 1 год. в зависимост от тежестта на клиничната картина.  
 
Колики при кърмачета  
Децата с колики бяха на възраст от 6 седмици до навършени 5 месеца. Всички бяха доносени и хранени с адаптирано мляко. Десет деца бяха с обременена фамилна анамнеза за алергични болести. Прегледани са амбулаторно по повод на безпокойство, плач и други анамнестични данни за коремни болки. Клиничният преглед, направените изследвания – кръвна картина, урина, УЗД на коремни органи бяха основание да се приеме, че няма органична причина за състоянието и че се касае за кърмачески колики. Назначи се BioGaia една доза (5 капки) дневно вечер. При децата с по-чести епизоди на безпокойство се назначиха през първите 5-7 дни три дози, впоследствие една доза до навършване на 5 месеца. Състоянието се подобрява от 3-4 ден. При тези деца не се наблюдаваха диспептични (повръщане, запек, диария) и алергични прояви.  
 
Деца с антибиотична терапия  
Децата в тази група бяха на възраст от 4 седмици до 7 години. Лекувани са с венозно прилагани антибиотици – цефуроксим, цефтриаксон и амикацин. Били са хоспитализирани в Детско отделение на УМБАЛ “Св. Анна“ във връзка със следните заболявания:  
- Пневмония – 10 деца;  
- Бронхиолит – 3 деца;  
- Пиелонефрит – 4 деца.  
 
BioGaia е включвана от деня на постъпването по 1 доза (5 капки) дневно при кърмачета и деца до 3 год., при тези от 3-5 год. 2 дози, от 5-7 год. 2 табл. дневно. При тези деца не са наблюдавани кандидозни и диспептични прояви – повръщане, диария, запек. Децата бяха с бързо подобряващ се апетит и добър толеранс към храната.  
След изписването е препоръчвана 1 доза дневно продължително – около 1 месец с цел подобряване на имунитета на храносмилателната система.  
 
Изводи  
-   BioGaia значително облекчава клиничната картина и продължителността на вирусните и бактериални гастроентерити. Приложението на BioGaia при деца с леки форми на гастроентерити позволява амбулаторно лечение и наблюдение, което в икономически, психологичен и здравен аспект е много по-уместно.  
-   При кърмачета с колики в първите дни от приложението на BioGaia настъпва намаляване на епизодите на безпокойство и плач, подобрява се толеранса към храната, не са установени прояви на алергия и при тези с обременена фамилна анамнеза.  
-   Приложението на BioGaia при лекувани с антибиотици деца изключва рисковете от кандидоза и псевдомембранозен колит, причинен от C. dificile. При тези деца не са били установени диспептични прояви, като значително са били подобрени апетита и толеранса към храната от първите дни на приложението на BioGaia.  
-   Ние препоръчваме BioGaia при гастродуоденити и стомашна язва, причинени от H. pylori, заедно с етиологичната антибиотична терапия и инхибитори на протонната помпа. След приключване на лечебния режим е уместно приложение на профилактична доза един месец, за да се осигури ерадикация на H. pylori. Когато етиологичната терапия се провежда с макролид, включването на BioGaia трябва да се осъществява след приключването и в лечебна доза 5-7 дни, последвана от профилактична доза в продължение на 1 месец.  
-   BioGaia е подходящо средство и при установено носителство на патогенни чревни бактерии – салмонела, шигела и др.  
-   Не са установени нежелани лекарствени реакции при приложение на BioGaia. Децата от най-ранна възраст приемат продукта без да повръщат и без негативни емоционални реакции.  
 
Нашите клинични и амбулаторни наблюдения са основание да препоръчваме приложението на BioGaia като безвреден, естествен пробиотик, осигуряващ пълноценен имунитет и оптимални функционални възможности на храносмилателната система.