Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 10 2008

ПРЕС БЮЛЕТИН
Конгрес на ESC, 30 август – 3 септември 2008 г., Мюнхен, Германия

виж като PDF
Текст A
Резултатите от проучването BEAUTIfUL доказват, че Corlentor (Ivabradine) е първият антиангинозен медикамент, намаляващ честотата на миокарден инфаркт и реваскуларизация при пациенти с коронарна болест на сърцето.  
 
Мюнхен, Германия, 31 август 2008 г.
Дългоочакваните резултати от проучването BEAUTIfUL (morBidity-mortality EvALUaTion of the If inhibitor ivabradine in paents with CAD and le ventricULar dysfuncon) сочат, че при пациенти с коронарна болест на сърцето (КБС), левокамерна дисфункция (ЛКД) и сърдечна честота над 70 удара в минута, с висок риск от сърдечно-съдова смъртност и други сърдечно-съдови инциденти, терапията с Corlentor осигурява допълнително намаление с една трета на риска от големи коронарни инциденти като фатален и нефатален миокарден инфаркт и коронарна реваскуларизация на фона на оптимална текуща терапия.  
 
В коментара си на оповестените резултати, Prof Kim Fox, председател на изпълнителната комисия на проучването BEAUTIfUL, казва: „Досега Ivabradine беше познат с антиисхемичното си действие. Резултатите от BEAUTIfUL доказват, че Ivabradine е първият антиангинозен медикамент с доказан ефект на намаление на честотата на миокарден инфаркт и реваскуларизации. Това го прави златен стандарт в класа на всички антиангинозни и антиисхемични средства.  
 
Проучването BEAUTIfUL е инициирано през декември 2004 година, под ръководството на независима изпълнителна комисия, като първият пациент е включен в проучването в началото на 2005 година. Проучването включва общо 10 917 пациенти с коронарна болест на сърцето от 781 центъра в 33 страни на четири континента. Средната сърдечна честота на пациентите е била 71 удара в минута, като половината от тях са били със сърдечна честота над 70 удара в минута. Резултатите от BEAUTIfUL сочат повишен риск от смъртност или други сърдечно-съдови инциденти при пациентите със сърдечна честота ≥70 удара в минута, по-конкретно − 34% за сърдечно-съдова смърт, 46% за миокарден инфаркт, 56% за сърдечна недостатъчност и 38% за коронарна реваскуларизация.  
 
При пациенти със сърдечна честота над 70 удара в минута Corlentor е намалил сигнификантно риска от хоспитализации за фатален и нефатален миокарден инфаркт с 36% (P=0.001), както и риска от коронарна реваскуларизация с 30% (P=0.016). Важно е да се отбележи, че повечето от пациентите вече са получавали препоръчваната от ръководствата сърдечно-съдова терапия: антиагреганти (94%), АСЕ-инхибитори (91%), β-блокери (91%), както и липидопонижаващи средства (76%). Следователно, резултатите от проучването BEAUTIfUL представляват значителна стъпка напред в лечението на коронарно болните пациенти със сърдечна честота над 70 удара в минута, тъй като за първи път е демонстрирано, че понижението на сърдечната честота с Corlentor води до допълнително намаление на коронарните инциденти, дори при пациенти, получаващи оптимална сърдечно-съдова терапия. Това проучване потвърждава също, че базираната на Corlentor терапия е безопасна и добре поносима и може да бъде прилагана в комбинация с всички рутинно предписвани сърдечно-съдови средства. Коментирайки резултатите, председателят на комисията по провеждане на проучването, Prof. Roberto Ferarri казва: „При коронарно болните пациенти се провеждат много изследвания, но не и простото измерване на сърдечната честота. Проучването BEAUTIfUL подчертава необходимостта от измерване на сърдечната честота при всички пациенти с коронарна болест на сърцето, и ако тя е по-висока от 70 удара в минута, трябва да се вземат мерки за понижаването й с Ivabradine на фона на текуща терапия.  
 
Резултатите от проучването BEAUTIfUL могат да бъдат обяснени с добре документирания ефект на Corlentor за облекчаване на миокардната исхемия при пациенти с хронична стабилна ангина[1]. Новите проучвания демонстрират, че Corlentor подобрява ендотелната дисфункция[2] и предотвратява прогресията на атеросклерозата.  
 
Въпреки напредъка на медицината, Световната Здравна Организация предупреждава, че до 2030 година, коронарната болест на сърцето ще остане основен проблем на здравеопазването в цял свят[3]. Corlentor може да допринесе за намаляване на този обществен товар, тъй като резултатите от BEAUTIfUL показват, че той понижава риска от миокарден инфаркт и реваскуларизация.  
 
„Половината от коронарно болните пациенти имат сърдечна честота в покой по-висока от 70 удара в минута. Сега тези пациенти могат да получат лечение, което намалява в голяма степен риска от последващ инфаркт или необходимостта от хирургична намеса, заключава Prof. Kim Fox, председател на изпълнителната комисия на проучването BEAUTIfUL.  
 
КНИГОПИС:
 
 
1. Tardif J-C, Ford I, Tendera M, et al. Eur Heart J. 2005; 26:2529-2536.  
2. Florian Custodis, MD, Magnus Baumhaekel, et al. Circulaon. 2008; 117:2377-2387.  
3. Projectons of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030 PLoS Med 3(11):е442. doi:10.1371/journal. 0030442.