Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2008

Алергичен ринит
Има ли ефективно лечение?

виж като PDF
Текст A
Повече от 94 млн. човека в Европа страдат от алергичен ринит (АР) всяка година[1]. Симптомите могат да бъдат кихане, конгестия, ринорея и сърбеж в носа или очите[2]. Симптомите на алергичния ринит могат да повлияят дневните активности, свързани с работа, училище и свободно време. Голямо количество от доказателствен материал посочва наличието на връзка между алергиите и по-сериозните състояния, едно от които е астмата.  
 
Данни от проучване показват, че симптомите на алергичен ринит са най-тежки сутрин и две трети от отговорилите твърдят, че сутрешното страдание повлиява целия им ден[3]. Проучването показва, че алергиите са често само-диагностицирано състояние, пациентите разчитат на медицинските специалисти да им помогнат при справянето със симптомите[3].  
 
Традиционнно АР е класифициран като сезонен и целогодишен въз основа на времето на експозиция и вида алерген (външен или вътрешен). Осъвременените препоръки на ARIA класифицират алергичния ринит като интермитентен (ИАР) или персистиращ (ПАР), въз основа на продължителността на заболяването. Персистиращият алергичен ринит според препоръките на ARIA е този, чийто симптоми продължават повече от четири дни и повече от четири последователни седмици годишно. Проучванията ACCEPT са първите, които оценяват антихистамините в лечението на АР според препоръките на ARIA.  
 
KENILWORTH, 2008 – Нови данни са представени на годишната среща на Американския колеж по Алергии, Астма и Имунология в Сиатъл, САЩ, състояла се от 6 до 11 Ноември, 2008 г. Тези данни доказват, че desloratadine значително облекчава алергичните симптоми, включително назална конгестия, кихане, ринорея, сърбеж в носа и очите при пациенти с персистиращ алергичен ринит (ПАР), които изпитват тези симптоми повече от четири дни в седмицата и за повече от четири последователни седмици годишно. Резултатите, проследени в четири отделни постерни представяния, са част от AERIUS Control: Clinical and Evaluative Profile of Treatment (ACCEPT) проучвания, които са проведени в сътрудничество с Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) и е направена оценка на ефективността и безопасността на desloratadine при лечение на алергичен ринит според новото ARIA ръководство.  
 
Съгласно първичния краен резултат в едно от проучванията, при пациенти с ПАР, тези които са приемали desloratadine 5 mg в период от 12-седмици са изпитали значително подобрение на общия скор на симптомите (T5SS = назална конгестия, кихане, ринорея, сърбеж в носа и очите) спрямо плацебо групата (P<0.001). Допълнително, пациентите, приемали desloratadine са изпитали подобрение още в първия ден на лечението (P<0.001), в продължение на 24 часа и е продължило по време на целия период на проучването (P=0.002).  
 
Проучването също оценява ефектите на desloratadine за облекчаване на назалната конгестия и други симптоми при пациенти с ПАР, резултатите от което са представени на отделен постер на годишната среща на ACAAI. Сравнени с пациентите приемали плацебо, пациентите приемали desloratadine са изпитали значително по-голямо подобрение на назалната конгестия още в рамките на първия ден (P = 0.002) и в целия 12-седмичен период на проучването (P<0.012). Данните също показват, че desloratadine значително облекчава и другите симптоми при ПА, каквито са ринорея, кихане и сърбеж в носа и очите, наблюдавани по време на проучванията (всички P<0.02).  
 
Анализ на ACCEPT ПАР проучването е представен на друга постерна сесия на ACAAI. Анализът включва оценка на ефектите на desloratadine върху качеството на живот, включващо дейности, неназални/очни симптоми, практически проблеми, назални симптоми, очни симптоми и емоции. Използван е стандартизиран Въпросник, оценяващ качеството на живот при пациенти с риноконюктивит. Сравнени с плацебо, пациентите приемали desloratadine са изпитали значително по-голямо подобрение, оценено по критерии заложени във Въпросника, оценяващ качеството на живот при пациенти с риноконюктивит, в периода на проучването (P < 0.001). Значително подобрение по всички критерии спрямо плацебо са отчетени на 29-ия ден от проучването (P < 0.012). Значително подобрение по всички зададени в началото на проучването критерии спрямо плацебо е отчетено в края на проучването (P<0.038), с изключени на неназални и очни симптоми (P=0.023). Допълнително дневните активности са значително подобрени с desloratadine спрямо плацебо от ден 1-ви и по време на цялото проучване (P <0.003) и подобрение на съня от ден 2-ри и по време на цялото проучване (P = 0.023).  
 
Допълнителен постер представя на годишната среща на ACAAI резултати от ACCEPT, които показват значително подобрение в протичането на ПАР при пациенти, приемали desloratadine спрямо плацебо, според визуална аналогова скала, която измерва симптома раздразнение при пациента (P< 0.011). Според въпросник, оценяващ индекс на продуктивността от работата, който е бил завършен седмица след проучването, пациентите, приемали desloratadine спрямо плацебо, показват значително подобрение в работните, учебните и дневните си ативности от ден 8-ми до ден 71-ви и в края на проучването (P< 0.032). Терапевтичният отговор е значително по-висок при desloratadine, сравнен с плацебо по време на проучването (P< 0.001).  
 
Desloratadine е понасян добре по време на проучването от пациентите с ПАР. Странични ефекти са съобщени в по-малко от 2.5% от участниците. Не се съобщават клинично значими промени в лабораторни и ЕКГ показатели.  
 
ACCEPT  
Проучването ACCEPT включва 2 клинични проучвания, които са международни - многоцентрови, проспективни, рандомизирани, плацебо-контролирани, проведени с desloratadine 5 mg при 12-годишни пациенти и по-възрастни с алергичен ринит, дефиниран по критерии на ARIA. Проучванията са оценявали ефективността, влиянието върху качеството на живот, продуктивността и е направен фармакоикономически анализ при пациенти с ИАР в едното проучване и такива с ПАР в допълнително проучване. Проучванията са проведени в сътруднечесво с GA2LEN, клинична мрежа, включваща водещи Европейски изследователски центрове в областта на алергията и астмата, подпомогнати от Schering-Plough. Учавстващите страни в проучванията ACCEPT са Канада, Франция, Германия, Италия, Испания, Дания, Швеция, Белгия, Холандия, Унгария, Гърция, Финландия, Португалия, Турция и Русия.  
 
Проучването ПАР ACCEPT оценява ефекта на desloratadine от 5 mg спрямо плацебо, прилаган веднъж дневно в продължение на 12 седмици. Общият брой на пациентите е рандомизиран на 360, получили AERIUS и 356, получили плацебо. Изискването към всички пациенти е било да са диагностицирани като страдащи от ПАР, според критериите на ARIA за период от най-малко две години и да са имали изразени симптоми на заболяването. Пациентите, включени в проучването също така е трябвало да са с позитивен кожен тест към някой от алергените, включени в алергичния панел на GA2LEN.  
 
Основният проследяван показател в проучванията ACCEPT е средната промяна от базовата линия на сутрешните и вечерните симптоми, включени в таблицата са 5 симптома (T5SS = назална конгестия, кихане, ринорея, назален сърбеж и очен сърбеж); в проучването за ПАР са оценявани симптомите от 1-ви до 29-ти ден. Други проследявани показатели са безопастността, влиянието на лечението с AERIUS върху важни за заболяването показатели като качество на живот (Въпросник, оценяващ качеството на живот при пациенти с риноконюктивит), индивидуални таблици със симптоми, измерване тежестта на симптома по визуална аналогова скала (VAS) и ефектите на ринита върху съня, дневните активности и продуктивността.  
 
 
КНИГОПИС:
 
 
1. http://www.wrongdiagnosis.com/p/pollen_allergy/stats-country.htm.  
Statistics for Northern, Western, Central, Eastern, Southwestern, Southern and Southeastern Europe combined.  
2. Management of Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma: Pocket Guide. 2001.  
3. “Understanding the Dynamics Surrounding Allergy Suffering and Treatment” Forbes Consulting Group. 2005.