Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2008

Celecoxib и остър периартрит

виж като PDF
Текст A
д-р Родина НестороваОткрито, 10-дневно проследяване на пациенти с остър периартрит на ставите на горни и долни крайници, лекувани с Celecoxib 400 mg дневна доза.  
Контрола: VAS (Визуална Аналогова Скала), ставен статус и ставна ултрасонография.  
 
Болестите на извънставните меки тъкани са честа причина за остра болка, с което се влошава качеството на живот на пациентите. Годишно 20 до 50% от възрастното население страда от мекотъканен ревматизъм.  
 
Честотата на тези рецидивиращи състояния се увеличава с възрастта, но те се срещат и при млади, активни хора, като най-често са свързани с механичен стрес или повтарящи се травми при професионални и спортни активности.  
НСПВС съчетават противовъзпалителен, аналгетичен и антипиретичен ефект и са сред най-широко употребяваните лекарства в клиничната практика (4.5% от всички медикаменти в развитите страни). Налице е огромен световен опит с различните НСПВС. Този опит доведе и до големи разочарования, поради многото нежелани лекарствени реакции.  
 
Освен до диспепсия, гадене, повръщане, парене зад гръдната кост, ентеропатия, колонопатия, НСПВС водят и до животозастрашаващи състояния като:  
- Пептична язва;  
- Перфорация;  
- Обструкция;  
- Кървене;  
- Язви на червата.  
 
Това налага при предписване на НСПВС лекарят да мисли за:  
- Терапевтичната ефективност на медикамента;  
- Възможните нежелани лекарствени реакции;  
- Цената на тези нежелани лекарствени реакции.  
 
Усилията на изследователите и фармацевтичните компании са насочени към откриване на по-малко токсични и агресивни НСПВС.  
 
Голям успех в развитието на съвременната фармацевтична наука и индустрия е създаването на COX-2 инхибиторите, които съхраняват физиологичния, полезен изоензим-COX-1 и потискат изоензим-COX-2 и свързаните с него патологични процеси.  
 
Celecoxib е селективен COX-2 инхибитор, при който са налице всички необходими доказателства за клинична ефективност при редица болкови състояния, травми и заболявания на опорно-двигателната система. Той е и с по-добър профил на безопасност в сравнение с конвенционалните НСПВС, доказано в рандомизирани клинични проучвания, обхващащи над 80 000 пациенти по света.  
 
Celecoxib е одобрен за лечение на:  
1. Остеоартрозна болест.  
2. Ревматоиден полиартрит.  
3. Анкилозиращ спондилит.  
 
Гастроинтестиналната (ГИ) безопасност и поносимост на Celecoxib доказано превъзхожда тази на неселективните НСПВС.  
 
Това предимство по отношение на безопасността е важно и в лечението на остра болка, тъй като ГИ токсичност на неселективните НСПВС може да се прояви и при краткотрайно лечение на болкови състояния. Например след едноседмично приложение на Naproxen, 19% от пациентите са имали ендоскопски установена язва спрямо 0% в групите с плацебо и Celecoxib.  
 
В допълнение към установената ефективност при Остеоартрозна болест и Ревматоиден полиартрит, все повече се увеличават данните за аналгетичния ефект на Celecoxib при редица болезнени състояния, вкл. тендинити,бурсити и като цяло периартрити на раменната и глезенната става.  
 
Наше клинично наблюдение - 2007 г.  
Celecoxib при остър периартрит
 
10-дневно, открито проследяване на пациенти с остър периартрит на ставите на горни и долни крайници, лекувани с Celebrex капсули, 2 пъти по 200 mg дневна доза.  
 
Цели и методи на клиничното наблюдение:  
Оценка на обезболяващия ефект (промяна спрямо изходните нива на болка в ставата) при употреба на Celecoxib 200 mg два пъти дневно.  
Преди лечението и на 10-ия ден от лечението се определя максималната болкова чувствителност по Визуалната Аналогова Скала (VAS) от 0 до 100 mm (болка при покой и движение).  
 
Допълнителни критерии за оценка:  
1.
Наличие на оток и други симптоми на възпалителната реакция.  
2. Оценка на обема активни движения на засегнатата става.  
3. Артросонографска оценка преди лечението с цел идентифициране на увредената околоставна структура и след лечението с оглед сравнение и преценка на резултата от лечението.  
 
Апаратура: сонограф Philips, линеен трансдюсер 12 MHz.  
 
Дизайн на проследяването  
Включващи критерии:  
1.
Пациенти на възраст между 18-60 г. с данни за остър периартрит на ставите на горни и долни крайници, настъпил преди не повече от 7 дни от датата на 1-ия преглед.  
2. Пациентите с болка при активни движения на засегнатата става с интензивност между 50–100 mm по визуалната аналогова скала – VAS.  
3. Пациенти с идентифицирани чрез АСГ (артросонография) увреди на околоставните тъкани.  
 
Изключващи критерии:  
1.
Пациенти с анамнеза за хронични възпалителни и/или дегенеративни ставни заболявания.  
2. Пациенти с претърпяна хирургична интервенция на съответната става.  
3. Пациенти с установена настояща фрактура, засягаща съответната става и съседните костни структури.  
4. Провеждана предхождаща терапия с НСПВС.  
5. По време на първите 10 дни от проследяването локално лечение с депо-кортикостероиди.  
 
Резултати:  
Проследихме 31 пациенти с периартрити, тендинити и бурсити с различни локализации – най-често рамо, лакет, китка, коляно, стъпало на терапия с Celecoxib 2 x 200 mg дневно за 10 дни.  
От тях 19 са жени, 12 са мъже, като средната възраст е 44 год. (24-58 г.).  
При 97% от пациентите (30/31) е постигнато излекуване или подобрение на симптомите.  
Пълно възстановяване – липса или минимална болка, пълен обем на движение и нормална ехографска находка са постигнати при 20 пациенти (64%).  
 
С подобрение – значително понижение на болката в покой и движение, с частично или напълно възстановен обем на движение са 10 пациенти (33%).  
Само един пациент с периартрит на рамото не се повлия от терапията (3%).  
 
Celecoxib е селективен COX-2 инхибитор, при който са налице всички необходими доказателства за висока клинична ефективност при остър периартрит. Това дава възможност на съвремения специалист да направи отличен избор на лечение на различните локализации на мекотъканния ревматизъм.  
 


 
КНИГОПИС:

1. Ekman EF, Fiechtner JJ, Levy S, Fort JG. Efficacy of celecoxib versus ibuprofen in the treatment of acute pain: a multicenter, double-blind, randomized controlled trial in acute ankle sprain. Am J Orthop. 2002; 31:445-451. 2. Petrella R, Ekman EF, Schuller R, Fort JG. Efficacy of celecoxib, a COX-2–specific inhibitor, and naproxen in the management of acute ankle sprain: results of a double-blind, randomized controlled trial. Clin J Sport Med. 2004; 14:225-231.  
3. Petri M, Hufman SL, Waser G, Cui H, Snabes MC, Verburg KM. Celecoxib effectively treated patients with acute shoulder tendinitis/bursitis. J Rheumatol. 2004; 31:1614-1620.  
4. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.  
5. Несторова Р. Национална Конференция по Ревматология 2007 г., Celebrex при остър периартрит (доклад от клинично наблюдение).