Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2008

Erdomed®
Оригиналният мукомодулатор

виж като PDF
Текст A
 
 
Erdomed® е лекарствен продукт, съдържащ Erdosteine за лечение на остри и хронични белодробни заболявания. Тази нова, оригинална молекула има клинично доказан терапевтичен ефект за намаляване честотата и интензивността на продуктивната кашлица и действа синергично в комбинация с антибиотици. Erdomed® има многофакторен механизъм на действие:  
1.   Мукомодулаторна активност.  
Подобрява реологичните показатели на мукуса като намалява вискозитета и еластичността им. Променя биохимичния състав на мукуса, намалявайки съдържанието на гликопротеини. Подобрява мукоцилиарния клирънс индиректно чрез ефекта върху реологията и директно повлиявайки движението на цилиите.  
2.   Антиадхезивна активност.  
Тази активност се дължи на способността на Erdomed® да разрушава пилина на бактериалните фимбрии и по този начин да пречи на прикрепянето на патогенни към епителните клетки. Изключително важен е факта че Erdomed® възпрепятства бактериалната колонизация и обострянията в хода на хронично протичащи белодробни заболявания в клинично достижима доза от 600 mg дневно.  
3.   Антиоксидантна и противовъзпалителна активност.  
Директно свързва и неутрализира свободни кислородни радикали и увеличава нивата на глутатион в плазмата. Erdomed® сигнификантно редуцира и нивата на проинфламаторни медиатори като IL-6, IL-8 и TNF-α (Dal Negro et al. 2008). Повишава нивата на Ig-A в бронхиалния секрет и по този начин локалния имунитет на белите дробове.  
 
Редица клинични проучвания демонстрират ефектите на Erdomed® върху физичните характеристики на спутума, като се отчита значително подобрен мукоцилиарен клирънс и улеснена експекторация. Проучванията при пациенти с обострен хроничен бронхит доказват сигнификантно намаляване обема на експекторация и улеснен дренаж на бронхиалното дърво спрямо плацебо. За разлика от традиционните муколитици, Erdomed® намалява обема на експекторация, като не увеличава серозната компонента на мукуса. Кашлицата намалява и спира след отделяне на задържаните секрети.Ползата от Erdomed® е най-голяма при пациенти с ХОББ, които имат чести екзацербации особено в рисковите зимни месеци. Продължителното приемане на Erdomed® запазва белодробната им функция и подобрява спирометричните показатели. Erdomed® има изразен синергизъм с антибиотиците (пеницилини, макролиди, хинолони) и увеличава тяхната концентрация в бронхиалния секрет.  
 
Erdomed® се използва в лечението на:  
Остри и хронични белодробни инфекции с вирусна или бактериална етиология: Рино-, фаринго-, трахеобронхити, отити, пневмонии в дози 2 x 1 капсула за период от 7, 10 дни или повече според състоянието.  
 
Хронични заболявания на долни дихателни пътища като хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, бронхиектазии, бронхиална астма в доза 2 до 3x1 капсула за 6 до 8 месечни курсове.  
 
В детска възраст Erdomed® се прилага според телесното тегло под форма на гранули за суспензия 100 ml (175 mg в 5 ml готов разтвор):  
15-19 kg – 2 x 5 ml на ден;  
20-30 kg – 3 x 5 ml на ден;  
Над 30 kg – 2 x 10 ml на ден.