Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2009

ВАЖНО!
Nootropil® 2400 mg гранули за перорален разтвор Е ВЕЧЕ В СПИСЪКА НА НЗОК1!

виж като PDF
Текст A
 
 
Терапевтичните показания на Nootropil® са*:  
 
Възрастни:
 
Симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушение на паметта, нарушения на вниманието и липса на мотивация; лечение на последствия от исхемични цереброваскуларни инциденти, по-специално афазия; лечение на кортикален миоклонус, самостоятелно или в комбинация; лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психичен произход.  
 
Деца:  
Лечение на дислексия в комбинация с подходящи мерки, като говорна терапия.  
 
Nootropil® се дозира при*: вертиго/когнитивни нарушения (възрастни): 2.4-4.8 g/дневно; постинсултна афазия (възрастни): 4.8-6.0 g/дневно; дислексия: 1.6 g два пъти дневно от 8 год.  
 
Nootropil® има уникален механизъм на действие[2-5]: Подобрява мембранния флуидитет, подпомага процесите на централна адаптация и компенсация, посредством подобряване на невронната функция и микроциркулацията.  
 
Nootropil® притежава доказан профил на безопасност: минимален метаболизъм, добра поносимост дори при високи дози и нисък потенциал за лекарствени взаимодействия.*  
Никога не забравяйте оригинала!  
 
*Nootropil®
(piracetam) КХП 05.09.07. Фармакотерапевтична група: ноотропни средства, АТС код: N06BX03. Лекарствени форми. Nootropil® 3 g/15 ml инжекционен разтвор, Nootropil® 12 g/60 ml инфузионен разтвор: бистър, безцветен. Всеки ml инжекционен разтвор съдържа 200 mg piracetam. Помощни вещества: натриев ацетат, ледена оцетна киселина, вода за инжекции и натриев хлорид (за Nootropil® 12 g/60ml); Nootropil® 800 mg филмирани таблетки: бели, продълговати, с делителна черта, маркирани с N/N. Всяка филмирана таблетка съдържа 800 mg piracetam. Nootropil® 1200 mg филмирани таблетки: бели, продълговати, с делителна черта, маркирани с N/N. Всяка филмирана таблетка съдържа 1200 mg piracetam. Nootropil® 2400 mg гранули за перорален разтвор: с цвят на крем. Всяко саше 5 g съдържа 2400 mg piracetam. Помощни вещества: манитол, аспартам и др. Nootropil® 20% перорален разтвор: бистър, безцветен. Помощни вещества: глицерол, метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат и др. Терапевтични показания. Възрастни: Симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушение на паметта, нарушения на вниманието и липса на мотивация. Лечение на последствия от исхемични цереброваскуларни инциденти, по-специално афазия. Лечение на кортикален миоклонус, самостоятелно или в комбинация. Лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психичен произход. Деца: Лечение на дислексия в комбинация с подходящи мерки, като говорна терапия. Дозировка и начин на приложение. Симптоматично лечение на психо-органични синдроми. Препоръчваната дневна доза варира от 2.4 g до 4.8 g, разделени на два или три приема. Лечение на последствия от исхемични цереброваскуларни инциденти, по-специално афазия. В подострия стадий и при хроничните форми (вече установени най-малко след 15 дни) дневната доза варира от 4.8 g до 6 g. Лечение на миоклонус с кортикален произход. Дневната доза трябва да започне с 7.2 g и да се увеличава с 4.8 g на всеки три или четири дни до максимума от 24 g, разпредена на два или три приема. Лечение на вертиго. Препоръчваната дневна доза варира от 2.4 g до 4.8 g, разделена на два или три приема. Лечение на дислексия в комбинация с говорна терапия. При деца от 8 години и юноши препоръчваната дневна доза е около 3.2 g, разделени на два приема. Противопоказания. Свръхчувствителност към пирацетам или към други пиролидонови производни, както и към някое от помощните вещества. Пирацетам е противопоказан при пациенти с церебрална хеморагия, при пациенти в краен стадий на бъбречно увреждане и при пациенти с хорея на Хънтингтон. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба. Поради ефекта на пирацетам върху тромбоцитната агрегация е необходимо внимание при пациенти със съществени нарушения в хемостазата, след големи хирургични интервенции или с тежки кръвоизливи. Неоходимо е специално внимание в случаи на бъбречна недостатъчност. Съдържа приблизително 2 mmol (или около 46 mg) натрий за 24 g пирацетам. Това трябва да вземе под внимание при пациенти на диета с контролиран прием на натрий. Бременност и кърмене. Пирацетам не трябва да се използва при беменност, освен в случай на категорична необходимост. Пирацетам трябва да се избягва по време на кърмене или кърменето да се преустанови. Нежелани лекарствени реакции. Най-честите нежелани лекарствени реакции са: психични нарушения (нервност), нарушения на централната и периферна нервна система (хиперкинезия), нарушения на метаболизма и храненето (повишено тегло), общи нарушения. По лекарско предписаниe. Преди да предпишете лекарството, моля прочетете пълните КХП.  
 
КНИГОПИС:
 
1. Списък на лекарствата, заплащани от НЗОК (в сила от 01.09.2009).  
2. Müller WE et al. Pharmacopsychiatr 1999; 32(Suppl.1):2-9.  
3. Peuvot J et al. Biochem Pharmacol 1995; 50:1129-34.  
4. Keil U et al. British Journal of Pharmacology 2006; 147: 199-208.  
5. Winblad Bengt CNS Drug Reviews 2005; 11: 169-82.