Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2009

Бъбречно-каменна болест и екстракорпорална литотрипсия

виж като PDF
Текст A
Д-р К. Давидов, д-р А. ПоповБъбречно-каменната болест (БКБ) е може би най-често срещаното урологично заболяване. Широката медицинска общност добре познава това страдание. Иначе казано, болните с уролитиаза не са изключителен приоритет на уролозите, а всеки медицински специалист в един или друг момент на своята практика се среща с тази нозологична единица. Известно е, че уролитиазата е по-често срещана в развитите индустриални държави, може би в резултат на по-големите диагностични възможности и по-високото ниво на профилактика там.  
 
Етиология и патогенеза  
Към днешна дата няма установена точна етиология на БКБ. Съществуват множество хипотези, но за съжаление съвременната медицина не може да се похвали с единна стройна теория за образуването на бъбречни камъни.  
 
Приети в практиката са Кристализационната и Колоидната теории.  
Съответно се приема факторът кристализация или ролята на матрикса, агрегиращ микрокристали.  
От съществено значение е водният прием, електролитният баланс, общото състояние на организма, хормоналният баланс и не на последно място – киселинността на урината.  
 
Тези, както и множество други фактори – екзогенни, ендогенни, пикочни инфекции, са голяма част от причините за образуване на конкременти.  
 
Аномалиите на пикочоотделителната система също са причина за някои от случаите на БКБ. Водеща роля има обструкцията на пикочните пътища, като застоят на урината е доказана предиспозиция за формиране на конкременти.  
 
Клинична картина  
Клиниката на БКБ е многообразна, често може да заблуди дори опитни специалисти. Видът на симптоматиката е в доказана корелация с размера и големината на конкрементите.  
 
Най-манифестната проява на БКБ е познатата на всички бъбречна колика. Това е остро настъпващо състояние, което се характеризира с внезапна болка в лумбалната област, най-често едностранно. Болката е постоянна, трудно поносима, като са възможни епизоди на намаляване на болката. Характерно е, че болните трудно намират постоянно положение, в което получават облекчение на болката. Болката е респираторно зависима. Често срещана е промяната на мястото на болката, като тя ирадиира по хода на ГПП, в посока към пикочния мехур. Възможно е да наблюдаваме проведена болезненост към скроталната област при мъже и лабиалната област при жените.   Характерно за бъбречната колика е, че при успешно елиминиране на конкремента от уретера в пикочния мехур, болката изчезва също толкова внезапно както и начинът, по който настъпва. Тук е уместно да отбележим, че това нерядко наблюдавано състояние, общоприето като водеща симптоматика на БКБ е резултат на придвижване по хода на ГПП, на малки конкременти. Те са, които могат да се придвижат по хода на уретера от мястото си на образуване в пиелокаликсната система на бъбрека, да предизвикат обструкция по хода на уретера, последващи спазъм на мускулатурата му, оток на лигавицата, повишаване на налягането в бъбречните кухини, съответна стаза в бъбречния паренхим и дразнене на богато инервирания бъбрек.  
 
Големите бъбречни конкременти имат значително различна клинична изява. При тях е характерна тъпа, епизодична болка и тежест в лумбалната област, като тяхното диагностициране нерядко е в хода на рутинна абдоминална УЗД.  
 
Диагноза  
Голям набор от диагностични процедури могат да доведат медицинския специалист до диагнозата БКБ. Не са загубили своето значение анамнезата и параклиничните изследвания. Ехографията и обзорната рентгенография са изследвания от първи ред при диагностицирането на това заболяване. Радиоизотопните изследвания са метод на избор при необходимост за специалиста уролог. Съвременните възможности на КТ (Компютърна Томография) позволяват редуцирането на обичайно използваните множество образни и функционални методи, като носят огромна диагностична и клинична стойност.  
 
Екстракорпорална Литотрипсия (ЕКЛТ):  
ЕКЛТ като метод за лечение на БКБ е метод, който доказа себе си в последните две десетилетия. Българската урология имаше приоритета да бъде една от първите медицински школи, получили възможност за използване и въвеждане в практиката на революционния метод за извънтелесно разрушаване на конкременти в пикочните пътища. Натрупан е огромен опит върху много голям брой пациенти, сравним с постиженията на водещи урологични школи по света. Развитието на технологиите позволи въвеждането в урологичната практика на съвременни, високотехнологични апарати за ЕКЛТ, които превърнаха много от формите на БКБ в заболяване, подходящо за лечение в амбулаторни условия. Съвременните апарати за ЕКЛТ използват както рентгенов, така и в някои случаи ултразвуков метод за локализация на конкрементите, разрушаването им е възможно, без да е необходима обща или регионална анестезия. Това превръща ЕКЛТ в лечебен метод от първи ред и съответно метод на избор при лечение на почти всички форми на БКБ. Практиката показва, че ЕКЛТ е възможно да се извърши дори и „на върха” на остра бъбречна колика. Доброто фокусиране на ударната вълна в пространството позволява провеждането на тази процедура дори и при деца, които за съжаление не са пощадени от това заболяване. В резултат на тази процедура се постига дезинтегриране на конкремента и неговото елиминиране по обичайния ход на урината.  
 
Не трябва да се забравя, че високата технология поставя и високи изисквания към медицинския специалист, извършващ тази процедура. Некоректно е да се вярва, че ЕКЛТ е наистина амбулаторна процедура. Всеки специалист, запознат със същината на проблема знае, че е необходима възможност за „посрещане” на усложненията на литотрипсията. Преодоляването на остро настъпилата уретерохидронефроза от фрагмент на конкремент, възможната хематурия, фебрилните епизоди или тежката бъбречна колика изискват възможност за високоспециализирано, стационарно урологично поведение.  
 
Заключение  
ЕКЛТ е метод на първи избор при лечението на почти всички форми на БКБ.  
От особено значение е коректната преценка за прилагане на метода от специалист уролог, възможността за повлияване на възможните компликации в болнични условия е от съществено значение за благоприятното разрешаване на този значим медицински и социален проблем в неговия интегритет.