Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2010

Диабетната полиневропатия вече се лекува много успешно

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Борислав Герасимов, д.м., м.о.з.Съвременната неврология вече има неподозирани досега възможности за успешно лечение на заболяванията на периферната нервна система като неврити, полиневрити, невралгии, лумбо-сакрални (поясно-кръстцови) и цервикални (шийни) радикулити, в това число и диабетната полиневропатия, което е много често срещано заболяване.  
 
Засягането на нервната система е едно от най-честите и неприятни почти задължителни усложнения на захарния диабет. Над 50% от болните със захарен диабет имат признаци на диабетна невропатия, със засягане на различни части на периферната нервна система още в първите години на болестта.  
 
Промените в хода на болестта и на допълнителните усложнения са по-чести при грешки в лечението на диабета, с допускане на резки колебания на нивото на кръвната захар, но се развиват и при идеално третирани диабетно болни поради многопосочното въздействие на основния болестен процес върху организма и в частност върху периферната (полиневропатии) и централната (инсулти) нервна система.  
 
Важни фактори за развитие на неврологичните усложнения на диабета са нестабилното ниво на кръвната захар, с патологично повишени и понижени стойности и натрупването на сорбитол в периферните нерви (продукт от обмяната на глюкозата). Наличието на промени в най-малките кръвоносни съдове на самите периферни нерви, съчетано с повишен вискозитет на кръвта (сгъстяване и по-трудно придвижване в малките кръвоносни съдове) води до относителна хипоксия (недостиг на кислород) и до болестни промени на съдовете на микромолекулярно ниво.  
 
При диабетната невропатия на преден план са оплакванията от изтръпване, мравучкане на крайниците и болки, с чувство на студенина и постепенно засилваща се слабост на засегнатите мускули, инервирани от периферните нерви, в началото по-често на краката. Отслабват сухожилните рефлекси и намалява първо вибрационната чувствителност, а в по-напредналите стадии и другите видове обща сетивност.  
 
Лечението е цяло изкуство и зависи от стадия и вида на основното заболяване - диабета, но вече се използват редица нови и съвременни средства за повлияване на патологичните промени със специално ново поколение мастноразтворими витамини и вещества, подобряващи обмяната на веществата в периферните нерви, както и повлияващи реологичните свойства на кръвта (вискозитета), съчетани с нови модерни медикаменти за лечение на болките, физиотерапевтични и други симптоматични медикаменти и въздействия на засегнатите вече крайници.  
 
Лечението е комплексно и трябва да е от екип, включващ невролог, ендокринолог и семеен лекар, който да координира оптималното състояние на пациента.  
 
В нашата клиника вече прилагаме нов съвременен лечебен алгоритъм, който е изключително ефективен при по-леките и средно тежките форми на полиневропатията, с отчитане на всички нужди на болния и те вече получават изключително облекчение и значително подобрение на болковите, сетивните, вегетативните и двигателните симптоми и получават по-малко усложнения.  
 
Когато един болен получи добър и положителен лечебен резултат от приложеното комплексно лечение, той веднага съобщава добрата новина на своите близки и познати с подобни проблеми, което увеличава интереса към това успешно лечение и все повече болни се обръщат към нас, за да изпитат облекчение и значително да подобрят качеството на живота си, особено при формите с изразен болков синдром, за които вече има изключително ефективни нови лечебни средства. Лечението е абсолютно безплатно по клинична пътека и ние не изискваме никакви предварителни изследвания, особено когато болните вече са били при нас и познаваме добре тяхното състояние и вида на тяхната невропатия. В нашата клиника предпочитаме да лекуваме по тази пътека предимно болни от столицата поради невъзможността да се избегне недобросъвестност и търсене на лечение по-често от полагащото на 3-4 месеца стационарно лечение. Това е поради невъзможността да се провери по компютърен път дали даденото лице вече не е използвало това лечение в друга болница в провинцията и също така поради това, че тези манипулации са абсолютно достъпни за всички по-малки болници в страната и не изискват нищо повече от добра квалификация на персонала и честно спазване на лечебните алгоритми, вписани в клиничната пътека №8 засега.  
 
Поради изключително големия интерес и плановостта на тази клинична пътека понякога се налага да се изчака известно време ред за приемане в клиниката в лист на чакащи за планово лечение, поради недостиг на легла за планови болни, тъй като болницата е за активно лечение на мозъчни инсулти и други спешни и безотказни състояния, но това почти винаги се възнаграждава с добрите лечебни резултати от комплексния алгоритъм, съобразен с най-новите достижения на неврологичната наука в света.  
Добрите резултати при лечението на диабетната невропатия са пряко следствие от правилното комплексно лечение и състоянието на диабета и затова винаги се консултирайте с вашия “личен” ендокринолог и невролог, които познават добре вашия конкретен случай и ще ви бъде от най-голяма полза.