Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2010

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

виж като PDF
Текст A
Доц. Д-р Боян Баев„…От УНСБАЛ “Св. Екатерина” започват професионалния си път всички сърдечни хирурзи у нас…”  
 
Доц. д-р Боян Баев е роден на 25.09.1957 год. в лекарско семейство. През 1983 год. завършва медицина и е разпределен в гр. Кула. Там работи като ординатор по вътрешни болести. От 1985 до 1986 год. работи като ординатор хирург в Окръжна болница, гр. Видин. През 1986 год. полага успешен изпит за асистент към Клиниката по сърдечно-съдова хирургия към УНСБАЛ “Св. Екатерина”. През 1997 год. е повишен в длъжност главен асистент. От 2000 год. има призната втора специалност по кардиохирургия. Защитава дисертация на тема “Хирургично лечение на исхемичната митрална недостатъчност” през 2001 год. и през 2002 год. му е присъдена степен доктор по сърдечно-съдова хирургия. През 2004 год. е назначен за завеждащ Клиниката по сърдечно-съдова хирургия към УНСБАЛ “Св. Екатерина”. През 2005 год. получава звание доцент по научната специалност Сърдечно-съдова хирургия. От 2004 до 2006 год. изпълнява длъжността прокурист на УНСБАЛ “Св. Екатерина”, от 2006 до февруари 2009 год. е заместник директор по лечебната дейност, а понастоящем - началник на Клиниката по сърдечна хирургия.  
 
Доц. Баев, като началник на Клиниката по сърдечна хирургия, моля разкажете повече за самата клиника.  
Клиниката по сърдечна хирургия е трансформирана през 1984 г., когато в България пристига проф. Чирков и въвежда нов метод на организация на работа. В началото присъстват и екипи от Германия, за да обучат персонала в реанимация, кардиотехниците, които се занимават с машината сърце-бял дроб, както и ръководенето на следоперативния период. Оттогава всъщност започва и новият период на развитие на кардиохирургията у нас, а „Света Екатерина” е мястото, откъдето тръгват всички съвременни сърдечни хирурзи в България. На практика ръководителите на всички сърдечни клиники у нас са тръгнали именно от „Света Екатерина”.  
 
Болницата разполага със 142 легла, което включва кардиология, сърдечна хирургия, съдова хирургия и сектор по обща хирургия. Освен това имаме собствена лаборатория, микробиология с имунология и звено патоанатомия. Мога да кажа, че „Света Екатерина” е една от най-съвременните болници в България.  
 
Какво е мястото на „Света Екатерина” в кардиохирургията у нас?  
Както вече споменах, оттук започват своя професионален път всички сърдечни хирурзи у нас. Затова мога да кажа, че болницата е майката на всички останали кардиохирургии в страната и оттук започва всичко. Изцяло с наши кадри е и създадената Клиника по кардиохирургия в Пловдив, помогнали сме за създаването на Клиниката по кардиохиругия във Варна и кардиологията и сърдечната хирургия в болница Токуда.  
 
„Света Екатерина” беше първата болница заедно с Националния център, където се създадоха първите звена за интензивна кардиология.  
 
С какви заболявания се обръщат към вас пациентите?  
Това е свързано с основния профил на болницата, а именно сърдечно-съдовите заболявания. Тук имам предвид исхемичната болест на сърцето, острите миокардни инфаркти, дисекациите на аортата, всички видове придобити пороци и част от вродените такива при възрастни. Тук оперираме и деца, но малко по-големи, защото най-малките се оперират в Специализираното звено, намиращо се в Трета градска болница.  
 
Какви терапевтични, микроинвазивни и оперативни технологии прилагате тук в „Света Екатерина”?  
Самият профил на болницата предполага по-скоро инвазивните методики на работа, както и операциите, които се прилагат в сърдечно-съдовата хирургия. Всичко, което се прави по света, без хирургията с робот, ние го правим тук и то на едно съвременно ниво. Имаме най-съвременната апаратура без роботи, както вече казах, защото те са единици и в света. Всичко в рамките на конвенционалната кардиохирургия, включително и изкуствените сърца – една изключително скъпа технология, се прилага тук.  
 
Всеки ли пациент може да се обърне към вас?  
Да, всеки пациент може да се обърне към нас, тъй като болницата има сключен договор със Здравната каса и фактически всички пациенти с направление получават съответното лечение безплатно.  
 
Средно по колко операции годишно извършвате в болницата?  
Около 1400 операции на отворено сърце с екстракорпорална циркулация. Тази година дори се приближаваме до 1500 операции. За последните 3 години сме направили около 1300 операции годишно, т.е. ние продължаваме да бъдем болницата с най-голям обем сърдечни операции в Блъгария. Освен това сме и болницата с най-много съдови операции в България.  
 
Какъв е броят на чакащите за сърдечна трансплантация пациенти към момента?  
Преди да направим последната трансплантация, броят на пациентите беше около 42-43 души. Този брой никога не е фиксиран, защото някои хора влизат като нови в листата, а някои за съжаление не дочакват донор. Така че това е нещото, което е ориентировъчно и се променя във времето.  
 
Освен сърдечните трансплантации, тук извършваме и бъбречни съвместно с екип от уролози. През 2002-2003 г., когато трансплантациите бяха възобновени, направихме и случай на сърце-бял дроб. За съжаление този случай завърши фатално, защото отхвърли белия дроб. Това е нещо, което се надявам да възобновим, стига да има подходящият брой донори и по вид, и по количество.  
 
Какво според вас трябва да се промени в организацията относно трансплантациите, за да бъде обществото по-информирано? Играе ли роля тук общопрактикуващият лекар?  
Разбира се, общопрактикуващият лекар, особено ако се провежда някаква целенасочена кампания, има голямо значение, защото той е човекът, който вижда най-много пациенти лично. Така, в разговор с тях може рутинно да агитира те да се записват в кампания за популяризиране на донорския процес, стига естествено те да нямат някакви съпътстващи заболявания. На подобна база е била създадена кампанията в Испания, където така или иначе има най-висок процент на донорите в страните от Европейския съюз.  
 
Ако в болницата приемете пациент с други съпътстващи заболявания, освен сърдечното, какво се случва?  
Поради застаряването на нацията, почти всички случаи тук са точно такива. Повечето от пациентите, които идват при нас, освен исхемична болест например имат и съдово заболяване. Нерядко около половината от тях са с хипертония, диабет, много често и с бъбречна недостатъчност от един или друг произход. Не малка част имат проблеми и с белия дроб. Ние изследваме всички системи задължително и в много от случаите това оскъпява изключително много лечебния процес. Това е така, защото един пациент с много коморбидитети е по принцип по-тежък, по-високорисков. Единственият до този момент начин, който е бил дискутиран в България за остойностяване на този лечебен процес са т.нар. диагностично-свързани групи. За съжаление все още не се прилага, защото настоящите пътеки остойностяват труда и работата за едно заболяване – това, за което пациентът се приема. Това в реалния живот никога не е факт. Случаите с едно заболяване са под 5%. Навсякъде по света се заплаща целият обем от дейности, извършени в болницата. Няма задлъжняла болница. По целия свят дълговете са на Здравната каса.  
 
С какви медицински постижения можете да се похвалите?  
Както казах и по-рано, в „Света Екатерина” имаме много постижения, с които можем да се гордеем. Тук е извършена първата трансплантация през 1986 г. Наш екип помагаше и за въвеждането на бъбречната трансплантационна програма, която и досега се води от уролозите от УМБАЛ „Александровска” и нашите съдови хирурзи. От 2002 г., когато стартира и новият етап на трансплантациите, имаме по 3 трансплантации средно годишно. За съжаление този бройка в годините не се увеличава. Разполагаме с няколко взаимозаменяеми екипа, които са на разположение 24 часа, 365 дни в годината. В тази болница, още в самото начало през 1986 г. започнаха да се правят дисекациите на аортата – една от най-тежките патологии в сърдечната хирургия и се изгради рутинен подход, който и досега се използва. Това също може да се каже, че е върхово за кардиохирургията постижение. Освен това правим всички клапни реконструктивни операции, като сме пионери в това отношение в България. Тук са извършени най-много реконструктивни операции на митралната клапа, като сме водещи и в това отношение. Освен това сме започнали и реконструктивни операции и на аортната клапа, които реконструкции имат доста предимства пред нормалното клапно протезиране. Водещи сме по извършен брой и като количество и като качество реконструктивни операции на лявата камера при големи аневризми. При тези пациенти прилагаме собствено ноу-хау и те вървят значително по-леко. Използваме и новите методики за възстановяване на синусовия ритъм в комбинация с друга сърдечна хирургия. В болницата за първи път са имплантирани каротидни стентове и стентове на торакалната аорта, които в много случаи са животоспасяващи и заместват една операция, която е много високорискова. Тази година за първи път въведохме и една нова методика, а именно използването на новите клапи, които са по т.нар. безкръвен метод. Тук става въпрос за аортно-клапното протезиране и ние сме един от малкото центрове в Европа, който го практикува.