Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2010

Кои грипни вируси се очакват да циркулират през сезон 2010-2011 г.?

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Н. Корсун, доц. д-р Р. КоцеваПрез 2009-2010 г. светът преживя първата за ХХІ-ви век грипна пандемия, причинена от грипен вирус A(H1N1)pdm със свински произход. Въпреки че тежестта на клиничните изяви и смъртността бяха по-ниски от очакваните, пандемията беше голямо изпитание за зравните системи в повечето страни по света.  
 
От април 2009 г. до януари 2010 г. 211 страни съобщиха за лабораторно потвърдени случаи на заболявания, предизвикани от този вирус. След януари 2010 г. в северното полукълбо активността на пандемичния грип започна да намалява до спорадични случаи през лятото, което даде основание на 10 август 2010 г. генералният секретар на СЗО да обяви начало на постепидемичен период. Болшинството доказани по света през 2010 г. вируси от подтип A(H1N1) са A(H1N1)pdm, циркулацията на обичайните сезонни A(H1N1) е много слаба.  
 
Пандемичните вируси остават антигенно хомогенни и са тясно родствени с ваксиналния вирус А/Калифорния/7/2009. Ваксините, съдържащи антигени на А/Калифорния/7/2009, ще стимулират образуване на антитела срещу пандемичните A(H1N1) вируси. Предполага се, че A(H1N1)pdm ще продължат да циркулират още няколко години. Въпреки че не може да се твърди със сигурност, че сезонните A(H1N1) вируси ще бъдат напълно заменени от A(H1N1)pdm, се предполага, че през сезон 2010-2011 г. сезонните A(H1N1) вируси няма да представляват голям здравен риск. Преобладаващият брой от тях са антигенно и генетично сходни с предишния ваксинален вирус А/Brisbane/57/2007.  
 
Грипните вируси A(H3N2) продължават да циркулират с различен интензитет в много региони на света. Повечето вируси от този подтип, доказани между февруари и септември 2010 г., са тясно антигенно родствени с ваксиналния щам A/Perth/16/2009. Предполага се, че вирусите A(H3N2) ще представляват здравен риск през сезон 2010-2011.  
 
Пандемичният A(H1N1) не измести грипните В вируси, които по време на пандемията продължиха да циркулират на ниско ниво във всички региони на света, а през януари 2010 г. в Китай дори доминираха над А вирусите. Предполага се, че вируси от двете линии B/Victoria/2/87 и B/Yamagata/16/88 ще продължат да циркулират през сезон 2010-2011 г. с доминиране на линията B/Victoria/2/87. Повечето доказани по света вируси от тази линия са тясно антигенно родствени с ваксиналния вирус B/Brisbane/60/2008. Ваксиналният вирус стимулира образуване на антитела срещу вируси от линия B/Victoria/2/87 и с по-ниски титри срещу вируси от линия B/Yamagata/16/88.  
 
През грипен сезон 2010-2011 г. се очаква в северното полукълбо да циркулират едновременно A(H1N1)pdm, A(H3N2) и В вируси. Преобладаващият брой от тези вируси са чувствителни към невраминидазните инхибитори (oseltamivir и zanamivir). Повечето A(H1N1)pdm и всички тествани A(H3N2) вируси са резистентни към М2 инхибиторите (амантадин и римантадин).  
 
Най-ефикасният инструмент за защита от грипно заболяване е ваксинопрофилактиката. Във формулата на новите грипни ваксини са включени актуални варианти на най-разпространените типове и подтипове грипни вируси.  
 
Препоръчаните от СЗО ваксинални щамове за сезона 2010/2011 г. са: A/California/7/2009(H1N1)-подобен; A/Perth/16/2009(H3N2)-подобен и B/Brisbane/60/2008-подобен.  
 
Ваксинацията е строго препоръчителна за всички лица с висок риск от тежко протичане на грипно заболяване и усложнения – възрастни и деца с хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата система, онкологични, бъбречни, чернодробни, метаболитни, автоимунни, невродегенеративни заболявания, с имунен дефицит или имуносупресия; обитатели на старчески домове и др. социални институции; лица над 65 год; здрави деца на възраст 6-23 мес.; здравни работници; бременни жени.  
 
Комбинираното приложение на противогрипна ваксина и имуностимулатори (Респивакс или Бронховаксом) е най-доброто средство за ограничаване на заболяемостта и за предпазване от тежко протичане и усложнения, свързани с грипното заболяване.