Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2010

Нови данни относно ефикасността на ваксинация с Cervarix за предпазване от рак на маточната шийка

виж като PDF
Текст A
За заболяването  
Ракът на маточната шийка (РМШ) е второто по честота раково заболяване в световен мащаб сред жени между 20 и 45 години. Всяка година от РМШ по света заболяват над 500 000 жени, като близо половината от тях умират, най-често поради късно диагностициране.  
 
Обикновено развитието на заболяването от дисплазия до инвазивен карцином обхваща дълъг период от време – между 10 и 20 години. В някои случаи РМШ може да прогресира и в рамките на една до две години.  
 
Ракът на маточната шийка се причинява от персистираща инфекция с високорисков тип човешки папиломен вирус (Human Papilloma Virus - HPV). Съществуват над 100 типа HPV, като около 40 от тях могат да засегнат гениталната област както на жените, така и на мъжете. Някои от тези генитални типове HPV могат да причинят генитални брадавици (остри кондиломи), докато други около 15 високорискови типа HPV (Табл. 1), могат да причинят диспластични изменения в клетките на маточната шийка и да прогресират до инвазивен рак.  
 
 
Фиг. 1  
 
Обикновено гениталният HPV се предава при полов контакт, но лесно може да премине от човек на човек и при контакт на кожата в гениталната област. HPV е широко разпространен вирус и повечето възрастни хора се заразяват с него в някакъв момент от живота си, но поради липсата на явни симптоми те никога не разбират, че са носители.  
 
Данни от последните анализи на проучването PATRICIA. Кръстосана ефикасност  
Наскоро бяха публикувани резултатите от най-голямото двойно-сляпо, рандомизирано проучване (Patricia) за ефикасността на Cervarix за предпазване от инвазивен карцином и преканцерози, причинени от високорискови типове HPV.  
 
PATRICIA (PApilloma TRIal Cervical cancer In young Adults) е двойно-сляпо, рандомизирано проучване, което обхваща общо 18 644 жени на възраст между 15 и 25 години от 14 страни в цяла Европа, Латинска и Азиатско-Тихоокеанския регион и Северна Америка).  
 
Публикуваните данни след проследяване от 4 години показват, че Cervarix(TM) осигурява защита срещу всеки от 5-те най-чести причинители на рак на маточната шийка: HPV (16, 18, 31, 33 и 45).  
 
Данните от проучването Patricia показват кръстосана ефикасност спрямо високостепенни предракови състояния (CIN 2+) на Cervarix към всеки от неваксиналните типове HPV 31, 33 и 45 при момичета и жени без предхождаща HPV експозиция при ваксинацията, както следва (Табл. 1).  
 

HPV тип

Ефикасност на ваксината в % срещу CIN 2+ (95% Cl)

16/18

99.0% (94.2-100)

31

89.4% (65.5-97.9)

33

82.3% (53.4-94.7)

45

100.0% (41.7-100)

 
 
Данните, посочващи защита от ваксинални типове HPV 16/18 и неваксинални типове HPV 31, 33 и 45 предполагат осигуряване на още по-широка защита от развитие на преканцерози и инвазивен рак след ваксинация с Cervarix. Освен значителното намаление на честотата на РМШ, Cervarix намалява дефинитивните цервикални терапевтични процедури (включително бримкова електрохирургична ексцизия LEEP, конизация и лазерни процедури) с 68.8%.  
 
Видове рак на маточната шийка (РМШ)  
Най-често (в 80–85% от случаите на инвазивен карцином) РМШ засяга плоския епител, който се намира в ектоцервикса. Това означава, че този вид рак, наричан още плоскоклетъчен карцином, се намира по повърхността на маточната шийка и се открива по-лесно при гинекологичен преглед с цитонамазка. Другият вид РМШ e т.нар. аденокарцином, който е по-рядко срещан и се развива в канала на маточната шийка (вътрешната част). Поради тази причина, той е по-трудно достъпен за диагностициране. Аденокарциномите са приблизително 15–20% от всички инвазивни карциноми и освен по-трудни за диагностика, се развиват по-бързо и в сравнение с плоскоклетъчния карцином по-често са с фатален край.  
 
Ефикасността на Cervarix спрямо HPV 45 е от съществено значение за ограничаване развитието на аденокарцином. HPV 45, наред с HPV 16 и 18, участват в до 90.5% от лезиите при цервикален аденокарцином. За съжаление аденокарциномите са с нарастваща честота при скринирани популации като американската, при която през последните 40 години се наблюдава общ спад на развитието на инвазивен цервикален карцином. Освен нарастване дела на аденокарциномите в сравнение с откриването и развитието на плоскоклетъчен рак, данните недвусмислено показват нарастване на дела на младите жени с цервикален аденокарцином.  
 
Ефикасност на ваксинацията с Cervarix при наивни жени  
В проучването PATRICIA се отделя специално внимание на ефикасността на ваксинацията при жени и момичета без данни за настояща или предхождаща HPV експозиция по време на ваксинацията (TVC-naïve). Тези данни са важен индикатор за потенциалната полза от ваксинацията на момичета преди начало на полов живот, каквато е целта при една програма за масова ваксинация. Важно е да споменем, че ефикасността показана от Cervarix в тази група, осигурява 93% защита от Carcinoma in situ (CIN3+), независимо от това кой тип я причинява!  
 
Препоръки за ваксинация срещу HPV в България  
В имунизационния календар на България ваксинацията срещу HPV е препоръчителна за момичета и жени от 12 до 25 години, а препоръките на Българската педиатрична асоциация, подобно на европейските практики, препоръчват ваксинацията да започне при момичета от 12-годишна възраст.  
 
 
 
КНИГОПИС:
 
1. Romanowski B. Efficacy of the HPV-16/18 adjuvanted vaccine against non-vaccine oncogenic HPV types: End-of-study results. July 2010.  
2. Bulk S et al. Incidence and survival rate of women with cervical cancer in the Greater Amsterdam area. British Journal of Cancer 2003; 89: 834-839.  
3. Castellsagué X et al. Worldwide Human Papillomavirus Etiology of Cervical Adenocarcinoma and Its Cofactors: Implications for Screening and Prevention. Journal of the National Cancer Institute 2006; 98 (5): 303-315.  
4. Paavonen J, Naud P et al. End-of-study results of PATRCIA: A phase III efficacy study of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in young women. July 2010.  
5. Pimenta J et al. Estimates of the global burden of cervical adenocarcinoma: impact of HPV vaccination. October 2009.  
6. CERVARIX(TM) Кратка характеристика на продукта, GlaxoSmithKline Inc., Август 2010.  
7. Препоръки на Българската педиатрична асоциация за приложение на ваксините срещу човешкия папиломен вирус (ЧПВ) за профилактика на рака на маточната шийка при момичета. Sept. 2009.