Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2010

Предимства на изследването за инфекция с човешки папиломен вирус при оценка на риска от рак на маточната шийка

виж като PDF
Текст A
Д-р Димитър Георгиев1 , д.м., Валентин Николов2, проф. д-р Илко Карагьозов3, д.м.н.Ракът на маточната шийка (РМШ) е единственият солиден тумор с доказана вирусна етиология. За установяването на тази причинно-следствена връзка на немския учен Харалд цур Хаузен е присъдена Нобеловата награда за медицина през 2008 год.  
 
Вирусната етиопатогенеза е предпоставка за ефективна профилактика на РМШ. Инфекцията с човешки папиломен вирус (ЧПВ) не може да бъде лекувана с конвенционални медикаменти. За момента единствената ефективна профилактика срещу нея е превантивната ваксина. Тя се прилага най-често при жени до 30-годишна възраст.  
 
Същевременно съвременната медицина разполага с високоефективен арсенал от методи за ранна диагностика на РМШ. Комбинацията от класическа цитонамазка (Pap тест) и един опростен, но изключително ефективен тест за ЧПВ, осигурява близо стопроцентова надеждност на скрининговия процес. Доказано е, че от първичната инфекция до клиничното проявление на заболяването минават близо 15 години - предостатъчно време за провеждането на ефективна ранна диагностика.  
 
Сериозен брой рандомизирани проучвания показват, че комбинацията от цитонамазка и тест за ЧПВ доказва с висока ефективност наличието на ранни промени в маточната шийка. Своевременно установени и третирани компетентно, тези промени могат да бъдат отстранени, при което опасността от РМШ се свежда до минимум.  
 
Жените, при които е установена инфекция с ЧПВ, т.нар. цитологично сигнализирани жени, трябва да бъдат проследявани отблизо с конвенционални методи - колпоскопия, биопсия, редовни цитонамазки.  
 
Кратък сравнителен анализ на популярните методи за доказване на инфекция с човешки папиломен вирус в маточната шийка  
Ролята на своевременната диагностика на инфекции на маточната шийка с човешки папиломен вирус (ЧПВ) е неоспорима. Днес ДНК тестовете за ЧПВ постепенно изместват цитонамазката като първостепенен метод за профилактика на рака на маточната шийка.  
 
В момента има два фундаментални подхода при диагностиката на инфекцията с ЧПВ.  
Полимеразна верижна реакция (PCR) - изключително чувствителен и специфичен метод, който улавя дори минимални количества вирусни частици в изследвания материал. PCR диагностиката дава възможност за т.нар. типизация - установяване на вирусния серотип, отговорен за дадена инфекция. За съжаление, на практика за момента не са налични валидирани и СЕ-сертифицирани PCR тестове, предназначени за диагностични цели.  
 
Хемилуминесцентен метод – Hybrid Capture 2 – патентована технология на немската компания Qiagen GmbH. Този метод е СЕ-маркиран и одобрен от FDA, поради което широко се прилага за превенция на рака на маточната шийка. На практика това е единственият тест, който е наложен от здравните каси в развитите държави. Предимство на метода е, че той отчита наличието или липсата на клинично значима инфекция на маточната шийка с ЧПВ, без да е необходимо генотипизирането на вирусите, причиняващи въпросната инфекция. Смята се, че PCR диагностиката е естествено продължение на hc2 метода.  
 
Своевременната диагностика на хроничните инфекции на маточната шийка с ЧПВ е от особено значение за съвременната превантивна гинекология.  
 
Понастоящем се оформят три основни направления за работа:  
1.   Първична профилактика. Според научните публикации от последните 18 месеца, идеята за ДНК тестовете като водещи при първичната профилактика на РМШ се приема все по-добре от лекари и здравни институции по света. Причината е, че ДНК тестовете за ЧПВ най-често са автоматизирани изследвания, които не разчитат на субективна интерпретация на резултатите, както е при цитонамазката. Разбира се, става въпрос за методи, чиито протоколи са валидирани вследствие от провеждането на хиляди повторения и непрекъсната оптимизация.  
2.   Изясняване на неясни цитонамазки. Това е класическият подход за момента. Той има доста привърженици, чийто основен аргумент продължава да е ниската цена на цитонамазката. Тук обаче също можем да споменем, че ДНК тестовете за ХПВ, които се прилагат с препоръки от различни дружества и организации, са валидирани със СЕ-марка.  
3.   Проследяване на ваксинираните жени. Съвременните профилактични ваксини предпазват от инфекция с 2 до 4 високорискови типа ХПВ. Логично е да се търси наличието на хронична инфекция и с останалите високорискови типове ЧПВ. Стандартизираните тестове за диагностика на ЧПВ предлагат скринингови програми за откриване на хронична инфекция с 12 до 17 високорискови серотипа ЧПВ.  
 
Методиката за изследване на ЧПВ със съвременните тестове е максимално опростена, а вземането на пробата по нищо не се различава от това при познатата на всички жени цитонамазка. Част от тестовете, обаче, могат да се работят само на препарати за течна цитология, каквито все още няма в България.  
 
Заключение  
Изследването за установяване на хронична инфекция с човешки папиломен вирус представлява ефективен метод за профилактика на рака на маточната шийка. Налагането му в ежедневната практика е въпрос на време, като съществено предимство имат тестовете с доказан произход.  
 
КНИГОПИС:
 
1.   Syrjänen K, Di Bonito L, Gonçalves L, Murjal L, Santamaria M, Mahovlic V, Karakitsos P, Onal B, Schmitt FC - Cervical cancer screening in Mediterranean countries: implications for the future - Cytopathology 2010.  
2.   Paolo Giorgi Rossi, Simonetta Bisanzi, Irene Paganini, Angela Di Iasi, Claudio Angeloni, Aurora Scalisi, Rosalba Macis, Maria Teresa Pini, Francesco Chini, Francesca Maria Carozzi - Prevalence of HPV high and low risk types in cervical samples from the Italian general population: a population based study - BMC Infectious Diseases 2010, 10:214.  
3.   Gina S Ogilvie, Dirk J van Niekerk, Mel Krajden, Ruth E Martin, Thomas G Ehlen, Kathy Ceballos, Stuart J Peacock, Laurie W Smith, Lisa Kan, Darrel A Cook, Wendy Mei, Gavin CE Stuart, Eduardo L Franco, Andrew J Coldman - A randomized controlled trial of Human Papillomavirus (HPV) testing for cervical cancer screening: trial design and preliminary results (HPV FOCAL Trial) - BMC Cancer 2010, 10:111.  
4.   Jee Eun Rhee, Mi Yeong Shin, Choong Mo Kim, Hye Young Kee - Prevalence of human papillomavirus infection and genotype distribution among high-risk Korean women for prospecting the strategy of vaccine development - Virology Journal 2010, 7:201.  
5.   Maria Correnti, María Eugenia Cavazza, Odalis Herrera and Armando Rodríguez - Presence of human papillomavirus infection determined by hybrid capture assay in cervical lesions in a Venezuelan population - Invest Clin 51(1): 27-35, 2010.