Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2010

CORIOLUS VERSICOLOR като имунонутрицевтична добавка при пациенти с нискостепенни плоскоклетъчни интраепителни лезии (LSIL), причинени от човешки папилома вирус (HPV)

виж като PDF
Текст A
J. Silva CoutoИма 13 подтипа човешки папилома вирус (HPV), които се смятат за високорискови за развитие на рак на маточната шийка като HPV 16, 18, 31 и 45. Счита се, че вирусните подтипове 16 и 18 са причина за 70% от клиничните случаи. HPV инфекцията може да доведе до промяна на цервикалните епителни клетки от нормални в един от два плоскоклетъчни типа: високостепенни плоскоклетъчни интраепителни лезии (HSIL) или нискостепенни плоскоклетъчни интраепителни лезии (LSIL). Ако пациентът има постоянни или чести инфекции с някои от високорисковите подтипове, има голяма вероятност за развитие на предракови цервикални клетки или рак на маточната шийка. Обичайното лечение на пациенти с цервикална интраепителна неоплазия (CIN-1: минимална или лека дисплазия) е чрез лазерна евапорация или поведение на изчакване и наблюдение. Прогнозата при това състояние не е толкова критична, както в случаите на пациенти с HSIL хистология (CIN-2: умерена цервикална дисплазия, CIN-3/CIS: тежка цервикална дисплазия/карцином in situ).  
 
В някои случаи на LSIL, особено сред жените на възраст под 35 години, имунната система е в състояние да “изчисти” вируса или да го “държи под контрол”. Въпреки това, при жените (и техните сексуални партньори) над 35-годишна възраст, особено при тези, които приемат орални контрацептиви и пушат, имунната система често е прекалено отслабена, за да се справи с вируса. Следователно, когато се диагностицират с CIN-1 (LSIL-HPV) инфекция, тези пациенти може да се нуждаят от допълнителни средства за укрепване на тяхната имунна система срещу прогресираща HPV инфекция. В настоящото проучване, 43 пациенти с HPV-лезии (LSIL) са разделени на две групи: група на лечение (22 пациенти), които получиха хранителна добавка с Coriolus versicolor за период от 1 година (6 таблетки/ден, т.е. 3 g/ден) и контролна група (21 пациенти) без лечение.  
 
Пациентите първоначално бяха диагностицирани с колпоскопия, биопсия и HPV типификация (хибридно определяне). Изследванията на цервикалната цитология (PAP тестове), определиха пациентите с LSIL статус и това беше потвърдено чрез колпоскопия и биопсия. Четири месеца след първите наблюдения бяха проведени нови изследвания чрез колпоскопия и цервикална цитология на всички пациенти. В същото време бяха оценени възможните странични ефекти от приемането на Coriolus. След една година (в края на проучването) всички пациенти бяха изследвани чрез колпоскопия, цервикална цитология и HPV типизация. Ефектът от приемането на Coriolus при пациенти с LSIL е оценен от гледна точка на промяната в HPV-статуса от високорисков HPV положителен (HPV+) към високорисков HPV отрицателен (HPV-) статус. Високорисковите HPV се отнасят до инфекции с тези щамове HPV (напр. HPV 16, 18, 31 и 45), за които е известно, че са свързани с развитието на рак на маточната шийка. Запазването на цервикалните лезии също е установено с колпоскопия и цитология.  
 
Приемането на добавка с C. versicolor за период от една година увеличи значително регресията на дисплазията (LSIL) и предизвика изчистване на високорисковите подтипове на HPV, водещи до развитие на рак на маточната шийка. Беше постигната 72% регресия на LSIL-лезиите в сравнение с 47.5% при пациентите без лечение, както и 90% регресия на високорисковите HPV подтипове в сравнение с 8.5% при пациентите, които не са приемали добавката. Това проучване доказва концепцията и предоставя в подкрепа данни в отговор на въпроса дали включването на имунонутрицевтик под формата на хранителната добавка от C. versicolor може успешно да се прилага за подобряване на HPV-статуса на пациентите.  
 
Проучването е реализирано с подкрепата на Mycology Research Laboratories Ltd. (представителство за България МЛД Трейдинг, www.mldtrading-bg.com).