Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2010

6 топ приложения на Пирацетам – умното лекарство

виж като PDF
Текст A
 • Наричан “стимулатор на интелигентността”, “лекарство-чудо”, “умно лекарство”, пирацетам е един от малкото продукти с добре установена употреба, който продължава да демонстрира и да поддържа отличен профил на безопасност и да доказва ефективността си, без да проявява характеристики за формиране на зависимост. Пирацетам има много приложения, разкрити от учените в огромен брой изследвания върху хора и животни.  
   
  С подкрепата на Химакс Фарма ви предлагаме един синтезиран и аргументиран преглед на 6 топ приложения на пирацетам плюс няколко допълнителни, маркирани схематично.  
   
  Деменция и болест на Алцхаймер  
  Множеството проучвания през последните години показаха, че пирацетам е ефективен в лечението на когнитивния упадък при остаряването и деменцията. Обикновено действието му е много по-активно именно в ситуации на намалена мозъчна функция. Съобразно с това, механизмът му на действие е асоцииран с неврохимичния дефицит на застаряващия мозък, който се свързва с когнитивните дисфункции. Тъй като този дефицит зависи от промените на свойствата на мозъчните мембрани, от изключителна важност е да се отбележи, че пирацетам не само влияе за подобряване на устойчивостта на мембраните, но влиянието му е по-добро върху застарели мозъци, в сравнение с млади, както показват изпитванията върху животни и хора. Друг важен за отбелязване факт е, че този механизъм има специфична приложимост при мозъчните мембрани на болните от Алцхаймер пациенти[1].  
   
  Болестта на Паркинсон  
  Клинично проследени са вазомоторните и психометрични променливи при пациенти с болестта на Паркинсон. Отчетено е подобрение на вазомоторните реакции по отношение на времето, точността на реакциите, клиничното състояние и органичния мозъчен синдром[2].  
   
  Нарушения в паметта  
  Благодарение на уникалния си механизъм на действие пирацетам възстановява мембранния флуидитет до нормални нива и подпомага централната адаптация и компенсация посредством подобряване на микроциркулацията, метаболизма и невроналната функция. Като резултат пирацетам повлиява положително нарушенията в паметта. Това показва двойно-сляпо рандомизирано изследване на 162-ма пациенти с нарушения в паметта, избрани и проследени от техните семейни лекари. За изследването са използвани два метода на интервенция – медикаментозна (пирацетам) в съчетание с когнитивна психотерапия. Изследването е проследило три рандомизирани групи от 54 души всяка за период от 3 месеца. След 10-дневен изчистващ период, едната група е получила дневна доза 2.4 g пирацетам, втората – 4.8 g пирацетам и третата – плацебо. Установява се, че комбинираната терапия е най-ефективна при пациенти, при които резултатите от проведените предварително тестове за паметови функции са били най-ниски. Най-добри резултати са постигнали пациентите, които са приемали 4.8 g пирацетам, особено тези, при които терапевтичната сесия е започнала 6 седмици след началото на медикаментозното лечение[3].  
   
  Вертиго и свързаните с него нарушения в равновесието  
  Пирацетам облекчава състоянието на вертиго след мозъчна травма, вертиго от централен произход, като например при вертебробазиларна недостатъчност и перфиферни вестибуларни нарушения, особено при пациенти на средна и по-късна възраст[4].  
   
  Лечение на последствия от исхемични церебро-васкуларни инциденти, по-специално афазия  
  В последните години се забелязва нарастващ интерес към пирацетам относно приложението при лечението на инсулт. Причината е в уникалното двойно действие на веществото, а именно:  
  1. Ефектът му върху васкуларната система  
  2. Подобряването на метаболитния процес в нервните клетки.  
   
  Редица изследвания показват, че пирацетам е ефективен при пациенти с мозъчно-съдов инцидент, когато лечението започне своевременно. Също така, приложен в първите часове след инсулта, пирацетам подобрява неврологичния статус на пациентите с афазия. Пирацетам доказано подобрява афазичните нарушения (трудности при разбирането и/или при говорене) при пациентите[5,6].  
   
  Кортикален миоклонус (внезапни, ритмични или неритмични, краткотрайни и неволеви мускулни контракции, засягащи един или група мускули  
  Пирацетам е ефективен при миоклонус, особено от кортикален произход както като монотерапия, така и в политерапия. Резултати от проучване на отдела по мозъчна психопатология към университета на Киото, Япония показват също, че пирацетам повлиява добре атаксия и конвулсии, (но не и дизартрия). При храненето и писането на ръка също са отчетени значителни подобрения. В психологически аспект е отчетено значително подобрение при намалена мотивация, нарушения в съня, разстройство на вниманието и депресия, като учените смятат, че това може да са вторични ползи, свързани с подобренията на миоклонуса[7].  
   
  Още показания за приложението на пирацетам:  
  - При мозъчни травми.  
  - Дислексия.  
  - Оклузия на вени и артерии.  
  - Епилепсия.  
  - Церебрална парализа.  
  - Алкохолизъм и абстинентен синдром.  
  - Амнезия.  
  - Обща когнитивна дисфункция.  
   
  Като логично следствие, базирано на сериозна доказателствена база за ефективността и безопасността на пирацетам, идва тенденцията за повишаване на терапевтичните дози. В отговор на тази тенденция българската фармацевтична фирма Химакс Фарма разработи нова, разтворима форма на пирацетам под формата на прах за перорален разтвор, който е и първият генеричен, високодозиран пирацетам в тази иновативна разтворима форма. Продуктът се предлага в дозировки от 1.2 g и 2.4 g. Двете дозировки на Пирацетам Химакс Фарма са включени в Позитивния лекарствен списък. Пирацетам Химакс Фарма 1.2 g е единствената разтворима форма на пирацетам у нас в тази дозировка.  
   
  За разработването на Пирацетам Химакс Фарма е използвана технологията drug delivery, с което са добавени редица преимущества по отношение на приложението на продукта:  
  - Удобство, когато лечението налага приемане на високи дози.  
  - Облекчен прием при пациенти с гълтателни нарушения и деца, които се затрудняват да приемат твърди форми.  
  - Коригиран вкус.  
   
  Пирацетам Химакс Фарма се произвежда с оригинална субстанция.  
   

КНИГОПИС:

1. Pharmacopsychiatry. 1999 Mar. Piracetam: novelty in a unique mode of action. Muller WE, Eckert GP, Eckert A., Department of Pharmacology, Biocenter University of Frankfurt, Germany.  
2. Oepen G, Eisele K, Thoden U, Birg W., Pharmacopsychiatry 1985 Nov; 18(6):343-6.  
3. Israel L, Melac M, Milinkevitch D, Dubos G., Grenoble University Hospital, France.,Int Psychogeriatr 1994 Fall; 6(2):155-70.  
4. Oosterveld WJ., Department of Otorhinolaryngology, University of Amsterdam, The Netherlands. Pharmacopsychiatry 1999 Mar; 32 Suppl 1:54-60.  
5. (Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wiad Lek 1998; 51(7-8):321-5.  
6. Department of Neurology and School of Logopedics, Rheinisch-Westfalische Hochschule (RWTH), Aachen, Germany, Pharmacopsychiatry 1999 Mar; 32 Suppl 1:38-43.  
7. Department of Brain Pathophysiology, Kyoto University School of Medicine, Japan. Mov Disord 1996 Nov; 11(6):691-700.