Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2011

Coriolus-MRL
Оценка на ефекта при пациентки, инфектирани с ниско- и високорискови щамове на HPV

виж като PDF
Текст A
д-р Стоян БорисовПапилома-вирусната инфекция е най-разпространената сексуално-трансмисивна инфекция, която поразява до 70% от населението в репродуктивна възраст.  
 
Coriolus-MRL e добавка за допълващо имуностимулиращо хранене, без странични ефекти и противопоказания, като може да се приема по време на бременност.  
 
Имуностимулиращото действие на Coriolus-MRL се дължи на полизахаридите Полизахарид К (PSK) и Полизахаропептид (PSP), които стимулират действието на клетките-убийци (NK) и подпомагат увеличаването броя на T-клетките. Активността на ензимите подпомага и намаляването на оксидативния стрес чрез съдържащия се в Coriolus 10KD пептид, имитиращ активността на ензима супероксид дисмутаза (SOD). Чрез действието на протеазата се инхибира деленето на туморни клетки, а наличието на цитохром P-450 води до дезинтоксикация. Вторичните метаболити (лектини, терпеноиди, хелатни метали) играят важна роля в имуностимулиращото действие и оказват фибринолитично действие.  
 
Coriolus-MRL се прилага за ускорено възстановяване след хирургични интервенции, по време и след прилагане на химио- и/или лъчева терапия, както и при различни състояния на имунна недостатъчност (HPV, Human Herpes virus, други вируси). Има добър ефект при хронични гинекологични инфекции (хламидия, микоплазми, трихомони), бактериални инфекции, хронична умора и фибромиалгии.  
 
През периода 2009-2010 г. в България е проведено статистическо проучване на ефективността от приложението на Coriolus-MRL при пациентки, носителки на ниско- и високорискови щамове на HPV. Проучването включва само пациентки, които са инфектирани с HPV. Включените 100 пациентки са на възраст от 16 до 50 години. При 73 от пациентките е приложено само консервативно лечение - Coriolus-MRL 2x3 таблетки за период от 6 месеца, а при останалата част (27) - комбинирано лечение - хирургична интервенция (ДТК, криотерапия, conisatio, LETZ - Loop Excision of the Transformation Zone) LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) + Coriolus-MRL 2x3 таблетки.  
 
Диагностиката и проведените изследвания включват HPV типизиране, гинекологичен преглед, цитонамазка и само при цитологично сигнализираните пациентки е проведена колпоскопия - при 53% от общия брой пациентки и биопсия при 51% от колпоскопираните пациентки.  
 
При 15 от HPV инфектираните пациентки са наблюдавани остри кондиломи. Колпоскопирани са 53 от пациентките, като 26 от тях са без колпоскопски атипизъм, а 27 пациентки - с колпоскопски атипизъм. При 17 пациентки, които са с диагностицирана CIN I е проведена ДТК (12 бр.) и КТ (5 бр.), при 7 от пациентките с CIN II е приложен метод LETZ (4 бр.) и ДТК (3 бр.), а при 2 пациентки с CIN III е проведена конизация. При една пациентка с Са in situ бе извършена конизация.  
 
Получените резултати показват, че след проведеното комбинирано лечение всички пациентки от III a и III b група са преминали в I и/или II PAP група. При 3 от пациентките от III d група инфекцията персистира (Табл. 1).  
 
Табл. 1. Резултати от проведеното проучване след 6-месечно приемане на Coriolus-MRL по отношение на брой пациентки и отчетени цитонамазки (PAP smear)  

I-ви месец

VI-ти месец

PAP I

PAP II

PAP III a

47

PAP I и PAP II

47

-

29

PAP III a

9

20

-

9

PAP III b

3

6

-

15

PAP III d

6

6

3

 
 
При HPV типизирането са получени следните резултати: 58 пациентки са носителки на един щам, 28 - на два щама и 14 пациентки са инфектирани с три и повече щама на HPV.  
 
От включените в проучването 100 пациентки (4 носителки на нискорискови и 96 носителки на високорискови щамове), положителни резултати след 6-месечния курс на лечение показват само 11 пациентки (Табл. 2).  
 
Табл. 2. Резултати от проучването при пациентки, инфектирани с ниско- и високорискови щамове на HPV  
 

 

I-ви месец

VI-ти месец

Отрицателни

 

Положителни

Нискорискови щамове

 

4

4

 

-

Високорискови щамове

 

96

85

 

 
11

 
 
След 6-ия месец от проучването най-резистентен на лечение се оказва HPV 16 щам (Табл. 3).  
 
Табл. 3. Установени щамове на HPV при 11 пациентки, инфектирани с високорискови щамове, показали положителен резултат след проведеното лечение  

I-ви месец

 

VI-ти месец

HPV 56; 59

 

HPV 59

HPV 56

 

HPV 52

HPV 31; 33; 35; 39; 59

 

HPV 35

HPV 16; 35; 56

 

HPV 16; 56

HPV 16; 31; 58

 

HPV 16; 31

HPV 16; 18

 

HPV 16

HPV 6; 11; 16; 18

 

HPV 16; 18

HPV 16; 31; 58

 

HPV 16; 31

HPV 56

 

HPV 56

HPV 6; 59

 

HPV 6

HPV 35; 56; 58

 

HPV 39; 45

 
 
Табл. 3 показва, че при 8 от 11-те пациентки, въпреки положителните резултати за HPV носителство на 6-ия месец, има елиминиране на част от първоначално установените щамове. При две от пациентките се наблюдава изчистване на всички установени в началото щамове, а в края на периода са положителни за нови такива.  
 
Резултатите от изследването показват, че от 73 пациентки без хирургична намеса, приемали само Coriolus-MRL, при 64 (88%) е установено пълно изчистване от HPV. От 27 пациентки с хирургична намеса, които са приемали и Coriolus-MRL, при 25 (93%), е елиминиран вирусът.  
 
В заключение, приемането на Coriolus-MRL повишава и стабилизира имунната система, която се активира и неутрализира вирусната инфекция. Хранителната добавка е от съществено значение за съвременното лечение на HPV инфекциите самостоятелно или в комбинация с хирургична интервенция.