Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2011

UCB засвидетелства подкрепата си към епилептичната общност в Европейския Ден на Епилепсията

виж като PDF
Текст A
 • Отбелязвайки “100 000 лекувани пациенти”, крайъгълен камък за Vimpat® (lacosamide) при епилепсия
 • Отдадена на разработването на иновативни лечения на епилепсията в бъдеще

 

Брюксел (Белгия), 14 февруари 2011 – UCB, водеща биофармацевтична компания, заемаща челни позиции в лечението и научно-изследователската дейност в областта на епилепсията, отбелязва първия Европейски ден на епилепсията, като потвърждава своята отговорност за подобряване живота на хората с епилепсия.

Предлагайки терапевтични възможности като Vimpat® (lacosamide) и Keppra® (levetiracetam) и иновативна научно-изследователска и развойна програма, UCB има привилегията да помага за задоволяване нуждите на епилептичната общност в стремежа за подобряване в световен мащаб на грижите за пациентите с епилепсия от всички възрасти.

"Все още съществува необходимост от нови антиепилептични лекарства (АЕЛ), което се демонстрира от факта, че само за две години от пускането на пазара, lacosamide вече е прилаган при 100 000 пациенти с епилепсия. UCB се ангажира и в предоставянето на решения, които надхвърлят лечението чрез нашето успешно партньорство със здравните специалисти, чрез нашите програми за подкрепа на пациентите и нашата иновативна научно-изследователска и развойна стратегия”, коментира Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Chief Medical Officer, UCB.

Най-новите постижения с Vimpat® и Keppra®
Lacosamide е предписан на 100 000 души с епилепсия, откакто за първи път е пуснат на пазара в Европа през септември 2008 г., което показва продължаващата нужда от нови антиепилептични лекарства за пациентите с епилепсия с неконтролирани парциални пристъпи.

В момента lacosamide е наличен в 21 държави, като най-новите държави, в които е пуснат на пазара са Канада и Италия. През следващите 12 месеца предстои пускането му в продажба и на други европейски и международни пазари. Тези събития са подкрепени от нови данни, показващи, че lacosamide може да оптимизира комбинираното лечение на епилепсия при пациенти с парциални пристъпи, независимо от типа на съпътстващите АЕЛ, които са използвани. Тези данни показват[1,2,3,4]:

 • Ефикасност и поносимост на lacosamide като допълваща терапия на парциални пристъпи при възрастни с епилепсия.
 • Статистически значимо намаляване на парциалните пристъпи спрямо плацебо при възрастни пациенти, независимо от прилаганата съпътстваща антиепилептична терапия.
 • Задържаща се ефективност и поносимост на lacosamide за период до 5 години лечение, когато е използван като допълваща терапия при неконтролирани парциални пристъпи при възрастни с епилепсия.

Повече от десетилетие, откакто levetiracetam е на пазара в Европа и САЩ, броят на хората с епилепсия, които имат достъп до това лечение продължава да нараства. През 2009 г. показанията на levetiracetam в Европа се разшириха до допълващо лечение на парциални пристъпи при деца и новородени над едномесечна възраст с епилепсия. През 2010 г. levetiracetam беше одобрен и като E Keppra® в Япония за допълващо лечение на парциални пристъпи при възрастни, което допълнително разширява в световен мащаб кръга от хора, които могат да се възползват от лечение с levetiracetam.

Посветени на разработването на иновативни лечения за бъдещето
С повече от 20 АЕЛ, въведени след първото лечение на епилепсия преди повече от 100 години, увеличеното предлагане на нови АЕЛ би трябвало да даде възможност лечението да се съобрази с индивидуалните нужди на пациентите. Въпреки това, до 30% от пациентите с епилепсия не се повлияват от наличните в момента лечения и все още имат неконтролирани пристъпи[5,6].

В своя изследователски център за епилепсия близо до Брюксел, Белгия, UCB NewMedicines™ продължава да разработва нови лечения за хора, които нямат адекватен контрол на епилепсията си с днешните антиепилептични лекарства (АЕЛ).

Независимо от напредъка в лечението на епилепсията през последните 20 години, нашата цел е да открием нови АЕЛ, които да водят до свобода от пристъпи, без неприемливи нежелани реакции или които да предотвратяват или лекуват заболяването и това е толкова важно, както винаги”, посочва Dr. Henrik Klitgaard, Vice President, CNS Research, UCB Braine l’Alleud.

UCB NewMedicines™ е изградила външно свързан, „отворен към иновации” бизнес модел и учените имат обширна мрежа от партньорства с водещи академични групи и други изследователски организации в целия свят. Тези сътрудничества включват подходи, включително основни изследвания върху молекулярните и клетъчни механизми, лежащи в основата на патофизиологията на епилепсията, приложими научни изследвания върху мишените на нововъведените лекарства за нови лечения и технологии, имащи за цел да оценят уникални подходи за медицинско лечение на епилепсията.

“Днешните открития полагат основите за утрешните лечения и нашите учени разпознават значимостта от споделянето и обмяната на идеи и достижения с други хора в челните редици на изследванията върху епилепсията”, заключава Dr. Klitgaard.

Отдадени на партньорството със здравните специалисти
През последното десетилетие UCB работи с национални и международни епилептични организации, включително International Bureau for Epilepsy (IBE, Международното Бюро по Епилепсия) и International League Against Epilepsy (ILAE, Международната Лига за Борба с Епилепията). Тези инициативи имат за цел да увеличат информираността и да подобрят общественото разбиране за епилепсията, да намалят стигмата и дискриминацията, свързани с епилепсията и да помогнат на хората с епилепсия да получат достъп до подходящо лечение.

КНИГОПИС:

 • Sake J-K, Hebert D, Isojarvi J, Doty P, De Backer M, Davies K, Eggert-Formella A, Zackheim J. A Pooled Analysis of Lacosamide Clinical Trial Data Grouped by Mechanism of Action of Concomitant Antiepileptic Drugs. CNS Drugs 2010; 24(12): 1055-1068.
 • Chung S, Ben-Menachem E, Sperling MR, Rosenfeld W, Fountain NB, Benbadis S, Hebert D, Isojärvi J, Doty P. Examining the Clinical Utility of Lacosamide. CNS Drugs 2010; 24 (12): 1041-1054.
 • Faught E, Chung S, Husain A, Isojarvi J, McShea C, Doty P. Long-Term Efficacy of Lacosamide as Adjunctive Therapy in Patients with Uncontrolled POS: Results from a Phase III Open-Label Extension Trial. Presented at the 64th Annual Meeting of the American Epilepsy Society, San Antonio, USA, 3-7 December 2010.
 • Rosenfeld, W., Rosenow, F., Isojarvi, J., Hebert, D. & Doty, P. Long-term safety and tolerability of lacosamide for partial onset seizures: an interim evaluation of patients expose to lacosamide in double-blind and open-label trials. Neurology 2010; 74 (9): Suppl 2, PA452-3.
 • WHO. Epilepsy: aetiology, epidemiology and prognosis. Available at: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/ [Accessed 3rd February 2011].
 • Epilepsy in the WHO European Region: Fostering Epilepsy Care in Europe http://www.ibe-epilepsy.org/downloads/EURO%20Report%20160510.pdf [Accessed 3rd February 2011].

Vimpat®(lacosamide). По лекарско предписание. Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Vimpat®. Дата на последно одобренa КХП: 10.01.2011. Vimpat® все още не се предлага в България.
http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000863/WC500050338.pdf

Keppra® (levetiracetam). По лекарско предписание. Моля, прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Keppra®. Дата на последно одобренa КХП: 22.09.2010.
http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000277/WC500041334.pdf

За епилепсията
Епилепсията е хронично неврологично заболяване, което засяга около 40 милиона души в световен мащаб и 6 милиона души в Европа. Всеки би могъл да се разболее от епилепсия. Боледуват хора от различни възрасти, раси и пол. Неконтролираните пристъпи и нежеланите реакции на лекарствата са предизвикателства за независим начин на живот, образование и наемане на работа, така че целта на лечението на епилепсията е свободата от пристъпи, с минимални нежелани реакции. Нови лекарства и лечение дават надежда на хората, живеещи с неконтролирани пристъпи.

За Европейския Ден на Епилепсията
Европейският Ден на Епилепсията е инициатива на International Bureau for Epilepsy (IBE) и на International League Against Epilepsy (ILAE), международна организация, представляваща здравните специалисти, активно работещи в областта на епилепсията. ”Многото Лица на Епилепсията” е темата на Първия Европейски Ден на Епилепсията, който се проведе на 14-ти февруари 2011.

За допълнителна информация:
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com
Eimear O Brien, Associate Director, Global CNS Communications
T +32 2 559 9271, eimear.obrien@ucb.com

За UCB
UCB, Брюксел, Белгия (www.ucb.com) е глобална биофармацевтична компания, фокусирана върху откритието и разработването на иновативни лекарства и решения, като цели да промени живота на пациентите с тежки заболявания на имунната система или на централната нервна система. С повече от 8 000 служители в около 40 държави, компанията генерира приход от 3.1 милиарда EUR за 2009. UCB е листвана в Euronext Brussels (symbol: UCB).

Изявленията за бъдещето
Това съобщение за пресата съдържа твърдения за бъдещето на базата на текущите планове, приблизителните оценки и очакванията на мениджърите. Подобни твърдения са предмет на рискове и несигурност, които могат да причинят действителните резултати да се различават съществено от тези, които могат да се подразбират от такива твърдения за бъдещето, съдържащи се в това съобщение за пресата. Важни фактори, които могат да доведат до такива разлики, са: промени в общите икономически, бизнес и условията на конкуренция, ефекти на бъдещи съдебни решения, промени в регулация, колебанията на валутните курсове и наемането и задържането на служителите си.