Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2012

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Таньо СечановПрофесионалният интерес на доц. д-р Таньо Сечанов е насочен към проблемите на туморните заболявания на ендокринните жлези (щитовидна, паращитовидна, надбъбречни). През 1989 г. защитава дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза”, а през 1994 г. е избран за доцент към Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”.  
 
Доц. д-р Сечанов е член на: Дружеството по хирургия, Дружеството по ендокринология, Българската секция на интернационалната асоциация на хирурзите със седалище в САЩ, Европейската асоциация на ендокринните хирурзи.  
 
Доц. д-р Таньо Сечанов има над 84 публикации в български и чуждестранни списания и повече от 150 участия в наши и международни конгреси.  
 
Доц. Сечанов, моля разкажете повече за Клиниката по ендокринна хирургия, която завеждате?  
Клиниката по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” е едно модерно лечебно, диагностично и учебно заведение, специализирано в оперативното лечение на щитовидната, паращитовидните и надбъбречните жлези. Тя разполага с най-съвременните методи за оперативно лечение на ендокринните заболявания. Операционните зали и отделението по Анестезиология и реанимация разполагат с най-съвременната апаратура за миниинвазивни и лапароскопски интервенции, атравматично бронхоскопско интубиране, анестезия, обезболяване, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациента в следоперативния период. В Клиниката по ендокринна хирургия се използва краткотрайна анестезия и аналгезия позволяваща ефективна еднодневна хирургия. Специалистите работещи в клиниката са с призната специалност по хирургия и притежават отлична оперативна техника и разширени познания върху анатомията, патологията и съвременните методи на лечение на ендокринните жлези. В клиниката се разработват редица научни проекти, свързани с морфологията, туморогенезата и генетичната превенция на ендокринните заболявания.  
 
Често срещани ли са туморните заболявания на ендокринните жлези в днешно време и кои са те?  
За съжаление уседналият начин на живот, повишеният радиационен фон, високото съдържание на пестицидив храната, нерационалното хранене и огромният стрес, на който всеки съвременен човек е подложен в ежедневието си, спомагат за зачестяване на туморните заболявания на ендокринните жлези. Увеличение се забелязва както при доброкачествените нодозни струми, така и при злокачествените щитовидни карциноми.  
 
На каква възраст най-често се появяват? Има ли значение полът? Жените или мъжете са по застрашени?  
През последните десет години се забелязва тенденция към появата на тези заболявания във все по-ранна възраст и то основно при жените. Специално злокачествените заболявания при младите жени до 30 год. от голяма рядкост се превърна в често срещана диагноза. Има прекалено много теории, целящи да обяснят причината за това явление, но засега никоя не дава убедителен отговор.  
 
Какви са най-ранните симптоми, на които трябва да се обърне внимание?  
Много обичаме да търсим симптоми които ще ни кажат на 100% дали имаме дадено заболяване или не. При заболяванията на ендокринните жлези такав за съжаление няма, но дори да имаше, нашият забързан начин на живот ще ни попречи да обърнем внимание на себе си.  
 
Каква би могла да бъде профилактиката и превенцията, и изобщо можем ли да говорим за такава?  
Профилактика не само, че може да има но дори е задължителна. Тя се изразява в задължителен преглед при специалист по ендокринна хирургия или ендокринолог. Както при всички останали заболявания, именно специалистът може да даде точна оценка на състоянието и да съумее да установи в начален стадии заболяването. В ръководената от мен клиника стигаме дори по далече. Благодарение на тясното сътрудничество с Катедрата по генетика ние можем да установим наличието на риск за развитието на медуларен карцином (един от най–смъртоносните щитовидни карциноми) още преди самата му поява.  
 
Кога едно ендокринно заболяване може да премине в злокачествено?  
Съвременната теория за туморогенезата е приложима и при еднокринните малигнени заболявания. Според нея карцинома може да е първичен, т.е. той да е основното заболяване без предшестващо друго, но може да се развие на базата на дългогодишно протичащо доброкачествено туморно образувание подложено на външни въздействия. В моята практика са много по-често срещани случайте на невярна първична диагноза отколкото на израждане на доброкачествено образувание в злокачествено. Ето защо и профилактиката задължително прябва да бъде извършвана от профилирани специалисти, а не от специалисти по всичко.  
 
Генетичната предразположеност играе ли роля за това?  
След разгадаването на човешкия геном се установява генетична предразположеност за появата на все повече заболявания. За мен е удоволствие да кажа че тази тенденция не подминава и ендокринните заболявани и аз с голямо удовлетворение използвам редица генетични изследвания за поставяне точната диагноза.  
 
Какви са придружаващите заболявания на вашите пациенти?  
Аз не мога да обобщя нашите пациенти в няколко различни графи според техните заболявания. Веки от тях идва в нашата клиника със своите проблеми и заболявания – всички са различни индивиди и придружаващите заболявания варират в широки граници. Ето защо съм наложил в ръководената от мен клиника към всеки пациент да се подхожда не като към номер на стая и легло, а като към отделен индивид – човек със специфично състояние и придружаващи заболявания.  
 
Какъв е процентът на излекуване, ако заболяването се открие в ранен стадий?  
В ранен стадий всички ендокринни заболявания са 99.9% лечими. Аз съм на мнение, че даже този процент е 100%, но нали знаето нищо в този живот не е абсолютно.  
 
Увеличава ли се напоследък заболяванията на щитовидната жлеза и на какво според вас се дължи това?  
Тенденцията в последните няколко години е към увеличаване на пациентите с ендокринни заболявания. За съжаление на мен ми прави впечатление че се увеличава броя на неправилно диагностицираните пациенти, което довежда до опериране на заболявания в напреднал стадий. Причината за тази тенденция е намаляването на профилираните специалисти и неглижирането на профилактиката.  
 
Кога възниква необходимост от операция на щитовидната жлеза и какви са критериите за преценка?  
Операцията никога не е нещо което с лека ръка можеш да препоръчаш на пациента. Тя е крайния етап на неговото лечение. Именно заради това специалиста трябва да се съобрази с много критерии – големина на формациите, ехографска структура, наличие иле не на калцификати, давност, растеж на формациите, наличие на увеличени лимфни възли, функционална активност, общо състояние на пациента, желание на пациента и много други. За съжаление в медицината нищо не може да бъде само черно или само бяло, винаги е сиво. Ето защо и прегледите при профилирани специалисти е от изключително значение.  
 
Какви изследвания са необходими, за да се определи дали в щитовидната жлеза има или няма злокачествено образувание?  
Изследванията с които започваме пътешествието си към диагнозата са ехографията на щитовидна жлеза, ТSH и FT 4 и провеждането на ТАБ.  
 
Как ще коментирате метода на лечението на кисти с прилагането на склеротерапия?  
Склеротерапията не е нов метод. Той се използва от години за лечението на редица заболявания включително и ендокринни. Основния проблем при него е честата поява на рецидиви и многократната нужда от прилгане на манипулацията. Тези проблеми доведоха до налагането му като метод за избор само при пациенти с голям оперативен риск.  
 
Нещо, което желаете да споделите с читателите на сп. МЕДИНФО?  
Нашето съвремие е изпълнено със средства които ни помагат да се информираме за околния свят. Не ги подценявайте, използвайте ги. Винаги е по-добре да спрем и да се огледаме, отколкото да минем забързано и въобще да не забележим какво ни предлага света. Пожелавам на екипа на списание МЕДИНФО и на неговите читатели здраве и много мигове спиращи дъха, защото животът не се измерва от броя на вдишванията, които сме направили, а от миговете, спиращи дъха ни.