Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2012

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Снежана Тишева 
Доц. д-р Снежана Тишева е родена на 2.01.1960 г. Завършва гимназия със златен медал и Медицинския университет в гр. Плевен с отличен успех.  
 
От 1983 г. работи като участъков лекар в с. Милковица, Плевенска обл. От 1.08.1984 г. след конкурс е асистент в Кардиологична клиника - Катедра „Вътрешни болести”, МУ – гр. Плевен. За периода 1990-2004 г. е старши и главен асистент в клиниката. През 1990 г. придобива специалност „Вътрешни болести”, през 1992 г. „Кардиология”. През 2004 г. защитава дисертация на тема „Клинично значение на имунологичните промени в обмяната на еластина и колагена при пациенти с артериална хипертония”. През 2006 г. е избрана за доцент в Клиниката по кардиология и ревматология „Проф. Кирил Чичовски”. Оттогава е и ръководител на клиниката. През 2009 г. е избрана за ръководител катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” в МУ – гр. Плевен.  
 
Има над 140 публикации в български и европейски научни списания, участия в научни форуми. Организира ежегодно форума „Плевенски дни на артериалната хипертония”.  
 
Доц. Тишева е член на Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ, на Българската лига по хипертония, на УС на БЛХ, на Редакционния съвет на сп. „Българска кардиология”, на Съюза на учените в България.  
 
Член на Европейското кардиологично дружество, Работната група по ОСН към Европейското кардиологично дружество, дипломиран европейски хипертензиолог. Носител на наградата „Медик на годината” на РК на БЛС – гр. Плевен.  
 
Доц. Тишева, моля представете Клиниката, която ръководите?  
Първа кадиологична клиника носи името на един от нашите учители проф. Кирил Чичовски, който беше известен функционалист в областта на кардиологията и има важна роля за формирането на цяло поколение кардиолози. Клиниката е с 50 легла и в нея се лекуват пациенти с различна сърдечна патология – ИБС в различните и форми, артериална хипертония, възпалителни заболявания на сърцето, кардиопатии и др. Обучават се студенти по медицина (VII и VIII семестър) – в българоезичния и англоезичния цикъл, специализанти по кардиология, спешна медицина, обща медицина и други области на интерната. Обучават се студенти от Факултета „Здравни грижи” и колежа към университета.  
 
Какви са амбициите ви като ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология?  
Амбицииите ми и борбата ми в професионален план е да изградя една съвременна университетска клиника, в която да се провеждат всички съвременни изследвания и терапии, така че максимално да можем да контролираме рисковите фактори и да лекуваме сърдечните болести от една страна. От друга, тази прекрасна база да позволи обучението и усъвършенстването на младите колеги, които да са част от една кардиологична школа, която да работи по установени принципи.  
 
Кои са най-големите трудности, които срещате като ръководител?  
Част от тях са свързани с изоставащото техническо оборудване на клиниката, а други трудности се дължат на недобрата уредба на специализацията по кардиология. Аз смятам, че трябва да е категорична концепцията за това медиците и специалистите по медицина да се изграждат в университетските болници, независимо от това къде ще работят след това. По тази причина университетските болници трябва да създават максимално добри условия за обучение и усъвършенстване на тези лекари.  
 
Въпреки че причините за сърдечно-съдовите заболявания би трябвало да са добре известни, нека пак да ги напомним с превантивна цел.  
Причините за сърдечно-съдовите заболявания също търпят своята динамика и имат различен принос за тази патология в света. Все пак артериалната хипертония, затлъстяването, дислипидемията, тютюнопушенето, диабетът и намалената двигателна активност имат най-голям принос за развитието на сърдечно-съдовата патология. Всички ние съзираме зад тези причини и огромната роля на психоемоционалния стрес, който трудно се дефинира, но върви ръка за ръка с неспазването на важни морални норми в нашия социум.  
 
Каква е ролята на имунологията при сърдечно-съдовата патология?  
В нашата клиника сме работили върху някои имунологични промени в обмяната на компонентите на екстрацелуларния матрикс и промените в клетъчния имунитет. Това е само един нюанс от този сложен калейдоскоп на имунологичните промени, чието изучаване е и ключът за бъдещите решения в кардиологията.  
 
България е страната с най-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания в Европейския съюз. Как ще коментирате това?  
Не мисля, че тези данни са точни, но са основание за тревога и по-активна работа на дружеството на кардиолозите в областта на превенцията. Безспорен е успехът в областта на инвазивното лечение на ИБС, но мисля, че усилията ни трябва да са насочени към профилактиката.  
 
Какво трябва да се направи?  
Смятам, че трябва да има единна програма за изучаване на рисковите фактори в цялата страна, която да даде представа за сегашното им разпространение и контрол. На основание на това да се създаде концепция за превенция и заедно лекари, пациентски организации, обществени организации и с подкрепата на правителството да я превърнем в държавна политика.  
 
Да преминем към предсърдното мъждене. Какво представлява то?  
Това е най-честото ритъмно нарушение, дължащо се на много сърдечни и несърдечни причини, водещо до сериозни усложнения, напр. мозъчен инсулт и по тази причина със значителна социално-икономическа тежест.  
 
Какво ще кажете за аспирина? Трябва ли след 40-годишна възраст хората да приемат дневно по една таблетка?  
Догматичното приложение на който и било медикамент, дори и на стария, полезен Аспирин, е опасно. Той също се назначава съобразно профила на всеки пациент.  
 
Доц. Тишева, можем ли да кажем, че възрастта на хората, поразени от инфаркт пада?  
Според моите впечатления това беше тенденция в предишната декада, още повече, че населението ни застарява.  
 
Разкажете малко повече за стенокардията? Какви са нейните симптоми?  
Стенокардията е една от клиничните форми на коронарната болест на сърцето. Това, което е най-краткото послание към младите колеги и пациентите е, че появата на болка или дискомфорт в прекордиалната област, разпространението към ръката или ръцете, шията, челюстта е тревожен симптом, който ни кара да мислим за остра форма на коронарна болест. Налага допълнителни изследвания и диагностично уточняване веднага.  
 
Често срещани ли са при вас пациентите с различни усложнения на хипертонията. Какви са тези усложнения и на какво се дължат?  
От всички изброени рискови фактори артериалната хипертония е с най-голямо значение в нашата страна. За съжаление особено сред младите мъже диагностицирането й се случва с дебюта на усложнение, поразяващо някой от прицелните органи. Много често това е при клиничната изява на инсулт, на стенокардия, инфаркт или пристъп от предсърдно мъждене. От друга страна продължителният контрол на АХ и застаряването на населението имат значение за зачестяването на друго късно усложнение на АХ-появата на бъбречна увреда и прогресията й в хронична бъбречна недостатъчност.  
 
По ваша идея в Плевен беше изработен единен регистър на всички пациенти, които страдат от хипертония. Каква е статистиката към този момент?  
Това е съвместната ни работа с младите колеги - специализанти, докторанти и кръжочници по кардиология. Това е един перманентен процес, който ни ориентира за разпространението и контрола на хипертонията в нашата област. Успокояващ факт е, че сред градското население хората с ефективен контрол на АН достигат до 40%. На нас разбира се ни предстои много работа съвместно с личните лекари и кардиолозите за оптимизиране контрола на артериалната хипертония.  
 
Какви са предимствата на най-новите фиксирани комбинации за лечение на хипертония, представляващи два медикамента, събрани в една таблетка?  
Това е една голяма тема в хипертензиологията. Накратко казано с фиксираните комбинации лекарят и пациентът имат шанса с една таблета да контролират поне два патологични механизма, поддържащи високото артериално налягане. Същевременно за хората, които имат натоварено ежедневие приемът на една таблета е много по-удобен в сравнение с този на шепа медикаменти.  
 
Нещо, което желаете да споделите с читателите на сп. МЕДИНФО?  
Грижата за здравето ни е приоритет на всеки един от нас. Контролът на рисковите фактори в голяма степен зависи от нашата воля и познание. Желая на всички читатели здраве, добронамереност и възможност да живеят в хармония със себе си.