Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2013

Специален гост

виж като PDF
Текст A
Д-р Пламен МасларскиД-р П. Масларски е роден през 1963 г. Завършва медицина през 1989 г. През 1995 г. придобива специалност по детски болести, а през 2005 г. - по детска ендокринология и болести на обмяната. Работи като педиатър в „Сити клиник” – гр. София.  
 
Д-р Масларски, с какви проблеми най-често ви посещават малките пациенти?  
Педиатрията е специалност, която е ангажирана с диагностика и лечение на болните деца,но също контрол и оценка на развитието на здравите деца. Ангажимент на педиатъра е ранната профилактика на хроничните и социално значими заболявания и имунопрофилактика.  
 
С какви специалисти работите в колаборация в болницата и в частност в лекарския кабинет?  
Детският лекар трябва да разполага с възможности за клинично лабораторни и микробиологични изследвания, образна диагностика. Изключително важно е синхронизирането на работата с тясно профилираните лекари и други специалности, като оториноларинголог, офталмолог, дерматолог, хирург и други.  
 
Кои са най-честите здравни проблеми през първата година от живота на бебето?  
Най-честите проблеми са свързани с адаптацията, храненето и оценката на развитието на детето. Необходимо е да се провежда имунопрофилактика срещу особено опасни и значими заболявания.  
 
Има ли спад на пневмониите след въвеждането на пневмококовата ваксина?  
Пневмококовата ваксина насочена срещу особено опасните щамове, които причиняват пневмонии и менингит в детската възраст, води до намаляване на заболеваемостта срещу тези заболявания.  
 
Да поговорим за третата сливица при децата. Често срещан ли е този проблем и кои са факторите, които го провокират?  
Хипертрофията на аденоидеята и свързаните с нея усложнения са често срещан проблем в детската възраст. Провокиращ проблем са респираторните инфекции и генетичната предиспозиция.  
 
Затруднено и шумно дишане, „хъркане“, рецидивиращи инфекции на ухото и намален слух.  
 
Децата боледуват по-често от грип отколкото възрастните. Кои са най-честите усложнения при тях и какво може да се направи с цел превенция?  
Децата, възрастните и хронично болните боледуват по-често и по-тежко от грип. Най- честите усложнения са бронихит, пневмония, синуит и отит. Най-добрата профилактика е навременната имунизация.  
 
Антибиотична терапия при грип се прилага само при усложнения с вторична бактериална инфекция и при хронично болни деца.  
 
Доколко е опасна повишената температура що се отнася до фебрилните гърчове?  
При деца до 4 години и фамилно обременени се отнасяме изключително внимателно към високата температура. Терапията е свързана с основното заболяване. Не се препоръчва профилактично приложение на антиконвулсанти.  
Необходимо е децата да имат свободен и неограничен достъп до специалист педиатър.