Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2014

Оценка на безопасността и ефикасността на IPL система при лечението на съдови лезии по кожата

виж като PDF
Текст A
д-р Катя Паскова, д-р Десислава Лекова
Клиника за клинична и естетична дерматология Derma vita - гр. София


Цел: IPL (интензивна пулсова светлина) терапията е неинвазивна, неаблативна терапия, която подобрява състоянието на редица кожни проблеми. Целта на това изследване беше да се оцени безопасността и ефикасността на IPL при лечението на съдови лезии по кожата.  
  
Методи: Съдовите лезии в областта на лицето (телангиектазии) при 15 пациенти от женски пол бяха третирани с IPL система (EXILITE, BTL Industries Ltd.). Всички пациенти бяха подложени на 4 последователни процедури през интервал от 2 седмици. Като първичен измерител беше поставена удовлетвореността на пациентите от крайния резултат, измерена по 5-степенна скала (от 1 - напълно неудовлетворен до 5 - напълно удовлетворен). За вторичен – степента на дискомфорт, която пациентите усещат по време на терапията, отново измерена по 5-степенна скала (от 1 - без болка до 5 - нетърпима болка).  
За документиране и илюстриране на резултатите от процедурите, клинични фотографии бяха направени със специална камера (ANTERA 3D®), преди 1-ва и 3-та процедура и 30 дни след последната процедура.  
  
Резултати: Отчетените резултати показаха, че 86% от пациентите са „напълно удовлетворени” от постигнатите резултати; 7% - „почти удовлетворени” и останалите 7% - „неутрални”. Пациентите толерират терапията добре, като най-често докладваното ниво на дискомфорт беше 3 (умерена болка). Не бяха наблюдавани нежелани странични ефекти.  
  
Заключение: Настоящото изследване показа много високо ниво на удовлетвореност от постигнатите резултати в лечението на съдови лезии, докато в същото време нивото на дискомфорт остава на допустими нива. Това е причината този вид терапия да бъде обоснован терапевтичен подход при третирането на съдови лезии.  
  
 
Въведение  
Причините пациентите да търсят подходящо лечение на съдовите лезии в областта на лицето са както медицински, така и козметични. Традиционните подходи за лечение на тези проблеми са често болезнени, продължителни или неподходящи за премахването на много фини съдове. Напредъкът в лазерите и светлинните източници (IPL) дава възможност на лекарите ефективно да третират съдови лезии, които в миналото са били нелечими[1].  
Първите лазерни терапии на съдови лезии по кожата са направени от д-р Леон Голдман през 1963 г. в „Children’s Hospital Research Foundation”, Синсинати, Охайо. Следващата значима стъпка е разработването на flash lamp pumped pulse dye laser (PDL) в средата на 80-те за третиране на вродени съдови малформации – най-често срещаните сред тях са т.нар. "port-wine" петна с тъмно червен цвят. Този лазер е проектиран на базата на теорията за селективната фототермолиза описана от Андерсън и Париш[2]. Според тази теория лазер със специфична дължина на вълната и енергия е насочена към постепенното елиминиране на специфична цел: оксихемоглобина в червените кръвни клетки на кръвоносните съдове.  
По-късно през 1993 г. настъпва развитието на системите за интензивна пулсова светлина (IPL). IPL технологията определено е един от най-популярните методи в света за лечението на съдови лезии[3].  
IPL системите се различават от лазерите по отношение на това, че доставят спектър от вълни с различна дължина (или цветове) във всеки импулс светлина вместо само една дължина. Определяйки подходящия спектър чрез избор на филтър, продължителност на импулса и енергия, лекарите могат селективно да третират хемоглобина в кръвоносните съдове, без да засегнат околните тъкани. IPL терапията е неаблативна техника, която е насочена към по-дълбоките слоеве на кожата (дермата) с минимален ефект върху епидермиса.  
IPL устройствaта, излъчващи постоянен поток от светлина между 400 и 1200 nm са предназначени за различни терапии. Това изследване потвърди ефикасността и безопасността на IPL система при терапия на съдови лезии по кожата.  
 
 
Материали и методи  
15 пациенти от женски пол взеха участие в това изследване. Типовете кожа бяха категоризирани според скалата на Фицпатрик (I-VI): 13 от III фототип и 2 от II фототип.  
Възрастта на пациентите варираше в границите от 26 до 45 години (средна възраст 34.25±6.76).  
Всички пациенти бяха с диагностицирани телангиектазии (един от най-често срещания тип съдови лезии). Терапиите бяха насочени към тяхното лечение, както и към цялостното подобряване на външния вид на кожата в областта на лицето.  
 
 
Дизайн  
Основната цел на изследването беше оценка на ефикасността и безопасността на IPL системата при лечението на съдови лезии по кожата.  
След първоначален преглед, в който бяха снети анамнеза, демографски данни и критерии за включване/изключване, всички пациенти бяха подложени на 4 последователни терапии през интервал от 2 седмици, използвайки различни параметри.  
Като първичен измерител беше поставена удовлетвореността на пациентите от крайния резултат, за вторичен – степента на дискомфорт, която пациентите усещат по време на терапията. Използвани бяха следните скали:  
•   Скала за удоволетвореност на пациентите. Данните са взети 30 дни след последната терапия.  
-   1:   Напълно неудовлетворен  
-   2:   Не особено удовлетворен  
-   3:   Неутрален  
-   4:   Почти удовлетворен  
-   5:   Напълно удовлетворен  
•   Скала, измерваща субективния дискомфорт при пациентите. Данните са събирани след всяка терапия.  
-   1:   Без болка  
-   2:   Слаба болка  
-   3:   Умерена болка  
-   4:   Силна болка  
-   5:   Нетърпима болка  
 
За документиране и илюстриране на резултатите от процедурите, бяха направени клинични фотографии със специална камера (ANTERA 3D®), преди 1-ва и 3-та процедура и 30 дни след последната процедура. Камерата притежава вграден софтуер за анализ на данните.  
Използвани бяха терапевтични параметри зададени според препоръките на производителя. Параметрите на охлаждане варираха в границите на 20-40%.  
Препоръчително е да се започне с по-ниска енергия, да се извърши спот тест и да се направи преглед на кожата, за да се предвиди желаният краен ефект.  
  
 
Резултати  
15 пациенти завършиха курса на лечение от 4 процедури и бяха проследени 30 дни след последната терапия. Клиничните фотографии показаха цялостно подобрение на съдови лезии при всички пациенти.  
Оценката на удоволетвореност на пациентите измерена по 5-степенната скала по време на проследяващата визита (30 дни след последната терапия) даде резултат със стойност 4.8 или 86% от пациентите са „напълно удовлетворени” от постигнатите резултати; 7% - „почти удовлетворени” и останалите 7% - „неутрални” (Фиг. 1).  
Клинични фотографии, направени преди 1-ва и 3-та процедура и 30 дни след последната процедура (Фиг. 3), както и получените данни в графичен вид, доказаха редукцията в нивото на хемоглобина. Всички снимки бяха заснети с ANTERA 3D®.  
  
Не бяха наблюдавани нежелани странични ефекти по време на процедурите или след това. Пациентите като цяло понесоха терапията добре, средното отчетено ниво на дискомфорт, базирано на 5-степенната скала, беше 2.93. 53% от пациентите описаха болката по време на терапията като умерена. Дискомфортът беше преходен и не изискваше анестезия.  
  
 
Заключение  
IPL системата осигурява високоефективно и безопасно лечение на съдовите лезии. Терапията предизвиква редукция на телеангиектазиите и подобряване на общото състояние на кожата. Предизвиква минимален дискомфорт и постига висока степен на удоволетвореност на пациентите.  
 


 
Книгопис: 

1. Tomi L. Wall: Current Concepts:Laser Treatment of Adult Vascular Lesions.  
2. Anderson RR, Parrish JA: Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science. 1983 Apr 29; 220(4596):524-7.  
3. Mitchel P. Goldman: Laser Treatment of Cutaneous Vascular Lesion.