Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2014

РАЗГОВОР С…

виж като PDF
Текст A
д-р Якин ХавличекД-р Якин Хавличек е управител на фармацевтична компания Boehringer Ingelheim за България от началото на 2014 г. Той има над 20-годишен професионален опит в областта на международния маркетинг във фармацевтичния сектор. Бил е ръководител и представител на Австрия и страните от Централна и Източна Европа в европейски маркетингови екипи в различни проекти.  
Преди да стане управител за България, д-р Хавличек е бил на позицията Регионален ръководител „Продажби“ за Източна Германия в компанията и е отговарял за два от водещите продукти на Boehringer Ingelheim – Pradaxa и Spiriva.  
Д-р Хавличек е доктор по теоретична медицина към Университета във Франкфурт на Майн. Впоследствие, той придобива повече от 15 годишен опит на различни ръководни постове в компании, като Merck Sharp & Dohme (MSD), Aventis и Gambro. Владее английски език.  
Д-р Хавличек е женен и има четири деца. Ваканциите обича да прекарва със семейството си в Щирия, Австрия. Д-р Хавличек е любител на спортове като волейбол, подводно плуване, планеризъм и джогинг.  
  
 
Д-р Хавличек, бихте ли се представили пред читателите на списание „Medinfo”?
 
Считам, че съм човек, който е честен и добронамерен. Старая се да бъда коректен в отношенията си с хората. Уважавам професионализма и го търся във всеки. Опитвам се да се адаптирам към новите предизвикателства.  
В професионално отношение бих се определил като решителен и целеустремен. Притежавам сериозен опит в областта на търговията с фармацевтични продукти – участвал съм както в разработването, така и във внедряването и прилагането на пазара на различни маркетингови стратегии. Бих добавил също, че притежавам отлични познания на условията, при които функционира фармацевтичната индустрия.  
  
Какви са Вашите основни предизвикателства и приоритети като управител на Boehringer Ingelheim в България?
 
Нашият основен приоритет е да осигурим пазарен достъп до иновативни и висококачествени продукти, които са в съответствие с реалната ситуация в областта на здравеопазването. За нас е важно да разбираме и подкрепяме нуждите на пациентите, както и тези на Националната здравноосигурителна каса и на българските лекари. Аз и моите колеги в Boehringer Ingelheim работим усилено, за да се случи това на практика.  
  
Как оценявате позиционирането на Boehringer Ingelheim на българския фармацевтичен пазар?
 
Въпреки пазарната ситуация, която е изпълнена с много предизвикателства, през последните години ние успяхме да увеличим своя пазарен дял на територията на България, благодарение на иновативните продукти, които предлагаме. Нашето продуктово портфолио е много разнообразно и в рамките на предстоящите години планираме да представим още нови продукти на пазара. Положителните резултати, които наблюдаваме, са както при медикаментите с рецепта, така и при тези без лекарско предписание.  
  
Кой е най-успешният продукт на Boehringer Ingelheim в България за 2013 г.?
 
В бизнес сегмента „Лекарства с рецепта“, през 2013 г. най-успешните ни продукти бяха Spiriva® - за респираторни заболявания и Pradaxa® - нова революционна терапия за превенция на исхемичен инсулт. В сегмента медикаменти без лекарско предписание, това бяха антитусивните продукти Mucosolvan®, Muconasal®, както и Dulcolax® - лекарство със слабително действие.  
  
Върху какви продукти ще се фокусира Boehringer Ingelheim през 2014 г.?
 
През следващите две години планираме представяне на над десет нови продукта в осем направления: диабет, ХОББ, астма, рак на белия дроб, рядкото заболяване идиопатична белодробна фиброза, рядка форма на левкемия (AML) и лечение и превенция на дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм. Относно последната спомената индикация получихме маркетингово одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за Pradaxa® в началото на месец април и от Европейската агенция по лекарствата (EMA) през месец май т.г.  
  
Какви са основните аспекти на корпоративната политика на Boehringer Ingelheim и как я осъществявате в България?
 
Boehringer Ingelheim е фамилна компания, която осъществява успешно своята дейност вече близо 130 години и възнамерява да остане такава и през втория век от своето съществуване. От самото си създаване компанията е ангажирана с прилагане принципите на социалната отговорност. Етичните норми винаги са ни ръководели и са спомагали за създаването на устойчива корпоративна култура на отговорност и отдаденост.  
Нашите цели и корпоративни ценности могат да бъдат обобщени в една фраза: „Стойност чрез иновация“. Тази визия ни е помогнала да се осланяме на нашите най-силни страни и да се възползваме максимално от нашите отличителни характеристики. В един конкурентен и бързопроменящ се свят стойността на продуктите, услугите и компаниите се променят постоянно. Реалната стойност за потребителите днес може да бъде създадена само чрез непрекъснато разработване на нови решения и работа в направленията, в които сме най-добри. За това спомагат нашите служители, които са най-ценният актив за нас. Те са в основата на нашата корпоративна култура, като семейна компания, която поддържа отговорността, взаимното уважение и честността.  
Пример за прилагане на социалноотговорно поведение в България е осъществената през миналата година информационна кампания „Разпознай инсулта. Действай бързо!“. За целите на тази инициатива ние съсредоточихме усилията си в посока по-добрата информираност на пациентите и обществеността при разпознаването на първите признаци на исхемичен инсулт и незабавните мерки, които е необходимо да се предприемат, за да се предотврати тежка инвалидизация. „Чуй сърцето си!” е друг пример за кампания, която организирахме съвместно с Дружеството на кардиолозите в България. Тя беше с акцент превенция на хипертонията. Чрез подобни инициативи ние успяхме да установим много успешни партньорства с различни организации, които ни помогнаха да реализираме нашата политика на Корпоративна социална отговорност в страната.  
  
Като представител на иновационна компания, считате ли че достъпът до иновативни продукти на българския пазар бива възпрепятстван или забавян поради множество бюрократични причини, например при регистрирането на цена или включването в позитивния списък на лекарствените продукти и списъка за реимбурсация?
 
Не смятам, че причините са само от бюрократичен характер. Като все още развиваща се европейска икономика, достъпът до лекарствени продукти на българския пазар е затруднен. Зависи само от нас да преодолеем тези предизвикателства по начин, който е приложим спрямо нашата здравна система. Това е причината, поради която моят първи приоритет е да се стремя да разбирам и подкрепям различните нужди на всички заинтересовани страни.  
  
Какви съвети бихте дали на читателите на сп. „ Medinfo“?
 
Както знаете, аз живея съвсем отскоро в България и поради тази причина в момента ми е трудно да дам някакви съвети. Все пак бих пожелал на вашите читатели да продължават да търсят информация за новостите в нашата индустрия, да бъдат любознателни и упорити, като по този начин да подпомогнат за подобряване качеството на здравните услуги в страната и състоянието на пациента.