Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2017

Специален гост

виж като PDF
Текст A
доц. д-р Гриша Матеев
Ръководител направление по болести на съединителната тъкан и детска дерматология в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска”, гр. София


Завършва медицина през 1980 г. в Медицинска академия – София.

През 1983 г. започва работа в Научния институт по дерматология и венерология при Медицинската академия. През 2000 г. успешно защитава докторат на тема „Кожно-лигавична кандидоза”. От 2007 г. има втора магистърска степен в областта на здравния мениджмънт. През 2008 г. с конкурс му е присъдено научното звание доцент.

От 2010 г. е ръководител на ІІІ-то кожно отделение в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска", с профил обща дерматология, дерматоалергология, инфекциозни кожни болести и детски кожни болести. От 1991 до 2015 г. е генерален секретар на Българското дерматологично дружество (БДД), а от 2015 г. е негов вицепрезидент.

   

Доц. Матеев, представете ни Клиниката по кожни болести към УМБАЛ "Александровска", в която работите вече години наред?

Имам честта да работя в най-старото дерматологично лечебно заведение в България – Кожната клиника на УМБАЛ „Александровска”. Клиниката съществува от края на ХІХ-ти век, първоначално като отделение към болницата, а през 1923 г. прераства в Клиника и Катедра по дерматология, чийто първи ръководител е проф. Богомил Берон. Той е ентусиаст и пионер в областта на дерматологията, произлизащ от стар възрожденски род от Котел. Но не само това – проф. Берон е и дарител на болницата, която в момента ние обитаваме, и която до голяма степен е построена с негови лични средства.

В клиниката разполагаме с 60 легла и се лекуват абсолютно всички кожни заболявания, които са по пътека на НЗОК, като стационарни, и абсолютно всички кожни заболявания, които ги има в патологията амбулаторно. Ние сме единствената клиника стационар в гр. София, в която не се заплаща на входа, няма избор на екип и няма допълнителни такси. Нашите пациенти заплащат единствено необходимите т.нар. потребителски такси, които ги има във всички болници в страната и то само при условие, че не са лежали през годината в болница.

Лично аз работя в клиниката от 33 години и съм свидетел на израстването в интелектуално отношение на млади хора, които в един момент напускат и отиват на други места, основават свои отделения или амбулатории, но Кожната клиника на Александровска болница е дерматологичната Алма матер – от тук започват историята си всички известни дерматолози в България. В момента по новите наредби за обучение има възможност дерматолози вече да се обучават и в други бази, но ние сме най-старата, най-многолюдната и аз претендирам, че сме най-добрата в това отношение.

Дерматологичната клиника е единствената в страната, в която съществува детски сектор за лечение на деца от 2 до 12 години. Детската патология в известна степен има своя специфика и ние сме принудени да се съобразяваме с това. Не лекуваме по-малки от 2-годишни, тъй като там вече изискванията са за неонатологично отделение.


Смятате ли, че разполагаме с достатъчно добре обучени дерматолози?

В България има достатъчно дерматолози, дори почнахме вече да водим спор дали не обучаваме твърде много, защото в интерес на истината дерматолозите в България са толкова, колкото и дерматолозите в Англия, но Англия има 53 млн. население.

И както е във всяко съвременно общество, и тук има разделение. Голяма част от тях, след изучаване на базисната дерматология, избират естетичната медицина – и в това няма нищо лошо, щом се търсят такива специалисти, пазарът ще им ги предостави. В тези специалности младите хора се реализират доста бързо, защото за повечето естетични процедури не се изисква много обучение и опит. Не е така с тези, които остават да работят същинската дерматология.

Там наистина опитът има огромно значение. Той се придобива с поне едно десетилетие работа в академична клиника, стационар или бързооборотна амбулаторна практика. Те са тези, на които ние възлагаме надеждата за бъдещето, защото сериозната дерматология си е сериозна дерматология. Естетиката се учи бързо и се изплаща бързо!


Какво е вашето мнение, кои са най-наболелите проблеми във вашата клиника?

Има изключително много проблеми, които обаче не зависят от нас – това са проблеми, които ние не можем да решим.

От нас се иска да бъдем добри специалисти и да подготвим други добри специалисти. А иначе това, че работим в стара материална база (Клиниката е построена през 1932 г. и вече е доста амортизирана), че апаратите не ни достигат и че не можем да се снабдяваме с най-съвременната техника, това са вече неща, които не зависят от нас. Колкото трябва, ние сигнализираме за тях и в много случаи получаваме и решения от страна на Ръководството на болницата.


В практиката си срещате разнообразна и сложна за диагностициране патология. Споделете с читателите ни вашия опит и кои заболявания лекувате в клиниката?

В клиниката се лекуват няколко големи групи заболявания – възпалителните кожни заболявания, автоимунните кожни заболявания, кожните тумори и кожните инфекции. Специалността ни има и подспециалност венерология. Към венерологията има само една пътека – сифилис при бременни жени. За останалите венерологични случаи висши инстанции са преценили, че могат да се лекуват амбулаторно. Това дълбоко противоречи на нашето убеждение, но това е решение, което се взима на по-високо място и то откровено казано е решение и в Европа.

От възпалителните заболявания на първо място е псориазисът – едно социално-значимо и много разпространено заболяване. Псориазисът ангажира 2-4% от българското население, като в много от случаите е причина за трайна инвалидизация на тези хора.

От автоимунните булозни дерматози лекуваме главно две, които са най-значими, пемфигус вулгарис (тежко авто­имунно заболяване) и пемфигоид (също със сериозно протичане, но не толкова тежко). Ние сме една от малкото болница, в която може да се поставя по най-съвременен начин диагностиката на автоимунните булозни дерматози.

Доста напред сме и в областта на кожните тумори – имаме две операционни, в които по Каса се оперират кожни карциноми.

Инфекциозните кожни заболявания включват предимно бактериални инфекции, които влизат в т.нар. група на пио­дермитите по Здравната каса. Лекуваме още една група автоимунни заболявания, тези на лупус еритематозус. Много от пациентите са с тежко протичащи, понякога и фатално протичащи форми на това заболяване.

Нашата клиника е пионер в две алтернативни форми на лечение. При пациенти с псориазис това е морелечението, а при пациентите с алергични кожни заболявания е високопланинското лечение. За съжаление, съвременното структуризиране и форма на здравно обслужване на населението под формата на доболнична и болнична помощ не предвижда развитие на тези направления и ние бяхме принудени да закрием тези бази за лечение на нашите пациенти.