Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2017

80% от хората с остеопорозни фрактури не са диагностицирани и не се лекуват за остеопороза

виж като PDF
Текст A
Р. Несторова1, Цв. Петранова2, К. Гърбева3, Зл. Коларов2
1Ревматологичен център „Св. Ирина”, гр. София, 2Клиника по ревматология, МУ-София, 3Ревматологична практика, гр. София
Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартрозаOстеопорозата и в 21-ви век остава сред водещите социално-значими заболявания, защото е свързана с висока смъртност и заболеваемост, обхваща големи части от населението в трудоспособна възраст, заема висок дял от разходите за лечение и рехабилитация, налага наличието на специализирана медицинска помощ, изисква комплексна терапия с наложителна употреба на скъпоструващи медикаменти и високотехнологична апаратура, носи високи социални, икономически и психологически вреди на населението и ангажира различни обществени фондове и социалната служба вследствие на продължителната нетрудоспособност и инвалидизация.

Засегнатите от остеопороза в света са над 200 милиона. Заболяването причинява 8.9 млн. фрактури годишно в световен план.
  

Още факти за остеопорозата:

 • 80% от хората с остеопорозни фрактури не са диагностицирани и не се лекуват за остеопороза, а това означава, че не се предприемат никакви мерки за намалението на многократно повишения при тези пациенти риск за следващи фрактури.
 • Всяка 3-та жена и всеки 5-ти мъж след 50 год. претърпява фрактура от остеопороза до края на живота си.
 • На всеки 3 секунди е факт фрактура от остеопороза.
 • Една преживяна фрактура се асоциира с 86% увеличаване на риска от всякаква следваща фрактура.
 • Всеки втори пациент с остеопорозна фрактура прави и втора фрактура до края на живота си
 • Бедрените фрактури водят до тежка инвалидизация, като 20-24% от пациентите загиват до края на първата година след фрактурата.
 • Цената на фрактурите от остеопороза в Европейския съюз за година възлизат на 37 млрд. евро и се очаква да се увеличат с 25% през 2025 г.
 • Само 1/3 от прешленните фрактури се диагностицират.
 • До 2050 г. инцидентите от бедрени фрактури в световен мащаб ще нараснат с 310% при мъжете и с 240% при жените.
 • Бедрените фрактури причиняват загуба на подвижност и влошават сериозно качеството на живот на болния: 40% от пациентите не могат да се движат самостоятелно, 33% остават напълно обездвижени и зависими от чужда помощ в годината след фрактурата, 60% имат нужда от чужда помощ и след като е изминала една година от фрактурата.
 • Пациентите със захарен диабет тип I са с по-ниска костна минерална плътност и следователно с повишен риск от фрактури.
 • Само около 40% от пациентите на продължителна глюкокортикоидна терапия се насочват за изследване на костна минерална плътност и лечение на глюкокортикоид-индуцирана остеопороза.
 • Честотата на остеопорозата нараства бързо заради урбанизацията и застаряването на населението.

В САЩ броят на хоспитализациите по повод остеопорозни фрактури е по-висок (43%) от тези за миокарден инфаркт (25%), мозъчен инсулт (26%) и рак на гърдата (6%). Над 50% от хоспитализациите за остеопорозни фрактури са за бедрени фрактури. Това е не само сериозен медицински проблем, но и икономически също. Без ранна диагноза и лечение пациентите посрещат своето бъдеще с намалено качество на живот, загуба на физическа независимост и преждевременна смърт.

Mеждународната фондация по остео­пороза призовава широката общественост да предприеме действия на ранен етап за защита на своето костно и мускулно здраве, за да посрещне и изживее годините на напредналата възраст с добро качество на живот и независимост. Това е призив към здравните власти и лекарите по целия свят да положат максимални усилия, за да защитят костното здраве на човешката популация. Въпреки модерните и ефективни възможности за диагноза и лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Здравните специалисти, държавните здравни власти, клиники и болници трябва да работят заедно, за да се намали човешкото страдание и социално-икономическата тежест на фрактурите от остеопороза.


Целите са:

 • Повишаване на информираността за остеопороза (диагноза и лечение) и тежките последици, до които води, с което сериозно се влошава качеството на живот на милиони хора в световен мащаб.
 • Обучение на обществеността да търси и разпознава специфичните рискови фактори за остеопороза и свързаните с нея фрактури.
 • Информиране на лицата, които имат рискови фактори, включително и тези с първа фрактура, да търсят диагноза и лечение, за да се защитят в дългосрочен план.
 • Превантивна грижа в световен план: с помощта на здравните органи и здравните специалисти да се ликвидира големият проблем в здравеопазването, свързан с недиагностицирането и нелекуването на остеопорозата, а също активно да се откриват високорисковите пациенти.


Съвети към пациентите

НАУЧЕТЕ КОИ СА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ!

 • С едноминутния тест за оценка на риска от остеопороза на IOF, който може да направите на посочения сайт на IOF: https://www.iofbonehealth.org/iof-one-minute-osteoporosis-risk-test
 • Оценка на риска от фрактури може да направите с FRAX tool: https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp
 • Измерване на костната плътност с DXA (две централни позиции – лумбални прешлени и проксимално бедро) (Фиг. 1).
 • Преживяна фрактура след 50-годишна възраст – тревожен сигнал, за да предприемете спешни мерки за диагноза и лечение.

Фигура 1: ДХА апарат (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия) – за измерване на костната минерална плътност на проксимално бедро и лумбални прешлени.

  

БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

 • Физическа активност: Спортувайте, движете се всеки ден поне по 30 мин. Здравите кости и мускули ви държат активни и подвижни, а това означава добро качество на живот над 70 год. Упражненията, натоварващи мускулите, предпазват от остеопороза и намаляват риска от падане и фрактури.
 • Здравословното хранене (мляко, млечни произведения, риба, плодове и зеленчуци) доставя така необходимия за здрави кости калций и микроелементи.

Индексът на телесна маса (BMI) в идеалния случай трябва да бъде между 20 и 25 kg/m2. BMI под 19 kg/m2 е рисков фактор за остеопороза. Загубата на костна тъкан започва обикновено във възрастта около 40 години (между 35 и 42 год). Най-бързата костна загуба в живота на жената е около и след менопаузата, поради понижаване нивото на естрогените. При мъжете загубата на костна маса се ускорява след 65-70-годишна възраст, когато пада нивото на тестостерона.

При пациентите с висок фрактурен риск здравословното хранене и физическите натоварвания са недо­статъчни за намаляването на риска от фрактури.

Във възрастта над 50 год. здравословната диета забавя скоростта на костно изтъняване и запазва мускулната функция. Това от своя страна води до намаляване на риска от падане и фрактури.

Недохранването е често срещано сред пенсионерите. Основните причини са намаленият апетит и трудностите, които имат при приготвянето на балансирани храни. Тази популация е с ниско ниво на Вит. Д, защото по-рядко се излага на слънчева светлина. Това касае най-вече възрастните хора, които не излизат от домовете си. След 50-годишна възраст и особено след 70-годишна възраст намаляват капацитета на кожата да синтезира витамин Д и възможността на бъбрека да конвертира Вит. Д в неговата активна форма. В допълнение, колкото по-голяма е възрастта, толкова повече намалява способността на организма да абсорбира и задържа калций. Ето защо, особено в старческата възраст, се препоръчва по-голям прием на калций, протеини и Вит. Д3, отколкото при по-младите (Табл. 1).

Таблица 1:

Възраст (години)

Пол

Калций (mg)

Вит Д (IU)

Протеини

(грам)

51-70

Жени

Мъже

1200

1000

600*

600*

46

56

>70

Жени

Мъже

1200

1200

800*

800*

46

56

*IOF препоръчва възрастните хора на възраст над 60 години да приемат добавка витамин Д в доза от 800-1000 IU дневно. Допълнителният прием на Вит. Д намалява риска от падане и фрактури с около 20%.

  
Протеините и Вит. Д предотвратяват загубата на мускулна маса (саркопения) и така намаляват риска от падане и фрактури. Според IOF дневните нужди от протеини в тази възраст се повишават от 0.8 до 1.0-1.2 g/kg дневно.

Физическите упражнения увеличават ползите от здравословното за костите хранене, а също и за укрепване на мускулите с цел подобряване на координацията и баланса. Това от своя страна спомага за поддържане на мобилността и намаляване на риска от падане и фрактури.

Прекомерната консумация на алкохол (повече от две алкохолни единици на ден*) увеличава риска от фрактура.
*1 алкохолна единица е еквивалентна на 25 ml концентрат (40% алкохол) или 250 ml бира (4% алкохол).

Приемът на големи количества кафе (330 mg/дневно, което се равнява на 4 чаши) повишава риска от остеопорозни фрактури с 20%.

РЕДОВНО ПРИЕМАЙТЕ НАЗНАЧЕНАТА ОТ СПЕЦИАЛИСТА АНТИОСТЕОПОРОЗНА ТЕРАПИЯ!

Здравословното за костта хранене е от голямо значение, но при доказана остеопороза не може да се разчита само на него. В тези случаи, и особено при наличие на патологични фрактури, е задължително включване на антиостеопорозни медикаменти с цел повишаване на костната плътност и намаляване риска от фрактури. Със съвременните лекарствени средства фрактурният риск намалява от 30% до 70% и повече в зависимост от медикамента.

В България са налични всички групи антиостеопорозни медикаменти, с които разполага съвременният свят. Голяма част от тях са с частична реимбурсация, благодарение на което са достъпни за приложение. Лечението на остеопорозата е продължително. При липса на фрактури продължителността на терапията е минимум 3 години. При наличие на фрактури лечението продължава поне 5-7 години, а в много случаи цял живот.

Започнете ли лечение, никога не го спирайте преди да го обсъдите с лекуващия си лекар!

Следната схема (Фиг. 2) показва т.нар. триъгълник за превенция на фрактурите – срещу самата фрактура, паданията и силата на удара. Тренировките за поддържане на баланса и силовите тренировки предотвратяват падане. При пациентите с трудности при придвижване рискът от падане е по-висок. В тези случаи може да се помогне с помощни средства, които поддържат баланса и не позволяват падане.

Фигура 2:

  

Пациентите на медикаменти, въздействащи върху мозъчното кръвообращение, лекарствата за артериална хипертония и други, трябва да бъдат контролирани по отношение на избора на медикамент и дозата с цел минимизиране влиянието им върху поддържане на баланса при движение.

При пациентите с голям риск от фрактура се използват протектори на бедрото, които при евентуално падане намаляват силата на удара и така намаляват риска от бедрена фрактура.

За превенция на фрактурите от остео­пороза, освен фармакологично лечение е необходимо съчетание на подходящ хранителен и двигателен режим.

За специалистите по остеопороза – ревматолози, ендокринолози, травматолози, гинеколози, семейни лекари, физиотерапевти:

ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ!

Оценката на фрактурния риск (FRAX) е първата стъпка, особено при пациентите над 50 год., мъжете над 70 год., както и при всички млади хора с рискови фактори. Пациентите над 50-годишна възраст, с преживяна първа остеопорозна фрактура, са с удвоен риск от следваща такава, в сравнение с връстниците си, които не са имали фрактура до момента.


Да ликвидираме пропуските в здравната система

Пациентите над 50-годишна възраст с атравматични фрактури или фрактури от незначителни травми трябва да се идентифицират, диагностицират и лекуват, за да се предпазят от следващи фрактури.

Над 80% от пациентите с фрактури никога не са били диагностицирани и лекувани за остеопороза, въпреки че с антиостеопорозните медикаменти следващият фрактурен риск за тези пациенти би намалял с 30-70%.

„Службата за помощ при фрактури” е координатор-базирана система за вторична превенция на фрактури от остеопороза и е факт в повечето европейски страни, както и в САЩ, Канада, Австралия и др. Всяка клиника или болница може да разбере как да създаде подобна система за своите пациенти с фрактури на www.capturethefracture.org.
 
  

  
  
книгопис:
1.    Mатериали на IOF (International Osteoporosis Foundation) и на NOF (National Osteoporosis Foundation).
2.    Lewiecki EM 2016 Hip Fractures and Declining DXA Testing: At a Breaking Point? J Bone Miner Res 31 (Suppl 1).
3.    Black DM, Rosen CJ. Postmenopausal Osteoporosis. N Engl J Med 2016; 374:254-262.
4.    Melton LJ, 3rd, Atkinson EJ, O’Connor MK, et al. (1998) Bone density and fracture risk in men. J Bone Miner Res 13:1915.
5.    Melton LJ, 3rd, Chrischilles EA, Cooper C, et al. (1992) Perspective. How many women have osteoporosis? J Bone Miner Res 7:1005.
6.    Johnell O and Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 17:1726.
7.    Gullberg B, Johnell O, Kanis JA (1997) World-wide projections for hip fracture. Osteoporos Int 7:407.
8.    Burge R, Dawson-Hughes B,Solomon DH,Wong JB,King A Tosteson A. Incidence and Economic Burden of Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-2025. J Bone Miner Res 2007. 22(3): 465-475.
9.    Burge R, Et Al. J Bone Miner Res. 2007. 22(3):465.
10.    Kanis JA, Borgstrom, Compston J, Drienhofer K, Nolte E, Jonsson L, Lems WF, McCloskey EV, Rizzoli R, Stenmark J. SCOPE: A Scorecard for Osteoporosis in Europe.