Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2017

Циститът - Фитопрепарати или Антибиотична терапия?

виж като PDF
Текст A
маг. фарм. Петър Дончев, Ива Бонева



Инфекциите на пикочните пътища са едни от най-честите бактериални инфекции при човека, като засягат над 150 милиона хора по целия свят. Точният брой на случаите на уроинфекции невинаги може да бъде определен с голяма точност поради факта, че не всички пациенти посещават лекарския кабинет при наличие на симптоматика. За поставяне на точна диагноза е важно да бъде едновременно установявано присъствието на симптоми заедно с положителен резултат от микробиологично изследване на урина.

Същевременно много пациенти, лекувани в извънболнични условия (домашно лечение), биват диагностицирани без посявка на урина. Тенденциозно жените страдат много по-често от инфекции на пикочните пътища, отколкото мъжете[1]. Епидемиологичните данни показват, че приблизително една от всеки три жени на възраст до 24 години е имала поне един епизод на инфекция на уринарния тракт (ИУТ), изиск­ващ антибиотично лечение, а почти половината от всички жени ще имат епизод на уринарна инфекция в даден момент от живота си.

 
Причинителят

Инфекциите на пикочните пътища могат да се дължат на Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии, а понякога и на гъбички.

Най-честият причинител както на неусложнените, така и на усложнените ИУТ е уропатогенната бактерия Escherichia coli (Фиг. 1).

Фигура 1: Причинители

  
Несъмнено, ключът към инициирането на ИУТ е адхезията на патогенните микроорганизми към епитела на пикочните пътища, което е възможно благодарение на т.нар. адхезини. При E. coli прикрепването към уроепитела се случва благодарение на два типа адхезини (фимбрии): тип–1 и тип–p (при по-вирулентните щамове E. coli). Множеството бактериални адхезини позволяват прикрепване към определени рецептори по клетъчната повърхност, с което правят възможен процеса на колонизация.

Допълнително, голям брой от уропатогенните бактериални щамове формират екзополизахариден биофилм, който повишава устойчивостта на формираните колонии не само към отговора на имунната система, но и към ефекта от различни антибиотици и други неблагоприятни за тях фактори.


Терапията

Обикновено пациентите, страдащи от симптоматични инфекции на пи­кочните пътища, биват лекувани с антибиотици, чийто продължителен прием често е причина за промяна на нормалната микрофлора в тънките черва или вагината, а нерядко и поява на резистентни към прилаганата терапия микроорганизми[2]. В т.ч. се включва предписването на антибиотици, като триметоприм в комбинация със сулфаметоксазол, флуорохинолони и бета-лактамни антибиотици. Въпреки положителните резултати от тях, през последните две десетилетия се забелязва постоянна тенденция на нарастване на резистентността на бактериалните щамове заедно с повишена честота на повтарящите се инфекции. Това от своя страна налага да бъдат търсени нови терапевтични подходи за лечение и превенция на инфекциите на пикочните пътища. Една такава възможност се крие в плодовете на американската червена боровинка (Vaccinium macrocarpon).


Vaccinium macrocarpon

Историческите сведения показват, че американската червена боровинка е намирала приложение при лечение на пикочни инфекции още в културата на северноамериканските индианци[3]. Съдържащите се в нея биологично активни вещества се различават съществено от тези в червената боровинка, която вирее по балканските ширини. Освен високата концентрация от витамин С, в състава на V. macrocarpon влизат и полифенолните съединения антоцианидини (АС) и проантоцианидини (РАС), служещи като естествена защита за растението към вредни микроорганизми[4].

Съвременните изследвания показват, че проантоцианидините от американската червена боровинка инхибират адхезията на тип–1 и тип–p фимбриите на E. coli, което от своя страна води до невъзможност за развитие на инфекция[5]. Друг механизъм на действие на боровинката е фармакологичното понижаване на експресията на p-фимбриите на E. coli. Допълнително Lavigne и колектив доказват, че проантоцианидините от американската червена боровинка успешно инхибират адхезията на щамове E. coli, които не притежават фимбрии тип–1 или тип–p[6]. Учудващо, боровинката може да блокира адхезията дори и на щамове с множествена антибиотична резистентност[7].


Клинично наблюдение с Urinal Akut®

Urinal Akut®, създаден от плодовете на американска червена боровинка, е един от водещите продукти в портфолиото на Walmark.

Съдържащият се в него стандартизиран екстракт от Vaccinium macrocarpon е с гарантирано високо съдържание на проантоцианидини (PAC), благодарение на което е доказал ефикасността си както пред здравните специалисти, така и пред пациенти, както в ежедневната практика, така и в различните клинични наблюдения, проведени с продукта.

Последното наблюдение с Urinal Akut® е проведено в периода февруари-март 2017 г. в УМБАЛ Пловдив, Клиника по урология, под ръководството на д-р Константин Марудов. В наблюдението са включени 30 пациенти със симптоми на уроинфекция – жени на възраст между 25 и 62 години, при които е установен остър цистит. Етиологията на инфекцията е определена посредством проби от урина, взети при първичния преглед, като резултатите от тях допълнително потвърждават вече установените тенденции – в 93% от случаите е изолирана E. coli (Фиг. 2).

Фигура 2: Изолирани щамове

  
Курсът предписан от д-р Марудов се състои в прием на две таблетки дневно в продължение на 5 дни. Резултатите са еднозначни (Фиг. 3):

Фигура 3: Клинична лаборатория

  
71% от пациентите с уроинфекция, дължаща се на E. coli, депозират сте­рилна урина в рамките на първите 48 часа след приема.
5 дни след началото на курса с Urinal Akut® при почти всички пациенти (96%) е отчетена стерилна урина.

„Възхитен съм от Urinal Akut®. В урологията трудно можеш да се довериш на фитопрепарати, но когато е гарантирана високата концентрация на екстракта от Vaccinium macrocarpon, резултатите само могат да ви оча­роват“, казва д-р Марудов. „Цялото отделение беше възхитено от Urinal Akut®. Когато резултатите говорят и уролозите мълчат...“.

 

 

 
 
книгопис:
1.    Ana L. Flores-Mireles,* Jennifer N. Walker,* Michael Caparon, and Scott J. Hultgren, Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options.
2.    Kostakioti M, Hultgren SJ, Hadjifrangiskou M. Molecular blueprint of uropathogenic Escherichia coli virulence provides clues toward the development of anti-virulence therapeutics. Virulence. 2012;3:592–594.
3.    Guay DR. Cranberry and urinary tract infections. Drugs. 2009;69(7):775–807.
4.    Cimolai N, Cimolai T. The cranberry and the urinary tract. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2007;26(11):767–76.
5.    Schmidt DR, Sobota AE. An examination of the anti-adherence activity of cranberry juice on urinary and nonurinary bacterial isolates. Microbios. 1988;55(224-225):173–81. // Zafriri D, Ofek I, Adar R, Pocino M, Sharon N. Inhibitory activity of cranberry juice on adherence of type 1 and type P fimbriated Escherichia coli to eucaryotic cells. Antimicrob Agents Chemother. 1989;33(1):92–8. // Pinzon-Arango PA, Liu Y, Camesano TA. Role of cranberry on bacterial adhesion forces and implications for Escherichia coli-uroepithelial cell attachment. J Med Food. 2009;12(2):259–70. //. Ofek I, Mirelman D, Sharon N. Adherence of Escherichia coli to human mucosal cells mediated by mannose receptors. Nature. 1977;265(5595):623–5.
6.    Lavigne JP, Bourg G, Combescure C, Botto H, Sotto A. In-vitro and in-vivo evidence of dose-dependent decrease of uropathogenic Escherichia coli virulence after consumption of commercial Vaccinium macrocarpon (cranberry) capsules. Clin Microbiol Infect. 2008;14(4):350–5.
7.    Gupta A, Dwivedi M, Mahdi AA, Nagana Gowda GA, Khetrapal CL, Bhandari M. Inhibition of adherence of multi-drug resistant E. coli by proanthocyanidin. Urol Res. 2011.