Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2018

Приложение и ефективност на пробиотика Procombo baby

виж като PDF
Текст A
Емилия Пантелеева
д.м., детски гастроентеролог


През последните години проучванията върху ефективността на пробиотиците се оказват една от най-бързо развиващите се научно-изследователски области както при възрастните, така и при децата. Пробиотиците имат своето утвърдено място, най-вече в гастроентерологията. Употребата им стремително нараства във всички възрастови групи. Назначават се както от лекарите, така и от самите пациенти. В последния случай не винаги успешно.

Според определението на СЗО от 2002 г. пробиотикът представлява жив микроорганизъм, който, когато е постъпил в достатъчно количество, подобрява здравословното състояние на гостоприемника. Пробиотиците биват 2 вида – бактерии и дрожди.

Основните механизми, чрез които осъществяват действието си, са: конкуренция с патогенната микрофлора; подкиселяване на средата в дебелото черво; производство на витамини, трофични фактори и полезни ензими, както и имуномодулация. Последният механизъм се отнася до освобождаване на разтворими медиатори, намаляване на чревната пропускливост, медииране на каскадата на възпалението, взаимодействие с дендритните клетки [7, 8].

Необходимите качества, които трябва да притежава пробиотичният продукт, за да бъде такъв [7], са строго определени и следва да се спазват, а именно:

 • Доказан положителен ефект.
 • Сигурност – от значение е видът на щама. Пробиотиците не бива да причинят инфекциозно заболяване, не бива да са чувствителни към най-често прилаганите антибиотици.
 • Устойчивост – трябва да издържат производствения процес, а също и действието на стомашния сок, жлъчните киселини и панкреасните ензими.
 • Жизнеспособност – пробиотиците трябва да постъпват живи, в достатъчно количество, и да се запазят живи до достигане в червата, където е мястото им на действие.

  
Кои са специфичните за децата заболявания и състояния, при които има място употребата на пробиотик, и то на кой пробиотик?

Основно място на приложение е острият гастроентерит (ОГЕ), който е значим проблем за децата в целия свят, води до висока заболеваемост и смъртност. По данни на СЗО причините за смърт при децата под 5 години в развиващите се страни са както следва:

 • пневмония – 19%.
 • остра диария – 15%. Регистрират се 2 милиона смъртни случая/год., най-голям е делът на кърмачетата. Именно в тази група протичането, рисковете и усложненията на ОГЕ са най-тежки.
 • морбили – 8%.
 • малария – 7%.

Значимостта на проблема ОГЕ наложи обновяване на ръководните принципи за поведение [7]. Според тях основното лечение на ОГЕ е пероралната рехидратация, която следва да се започне колкото е възможно по-бързо. Извършва се с орален рехидратиращ разтвор (ОРР) с намален или нисък осмоларитет (намалено е съдържанието на натрий и глюкоза). Следва да се предлага и дава толкова,колкото иска детето.

Нормалното храненене бива да се прекъсва, добре е детето да остане на храната, която е приемало преди заболяването [7, 8].

В хода на дискусиите по проблема ОГЕ работната група на ESPGHAN(европейско дружество па детска гастроентерология, хепатология и хранене) за пробиотиците стигат до извода, че OРР не се използва достатъчно, въпреки доказаната ефикасност. Защо е така? Според експертите OРР не намалява нито честотата на диаричните дефекации, нито загубата на течности и електролити, нито продължителността на заболяването. Ето защо се появява и расте интересът към безопасни, ефективни и не скъпи средства, които да се използват като допълнително лечение. Такава възможност представляват пробиотиците. Официалното становище на експертната група препоръчва употребата на следните пробиотици – LGG, S. boulardii, L. reuteriDSM 17938 и L. acidophilusLB (инактивиран) при лечение на децата с ОГЕ като допълнение към рехидратационното лечение [7]. Еднопосочна е и препоръката на Латино-американското дружество по детска гастроентерология за лечение на ОГЕ, а именно – LGG,S. boulardii, L. Reuteri [6].

В тази връзка ще разгледам по-обстойно един нов за България пробиотик – ProCombo baby (SynBalance® LA + LRh + LR). Той представлява комбинация от лиофилизирани, жизнеспособни лактобацили (Lactobacillus) с разтворител MCT олио (олио, съдържащо средноверижни мастни киселини), а именно:

 • Lactobacillus acidophilus (LA) PBS066, DSM 24936; ≥ 0,5 млрд. CFU*.
 • Lactobacillus reuteri (LR) PBS072, DSM 25175; ≥ 0,5 млрд. CFU.
 • Lactobacillus rhamnosus (LGG/LRh) LRH020, DSM 25568; ≥ 1,0 млрд. CFU.

И трите щама имат човешки произход, изолирани са от здрави деца от европеидната раса.Пробиотичната смес отговаря на посочените по-горе изисквания за пробиотик. Последните 2 щама се препоръчват от експертните групи, защото за тях има достатъчно доказателства [7, 8].

SynBalance® LA, LR и LRh в ProCombo baby са включени в списъка„Класифициран за безопасен по презумпция“ (Qualified Presumptionof Safety) на Европейския орган за безопасност на храните [2]. (Табл.1.).

Табл. 1. Безопасност на SynBalance® LA, LR и LRh в ProCombo baby.

 
Пробиотичната смес носи качествата на отделните пробиотици [1, 2, 3], тъй като лактобацилите са много устойчиви и стабилни. Какви по-точно са свойствата на ProCombo baby като цяло:

 • повишава естествените защитни сили на организма чрез стимулиране образуването на антитела към IL-4 – основен цитокин, участващ в имунологичната каскада на хроничновъзпаление.
 • укрепва стабилността на чревната имунна бариера.
 • повишава клетъчната резистентностпри остро и хронично възпаление.
 • има антиоксиданто действие.
 • модулира чревната микрофлора.
 • инхибира чревните патогени чрез намаляване на бактериалнатапролиферация.
 • подобрява разграждането и абсорбцията на лактоза.

На схемите по-долу е показано значимото инхибиторно действие на всеки един от пробиотичните щамове в сравнение с контролата, към няколко чести за детската възраст патогенни микроорганизми.

На таблица 2 са сравнени особеностите на трите щама по отношение на антимикробно действие, потискане на бактериалната пролиферация и имуномодулация [1, 4, 5].

Табл.2.

 ИНХИБИРАНЕ НА S. aureus
 

ИНХИБИРАНЕ НА P. aeruginosa

ИНХИБИРАНЕ НА C. albicans

ИНХИБИРАНЕ НА E. coli

ИНХИБИРАНЕ НА E. faecalis

    

Проведените проучвания дават данни и за добър ефект при кърмаческите колики, оценен чрез симптома намаляване времето на плач [5].

Употребата на ProCombo baby понижава риска от атопична екзема в детска възраст според литературните данни [2, 3].

ProCombo baby е показан за употреба най-вече при остър гастроентерит, антибиотик-асоциирана диария, диария на пътешественика, хроничен запек, синдром на раздразненото черво, възпалителните заболявания на червата (Болест на Крон и улцерозен колит); кърмачески колики и атопичен дерматит.

Препоръчва се прием от 5 капки дневно в продължение на 14 дни, при нужда и по-дълго в зависимост от конкретния случай.

  
В заключение,

 • Пробиотиците се оказват едно от най-важните съвременни направления в детската гастроентерология.
 • Пробиотиците имат място в лечението на определени болести при децата.
 • Експерименталните проучвания разкриват механизмите на действие, доказват колко ефикасни са пробиотиците като стимулатори на чревната имунна система и потискащи възпалителните чревни реакции.
 • Пробиотикът ProCombo baby е добре проучен в детска възраст, 2 от трите щама, които съдържа – Lactobacillus reuteri (LR) и Lactobacillus rhamnosus (LGG/LRh), се препоръчват от експертната група на ESPGHAN за лечение на ОГЕ.
 • Пробиотикът ProCombo baby обединява и запазва качествата на три пробиотични щама с доказана ефективност и безопасност.

   

 

 

книгопис:

 1. Aguirre M. Lactic acid bacteria and human clinical infections. J. Appl. Bact, 1993; 75: 95–107.
 2. Borriello S.P. Safety of probiotics that contain lactobacilli or bifidobacteria. Clin. Infect. Dis., 2003; 36: 775–780.
 3. Boyle RJ, Bath-Hextall FJ, Leonardi-Bee J, Murrell DF, Tang ML (2009). Probiotics for the treatment of eczema: a systematic review. Clin Exp Allergy. 39 (8): 1117–27. doi:10.1111/j.1365-2222.2009.03305.x. PMID 19573037.
 4. Hatakka, K; Savilahti E; Pönkä A; Meurman JH; Poussa T; Näse L; Saxelin M; Korpela R (2001). Effect of long term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres: double blind, randomised trial. BMJ. 322 (7238): 1327. doi:10.1136/bmj.322.7298.1327. PMC 32161. PMID 11387176.
 5. Hojsak, I; Snovak N; Abdović S; Szajewska H; Mišak Z; Kolaček S (2009). Lactobacillus GG in the prevention of gastrointestinal and respiratory tract infections in children who attend day care centers: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin. Nutr. 29 (3): 312–6. doi:10.1016/j.clnu.2009.09.008. PMID 19896252.
 6. Pediatr (Barc). 2014 Mar;80 Suppl 1:15–22.
 7. Szajewska, Guarino, Hojsak, Indrio, Kolacek, Shamir, Vandenplas, Weizman. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58 April:531–9.
 8. Vanderhoof,Jon A.; et al. (1999). Lactobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. The Journal of Pediatrics. 135 (5): 564–568. doi:10.1016/S0022-3476(99)70053-3. Retrieved 2012-04-15.