Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2018

Специален гост

виж като PDF
Текст A
д-р Димитър Златков
Началник на отделението по УНГ болести на „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“, гр. София


  

   

Д-р Димитър Златков има 20-годишен практически опит в диагностиката и лечениeто на заболяванията в оториноларингологията. Завършил е МУ-София през 1990 г. Започнал кариерата си като педиатър – клинична ординатура в Окръжна болница, София. Има две специалности "УНГ болести" и "Онкология". От 1992 г. започва специализацията си по УНГ болести. Работил е в МБАЛ "Царица Йоанна", Софийски онкологичен диспансер, Националната специализирана болница по онкология. Оглавява отделението по УНГ болести на „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“, София от създаването й. Има редица участия в национални и международни научни форуми, посветени на УНГ-болестите и онкохирургия на глава и шия.
       

Какъв е обемът дейности, които покривате в унг отделението на „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“?

В отделението се извършват всички видове диагностични процедури и оперативни интервенции при УНГ заболяванията. Сблъскваме се с всеобхватна патология – остри и хронични инфекции и състояния, но лечението им е съвременно и качествено благодарение на съвършен комплекс за видеодиагностика и висококвалифициран персонал.

Отделението към „Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница“ е едно от водещите в страната в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания в оториноларингологията.

  
С какви трудности се сблъсквате в ежедневната си практика?

Трудностите са такива, с каквито се сблъсква всеки човек, работещ в сферата на здравеопазването – от чисто организационно, пътечно, финансово, материално, инструментално ниво. От медицинска гледна точка при трудно разрешими случаи се свикват консилиуми с всички останали звена на болницата за преценка на най-правилния терапевтичен подход. По отношение на хирургията многократно са извършвани симултантни оперативни интервенции съвместно с отделения, като нервна хирургия, гръдна хирургия, лицево-челюстна хирургия. В помощ за разрешаване на трудните случаи и ситуации идва и доброто оборудване на лечебното заведение с диагностична и терапевтична апаратура.

  
С какви проблеми най-често Ви посещават Вашите пациенти?

Нашата специалност (оториноларингология) включва широк спектър от заболявания, свързани, разбира се, с ушите, носа и гърлото. Но винаги разглеждаме комплексно медицинските проблеми на пациентите, проучвайки техните остри или хронични заболявания не само в ушно-носно-гърлените болести.

Благодарение на тясната колаборация с другите звена постигаме комплексно решение на проблемите.

В нашата специалност голям процент от заболяванията позволяват лечението им да се извършва амбулаторно. В същото време разполагаме със съвършена база, включваща операционен блок, стационар, реанимация, където се решават сложните казуси.

  
Що се отнася до злокачествените заболявания – кое е най-честото онкологично заболяване във Вашата специалност?

Ракът на ларинкса е най-честото злокачествено заболяване в оториноларингологията. Въпреки че дрезгавият глас (дисфония) е много характерен симптом, малка част от пациентите търсят лекарска помощ в ранен стадий на заболяването. А ранната диагностика е ключов момент за по-добрата прогноза при тези пациенти.

   
Каква е прогнозата за пациента при такъв вид тумори?

Прогнозата при пациенти с карцином на ларинкса се определя от стадия на заболяването, хистологичния строеж на тумора и вида на лечение. Ако пациент потърси помощ в първи или втори стадий на раково заболяване, шансовете за излекуване са 100%, без тежки мотилации.

За съжаление, 80% от пациентите с онкологични заболявания, новозаболели или с рецидив пристигат в 4-ти кл. стадий, което налага оперативни интервенции в голям и много голям обем, дълъг следоперативен престой, като всичко това повишава оперативния и постоперативния риск. Преживяемостта на такива болни от случаите, преминали през отделението, е средно 3,5 години.

При напредналите тумори лечението е комплексно – оперативно лечение, лъчехимиолечение, редовно проследяване до 5-тата година. При наличие на персистенция и рецидиви – адекватна намеса в зависимост от ситуацията.

При онкозаболяванията първата година след операцията е най-важна. Ако след тази година няма рецидив, изгледите за излекуване са добри, но едва след 5-тата година пациентът се приема за оздравял.

  
При какви основни признаци пациентите трябва да потърсят съвременна специализирана медицинска помощ при рак на ларинкса?  

Основните признаци, които налагат незабавна консултация с оториноларинголог, са дисфония, дисфагия, при напреднали състояния – ларингеален задух, хемоптое, хематемезис.


Какво искате да се чуе от нашите читатели?

Профилактиката и ранната диагностика на оториноларингологичните туморни заболявания стоят в основата на успешното лечение и по-дългата преживяемост на тези пациенти.