Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2018

Алергичен ринит и серозни средни отити в детската възраст

виж като PDF
Текст A
д-р Димитрина Т. Едрева, дм
Главен асистент по оториноларингология, УБ „Лозенец”, МФ на СУ,,Св. Кл. Охридски”


Въведение

Серозният среден отит се характеризира с излив в тъпанчевата кухина без наличие на остри симптоми (M. M. Rovers и съавт., 2004). По данни на S. A. Simpson и съавт. (2007) заболяването е най-честата причина за намаление на слуха в детската възраст. Етиологията е разнообразна и недостатъчно изяснена. Считат се, че това са главно процеси, които причиняват блокиране проходимостта на Евстахиевата тръба, като алергичните хронични възпаления на горните дихателни пътища, локалните реакции, като увеличение на назофарингеалната тонзила и др.

Наличието на алергичен ринит при децата често се бърка с уголемена назофарингеална тонзила. По данни на Т. Мустаков (2013) в около 70% от оперираните с аденотомия е налице атопия, а Д. Вичева (2009) счита, че децата на възраст 6-7 години са най-склонни към развитие на алергичен ринит.


Материал

За периода 2003-2008 г. проследихме 474 деца с алергични и рецидивиращи хреми. При 146 установихме уголемена аденоидна вегетация. Уточняването на вида алергия при по-големите (над 6 години) ставаше чрез кожни проби, а при по-малките – чрез кръвни изследвания. Тъй като генетичната предиспозиция се счита за важен фактор при алергичните заболявания, при 95 (20%) от родителите бяха налице анамнестични данни за алергичен риносинуит, астма, атопичен дерматит, екзема и др. На всичките 474 деца бяха прегледани ушите с отоскоп и направена тимпанометрия с амбулаторен тимпанометър (EarChek INNOVIA MEDICAL, LLC).

При 128 (27%) установихме серозен среден отит. При тях диагнозата потвърдихме с клиничен тимпанометър (Welch Allyn. Mycrotymp 2), а проходимостта на носните кухини – с акустичен ринометър (Interacoustics, Denmark). На Фиг. 1 и 2 представяме индивидуални данни от тези изследвания (Фиг. 1 и Фиг. 2).

Фигура 1: Акустична ринограма при алергичен ринит

 

Фигура 2: Плоска тимпанограма при серозен среден отит

 

От 128 деца със серозен среден отит при 72 (56%) беше уголемена и назофарингеалната тонзила.


Обсъждане и заключение

За 5 години проследихме 474 болни деца с алергични и рецидивиращи хреми. От тях при 128 (27%) беше налице серозен среден отит, а при 56% беше уголемена аденоидната вегетация. По анамнестични данни в 20% от родителите установихме алергични заболявания. По данни на S. Corner и сътр. (1982) наличието на алергия при двамата родители в около ¼ от поколенията е предпоставка за атопия. Алергичните прояви могат да започнат още от кърмаческата възраст. Кърмачетата, родени непосредствено преди поленовия сезон, са с тенденция за по-лесна сенсибилизация към полени (Д. Вичева, Д. Тодорова, 2006).

Лечението на алергичния ринит със серозен отит у децата се провежда предпазливо и достатъчно продължително (1-3 месеца).

Важен фактор е да се избягват контактите с алергени (домашни любимци, домашен прах, полени).

Ние намираме пряка връзка между алергичната хрема, уголемената аденоидна вегетация и серозния среден отит (56%). Възниква въпросът, а при останалите 44% деца със серозен среден отит, какъв е увреждащият момент? Считаме, че се касае за алергично възпаление в Евстахиевата тръба и предната част на тъпанчевата кухина и събиране на излив. Продължителното противоалергично лечение довежда до излекуване на серозния отит и нашето мнение съвпада със становището на E. Kreiner – Moller и съавт. (2012).
  
 
 
      
  
 
    
книгопис:
1.    Вичева Д. Архив, 2009, 5, 1/2.
2.    Вичева Д., Д.Тодорова. Кърмаческа възраст и алергични болести. Транспортна медицина. 28, 2006, 1, 66-68.
3.    Мустаков Т. Алергичен ринит. Medinfo. 12, 2013, 3, 1-2.
4.    Corner S. N.Kijellman, Eroksson & A.Roth. Ig E screening in 1701 new born infants and the development of atopic disease during infancy. Arch. Dis. Child. 57, 1982, 364-368.
5.    Kreiner – Moller, B.L.K.Chawes, P.Caye – Thomasen, K.Bennelykke, H.Bisgaard. Allergic rhinitis is associated with otitis media witn effusion: a birth cohort study. Clinical Et Experimental Allergy. 42, 2012, 1615-1620.
6.    Rovers M.M., A.G.Shilder, G.A.Zielhuis, R.M.Rosenfeld. Otits media. Lancet. 363, 2004, 465-473.
7.    Simpson S.A., C.L.Thomas, M.K.van der Linden, H.Macmillan, van der Wonden, C.Butler. Indentification of Children in the first four years of life for early treatment for otitis media with effusion. Cochrane Database Syst. Rev. 2007, CD 004163.