Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2018

Лечение на Herpes simplex и Condylomata acuminatА с Virout. Клиничен опит

виж като PDF
Текст A
Л. Цанкова, К. Рачева, Л. Константинова, М. Хитова, Ж. Казанджиева
Клиника Евродерма, гр. София


Извършена е оценка на терапевтичната ефикасност на локалната и перорална форма на препарата Virout при лечението на пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (Herpes simplex recidivans) и кондиломата акумината – венерически брадавици (Condylomata acuminata). В проучването са включени 26 пациенти, от които 14 с рецидивиращ херпес симплекс (6 с лабиален херпес и 8 с генитален) и 12 с кондиломата акумината. При всички пациенти е проведено комбинирано лечение с Virout per os 2x1 табл. дневно и Virout cream локално – 3 до 5 пъти дневно. Контролните изследвания и клиничното наблюдение на пациентите бе извършено през 1-и, 2-и и 3-и месец от лечението. Получените резултати бяха следните: 8 пациенти без прояви на рецидиви на херпес симплекс, 4 с чувствително разреждане на рецидивите и 2 с чести рецидиви; 10 пациенти с кондиломата акумината са с негативни изследвания и без клинични проява, 1 пациент с един рецидив по време на проследяването и 1 с чести рецидиви.
Анализът на резултатите дава основание да се препоръча назначаване на двете форми на Virout в зависимост от продължителността на симптомите, предишно лечение и съпътстващи усложнения. Ефектът от употребата е с много задоволителни резултати и спокойно може да се препоръчва при пациенти с такива заболявания.

Ключови думи: херпес симплекс, кондиломата акумината, Virout

Въведение

Херпес симплекс

Herpes simplex е често срещано вирусно заболяване на кожата и лигавиците, характеризиращо се с болезнен, групиран визикулозен обрив на еритемна основа, с хронично-рецидивиращ ход. Вирусът на херпес симплекс е кариотропен ДНК-вирус от херпесната група. Идентифицирани са два различни вирусни щама: първи и втори тип. Клинично инфекциите от I и II тип вируси се отличават до известна степен по локализацията. Тип 1 (HSV1) предизвиква промени с периорална (фациална) локализация (herpes labialis). При тип 2 (HSV2) се засягат придимно аногениталната област, седалището и често пръстите на ръцете (herpes genitalis, perianalis). Заболяването се предава по време на сексуален контакт с партньор, който има активни промени. Най-често гениталният херпес се среща във възрастта от 15 до 30 години. Рискови фактори са клетъчен имунен дефицит, свързан с хронични улцеративни промени.

За лечение се използват антивирусни средства:

  1. Нуклеозидни аналози (етиологично лечение) – ацикловир (Zovirax), виролекс (Virolex) и др.
  2. Интерферони – интeрферон алфа, интeрферон гама.
  3. Химически несвързани съединения за локално приложение – пандавир, риодоксол.

Кондиломата акумината

Сondylomata acuminata (венерически брадавици) се причинява от човешкия папиломен вирус (human papilloma virus, HPV) и е една от най-често предаваните инфекции по полов път. Характеризира се с вегетиращи островърхи лезии на малка основа по кожата и лигавиците на гениталната и перианална област. Открити са повече от 70 гeнотипа на човешкия папилома вирус. Някои типове (6, 11, 16, 34, 42-44, 53-55, 57, 58) предизвикват доброкачествена епителна хиперплазия на кожата с „нисък риск“, а други (16, 18, 30, 31, 33, 35, 39,42, 45, 51, 52, 56, 58 и 66) са потенциално онкогенни (с „висок риск“), водещи до пораждането на ракови заболявания на шийката на матката и други лигавици. Инфекцията се предава предимно по полов път и перинатално на новороденото от заразената майка. В цервикса или вулвата на 40-70% от жените може да бъде доказана човешка папилома вирусна ДНК.

Автоинокулацията от екстрагенитални форми е много рядка. Гениталната HPV-инфекция може да протича и без образуване на кондиломи и тази субклинична форма е заразна.

Основните начини на лечение на заболяванията, предизвикани от инфекции от папиломни вируси са хирургическо отстраняване, диатермална коагулация, криотерапия, електрокаутеризация или CO2 лазер, както и третиране с подофилин, 5-флуороарацил, трихлороцетна киселина или имиквимод (imiquimod, Aldara).

Наскоро в клиника ЕвроДерма имахме възможността да проведем клинично изпитване на едно ново средство за перорална (таблетки ) и локална (крем) употреба с търговското име Virout.


Пациенти и методи

От март 2017 г. до август 2017 г. бяха наблюдавани 26 пациенти с рицидивиращ херпес симплекс и венерически брадавици (кондиломата акумината). Пациентите бяха 17 мъже и 9 жени, на възраст от 21 до 67 год. Диагнозата бе поставена въз основа на клинични критерии и вирусологично изледване (HPV). Разпределението на болните по възраст и дагнози са представени на Табл. 1 и Табл. 2. Проведено бе лечение с Virout таблетки и Virout крем при 14 пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (1 и 2 ), при 10 пациенти с нискорисков тип HPV и 2 пациенти с високорисков тип HPV.

Таблица 1: Разпределение на болните по възраст

Възраст – години

21-30

31-40

41-50

51-60

над 61

общо

Брой болни

7

8

8

2

1

26

% спрямо общия брой

26,9

30,8

30,8

7,7

3,8

100,00

  
Таблица 2: Разпределение на болните по диагнози

Заболяване

Мъже

Жени

Condylomata acuminata

10 мъже

1 с високорисков тип HPV

2 жени

1 с високорисков тип HPV

Herpes labialis recidivans

1 мъж

5 жени

Herpes genitalis recidivans

4 мъже

4 жени

   

Virout таблетки съдържа:

ехинацея 0.6% 200 mg, куркума 80 mg, ехинацея 4% 80 mg, фолиева киселина 200 μg, D-биотин 50 μg.

Virout крем съдържа:

докозанол, алое вера гел, куркумин, бета глюкан и екстракт от Амла.


Дозировка и продължителност на терапията

При всички пациенти се проведе лечение с 2х1 таблетки дневно и локално третиране с крем три пъти дневно. Продължителността на терапията бе 3 месеца, а при високорисковите скринингови резултати – 6 мес. Пациентите бяха проследявани ежемесечно.

Критерии за повлияване:

  • Клинична ремисия – пълно изчезване на кожните лезии и липса на рецидив.
  • Голямо подобрение – поява на един рецидив и на единични лезии.
  • Без ефект – поява на рецидивиращи лезии през целия период по време на лечението и проследяването.


Резултати

Повлияването на пациентите в резултат на проведеното лечение са показани на Табл. 3 и Табл. 4. При 8 пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (57.1%) се наблюдава клинична ремисия, 4 пациенти (28.6%) са с голямо подобрение и двама (14.3%) са без ефект. При пациентите с папиломна генитална инфекция се наблюдава: клинична ремисия при 10 (83.4%) от провежданата терапия; с голямо подобрение 1 (8.3%) и без ефект 1 (8.3%). Рецидивите (при двама от болните) са наблюдавани при носителите на нискорисков тип HPV.

Таблица 3: Клиничен ефект при пациенти с HSV1 и HSV2

Клинично повлияване

Всичко

n       %

Таблетки и крем

n       %

Клинична ремисия

8   57,1

8   57,1

Голямо подобрение

4   28,6

4   14,3

Без ефект

2   14,3

2     7,1

Всичко

14   100,0

14   50,0

Таблица 4: Клиничен ефект при пациенти с Condylomata acuminata

Клинично повлияване

Всичко

n       %

Таблетки крем n       %

Клинична ремисия

10     83,4

10     83,4

Голямо подобрение

1     8,3

1     8,3

Без ефект

1     8,3

1     8,3

     
Обсъждане

Вираут е ново средство за лечение на рецидивиращи форми на херпес симплекс и кондиломата акумината, което се понася много добре и е удобно за употреба. Ефектът се дължи до голяма степен на разнообразните свойства, които носят съставките на продукта.

Ехинацея – Echinacea purpurea е едно от най-важните и добре познати лечебни растения в света, принадлежащи към семейство Asteraceae. Този вид традиционно се използва като общоукрепващо средство в комплексното лечение на редица заболявания. Важни съставки на растението са смоли, етерични масла, производни на кафеената киселина (цикориева и кафеоилвинена), алкамиди, полизахариди и флавоноиди. Редица проучвания показват, че алкамидите участват в имуномодулаторните свойства на екстракта от ехинацея. Те потискат активността на ензима циклооксигеназа, което обуславя специфичното им противовъзпалително действие. Имуностимулиращата активност на растението и съдържащите го продук­ти се дължи на активацията на макрофагите и фагоцитоза. Полизахаридите стимулират продукцията на цитокини от левкоцитите. Водният екстракт от Eсhinacea purpurea е активен срещу ацикловир-устойчиви и ацикловир-ре­зистентни щамове както на херпес симплекс 1, така и на херпес симплекс 2, докато хексановият екстракт от корена на растението и цикориевата киселина инхибират херпес симплекс 2.

Куркуминът (diferuloylmethan) e oсновният компонент на растението куркума, използвано като подправка и лечебно растение в индийската народна медицина. Известен е с антитуморните си, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Противовъзпалителното действие би могло да се дължи на инхибиране на левкотриените. Куркуминът намалява HSV инфективността и забавя репликацията на HSV1 и инхибира IE генната експресия. Извлек от куркумин, притежаващ модулиращо въздействие върху имунната система, може да играе хемозащитна роля, инхибираща изявата на протеините Е6 и Е7, нарушаващи разчитането на кода на HPV18 с антиоксидантно въздействие.

Амлата (Phyllantus emblica) е широколистно дърво или храст, принадлежащ към семейство млечкови. Амлата расте в Китай, Индия и Индонезия и се използва като противовъзпалително средство, предимно при проблеми с гърлото и като антипиретик в традиционната китайска, тибетска и аюрведическа медицина. Полифенол­ното съединение, изолирано от P. emblica инхибира ин витро инфекцията при херпес симплекс 1 и 2 тип. Съединението инхибира вътрешноклетъчния растеж на HSV1 за продължително време и блокира експресията на различни гени, свързани с вирусната ДНК репликация.

Недостигът на фолиева киселина може да е причина за клетъчна имунна недостатъчност. Предразположението към персистиране на HPV вируса и прогресирането към неоплазия на маточната шийка, като че ли нарастват при недостиг на фолиева киселина.

Докозанол е наситен мастен алкохол и се използва като противовирусно средство.

Според нашия клиничен опит комбинираният противовъзпалителен, антивирусен и антиоксидантен ефект правят Virout един много добър вариант за лечение и превенция на рецидивите на херпес симплекс и гениталните папилома вирусни инфекции, като има определено място сред другите средства на избор в тази група.

 

 

 
  
 
книгопис:
1.    Дурмишев А., Н. Берова, К. Праматаров Практически подходи при лечението на полово-предаваните болести, “Българска терапевтична школа” (1995); 52-58.
2.    Muller-Jakic B, Breu W, ProbstleA, RedlK, Greger H, Bauer R. In vitro inhibition of cyclooxygenase and 5-lipoxygenase by alkamides from Echinacea, Planta Med (1994); 60: 37-40.
3.    C. H. Liu and H. Y. Huang, Antimicrobial activity of Curcumin-loaded myristic acid microemulsions against Staphilococcus epidermidis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, (2012) vol. 60, no 9, pp 1118-1124.
4.    S. B. Cultay, J. Doroghazi, M. E. Roemer and S. J. Triezenberg “Curcumin inhibits herpes simplex virus immediate-early gene expression by a mechanism independent of p300/CBP histone acetyltransferase activity against herpes simplex virus type 2” (2008) Virology, (2008) vol. 373, no. 2, pp 239-247.
5.    B. K. Prusty and B. C. Das, Constitutive activation of transcription factor AP-1 in cervical cancer and suppression of human papillomavirus (HPV) transcription and AP-activity in HeLa cells by curcumin, International Journal of Cancer (2005), vol. 113, no. 6, pp. 951-960.