Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2018

Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хора със захарен диабет тип 2 се провежда за втора поредна година у нас

виж като PDF
Текст A
Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдо­вия риск при хора със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) стартира на 20-ти октомври 2018 г. Кампанията под надслов „Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си!” се организира от фармацевтична компания Boehringer Ingelheim България  съвместно с Българското дружество по ендокринология, с цел да  информира широката общественост за риска от развитие на сърдечносъдови заболявания при хората със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и се провежда за втора поредна година у нас.

Първият етап от инициативата беше осъщест­вяването на безплатни изследвания за гликиран хемоглобин на пациенти, диагностицирани със захарен диабет тип 2, в мобилна лаборатория, което стартира в София и продължи и в Пловдив, Стара Загора, Варна, Плевен.

Гликираният хемоглобин (отбелязван още като HbA1c) е форма на хемоглобина, която показва среднодневните нива на кръвната захар за последните 3 месеца. Изследването на гликирания хемоглобин е „златен стандарт” за оценка на гликемичния контрол при лица със захарен диабет. За измерване на нивата му не се изисква специална подготовка от страна на пациента и може да се извършва по всяко време на деня.

Информационната кампания е с национален обхват и се организира по повод Световния ден за борба с диабета – 14-ти ноември. В рамките на следващите 2-3 месеца ще се проведат различни активности за повишаване на вниманието на обществеността към повишения сърдечносъдов риск при хората със захарен диабет тип 2. Освен безплатните изследвания на гликиран хемоглобин за хора със ЗДТ2, се предвижда и излъчване на информация в ефира на национални радиостанции, разпространение на образователни материали сред пациентите в над 50 диагностично-консултативни центрове в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив. В допълнение, ще бъдат разпространени образователни листовки и плакати в пощенските станции в страната и ще бъде предоставена информация относно сърдечносъдовия риск при пациенти със захарен диабет тип 2 чрез метробордове и излъчване на видеоклипове на екраните, разположени на ключовите станции на метрото в столицата.

Захарният диабет е хронично заболяване, разпространено по целия свят и с непрекъснато нарастваща честота в последните десетилетия. По последни данни, в световен мащаб има 425 млн. хора със захарен диабет. Очаква се до 2045 г. те да достигнат 629 милиона. На всеки 10 секунди трима души се разболяват от диабет, а един умира от усложненията му. Близо половината от хората с диабет не са диагностицирани.

Захарният диабет се асоциира с висока заболеваемост и смъртност и е едно от заболяванията с най-голямо обществено значение. Диабет тип 2 съставлява 90% от случаите на захарен диабет, като останалите 10% се дължат главно на захарен диабет тип 1 и в по-малка степен на гестационен диабет. Половината от пациентите с диабет умират на възраст под 60 години[1].

Захарният диабет тип 2 самостоятелно е съществен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания[2].  В допълнение, традиционни сърдечносъдови рискови фактори са наличието на артериална хипертония, затлъстяване, тютюнопушене и други[3].

Водеща причина за смърт при пациентите със ЗДТ2 са сърдечно­съдовите заболявания[2]. Установено е, че над 50% от пациентите с диабет умират от сърдечно­съдово заболяване, а рискът от смърт поради сърдечносъдови причини е от два до четири пъти по-висок при хората с диабет[4].

Диабетът повишава с 2.5 пъти риска от развитие на сърдечна недостатъчност. Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност при пациенти със захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, хипергликемия, хиперинсулинемия и други[5].

Вероятността от развитие на сърдечносъдово заболяване е 2 до 3 пъти по-голяма при пациентите със ЗДТ2 в сравнение с хората без диабет[6].

Международната диабетна федерация препоръчва увеличаване на активностите, свързани с промоция на здравето (вкл. информационни кампании като настоящата), с цел намаляване на разпространението на захарния диабет и неговите усложнения[1].

Ако захарният диабет тип 2 бъде открит навреме и правилно контролиран, може да намалее вероятността за допълнителни усложнения и тежки характерни съпътстващи заболявания. Това може да се случи посредством правилно хранене, умерена редовна  физическа  активност и избор на подходяща терапия. Пациентите със захарен диабет тип 2 трябва да са наясно, че ако страдат от това заболяване, опасността за тях не произтича единствено от повишените нива на тяхната кръвна захар, но и от развитието на сърдечносъдови заболявания. Затова лайтмотив на настоящата информационна кампания и призив към пациентите със ЗДТ2 е „Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си! Говори с твоя лекар за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания".

 

 
източници:
1.    International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2017.
2.    Morali D. Sharma, John Alan Farmer & Alan Garber (2011) Type 2 diabetes and cardiovascular risk factors, Current Medical Research and Opinion, 27:sup3, 1-5, DOI:10.1185/03007995.2011.62008.
3.    Kalofoutis C, Piperi C, Kalofoutis A, Harris F, Phoenix D, Singh J. Type II diabetes mellitus and cardiovascular risk factors: Current therapeutic approaches. Experimental & Clinical Cardiology. 2007;12(1):17-28.
4.    Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia 2001;44 Suppl 2:S14.
5.    Kannel WB, McGee DL. Diabetes and Cardiovascular DiseaseThe Framingham Study. JAMA. 1979;241(19):2035–2038. doi:10.1001/jama.1979.03290450033020.
6.    www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-report-web.pdf (accessed May 2016).

  

   
Българско дружество по ендокринология
Създадено през 1965 г. от проф. Иван Пенчев като група за изучаване на диабета, вече 52 г. Българското дружество по ендокринология работи упорито в областта на ендокринологията и успява да издигне българската диабетология до съвременното й ниво на познания и възможности.
Дружеството организира форуми, конгреси и симпозиуми, на които задълбочено се разглеждат всички актуални проблеми на ендокринологията.
Българското дружество по ендокринология работи с медицински специалисти в областта и образова българските граждани, с цел да бъдат понижени заболеваемостта и смъртността в страната, свързани с ендокринологичните заболявания.


За Boehringer Ingelheim
Фармацевтична компания Boehringer Ingelheim цели подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите. Фокус в работата на компанията са заболявания, за които до момента не са налични достатъчно задоволителни терапевтични възможности. Поради това компанията се стреми да разработва иновативни лечения, които да могат да удължат живота на пациентите. В областта на ветеринарната медицина Boehringer Ingelheim има за цел да постигне напредък в профилактиката на редица заболявания.
Фамилна собственост от основаването си през 1885 г., Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи компании във фармацевтичната индустрия.
Мотото на компанията, с около 50 000 служители в световен мащаб, е „Създаване на ползи чрез иновации“. Boehringer Ingelheim упражнява дейност в три бизнес сфери – фармацев­тични продукти за хора, ветеринарна медицина и биофармация.
Като семейна компания, за Boehringer Ingelheim социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура. Това включва глобално участие в обществено значими проекти, както и пълноценна грижа за служителите. Уважение, равни възможности и баланс между кариерата и семейството – всичко това лежи в основата на взаимното сътрудничество.
При всяко свое начинание компанията се фокусира върху опазване на околната страна и устойчиво развитие. Повече информация за Boehringer Ingelheim може да намерите на www.boehringer-ingelheim.com или http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

MPR-BG-100020